بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ماسک های دروغین احساسی آدمها می افتد ، تو می مانی یک بغض گره کرده میان گلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من قصه ی اون بوته ی تشنه ی خشکه  که بارون خنده هات سیرابش می کنه  سیرابم کن .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از نیمه شبی که بیدار شوم و تورا بخواهم ، ولی خودم را در آغوش دیگری بیابم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي خداآنقدرصدايت رادوست دارد كه سكوت ميكندتاتوبارهابگويي  خداي من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالي كه پريشان است به " آرامش " نياز دارد ، نه " سرزنش " كاش مي فهميدند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي از جنگ بدتر هم در دنيا وجود دارد................ كسي كه چيزي براي  " جنگيدن " و " از دست دادن " ندارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبی نیست که در رویای کسی گم شوی که فکر تو حتی در خوابش هم نمی گنجد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی : عاشقشی ولی حق نداری بهش زنگ بزنی چون اون دیگه تنها نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصادف زیبایی بود این که با نگاهت به قلب من زدی و بعد هم با بی تفاوتی رفتی...حالا دیگر قلبم را پنهان میکنم تا هر نگاهی به قلبم نزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــمـیـدونــم مــیــدونـــی؟ کـــه چــقـــدر خــنــده هـــام درد مــیــکــنــه! ایــن روزهــا انــگــار بـیـشــتــر آدمــها بـه دســت هــم پـیــر مـیـشــن نـــه بـــه پـــای هـــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارو کنارگذاشتن تا بریم کنار یکی دیگه وگرنه ما خودمون کنار اومده بودیم که کنار هم باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه آخر شب هایم انگار کافی نبود این روزهــــــــــــــــا به یاد صبح بخیر گفتنهایت اول صبح هاهم گریه میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گرچه دلشکسته ام گرچه غرورم له شده ولی بخاطر تن دیگری تنهایی را ول نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها، صدای ثانیه ثانیه فراموش شدنم را، میشنوم ............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی با خودم میگم : بذار سرنوشت هر بلایی دلش میخواد سرم بیاره ،میخوام تسلیم سرنوشت شم و بشینم و تماشا کنم ،هر چه پیش آمد خوش آمد،خسته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگر کوه شدیم و به هیچکس نمیرسیم !!! تو آدم باش ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ماسک های دروغین احساسی آدمها می افتد ، تو می مانی یک بغض گره کرده میان گلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من قصه ی اون بوته ی تشنه ی خشکه  که بارون خنده هات سیرابش می کنه  سیرابم کن .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از نیمه شبی که بیدار شوم و تورا بخواهم ، ولی خودم را در آغوش دیگری بیابم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي خداآنقدرصدايت رادوست دارد كه سكوت ميكندتاتوبارهابگويي  خداي من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالي كه پريشان است به " آرامش " نياز دارد ، نه " سرزنش " كاش مي فهميدند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي از جنگ بدتر هم در دنيا وجود دارد................ كسي كه چيزي براي  " جنگيدن " و " از دست دادن " ندارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبی نیست که در رویای کسی گم شوی که فکر تو حتی در خوابش هم نمی گنجد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی : عاشقشی ولی حق نداری بهش زنگ بزنی چون اون دیگه تنها نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصادف زیبایی بود این که با نگاهت به قلب من زدی و بعد هم با بی تفاوتی رفتی...حالا دیگر قلبم را پنهان میکنم تا هر نگاهی به قلبم نزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــمـیـدونــم مــیــدونـــی؟ کـــه چــقـــدر خــنــده هـــام درد مــیــکــنــه! ایــن روزهــا انــگــار بـیـشــتــر آدمــها بـه دســت هــم پـیــر مـیـشــن نـــه بـــه پـــای هـــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارو کنارگذاشتن تا بریم کنار یکی دیگه وگرنه ما خودمون کنار اومده بودیم که کنار هم باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه آخر شب هایم انگار کافی نبود این روزهــــــــــــــــا به یاد صبح بخیر گفتنهایت اول صبح هاهم گریه میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گرچه دلشکسته ام گرچه غرورم له شده ولی بخاطر تن دیگری تنهایی را ول نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها، صدای ثانیه ثانیه فراموش شدنم را، میشنوم ............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی با خودم میگم : بذار سرنوشت هر بلایی دلش میخواد سرم بیاره ،میخوام تسلیم سرنوشت شم و بشینم و تماشا کنم ،هر چه پیش آمد خوش آمد،خسته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگر کوه شدیم و به هیچکس نمیرسیم !!! تو آدم باش ...