بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زیبا عاشق او شده ای که آدم کیف میکند از این همه خیانت... روزی هم اینگونه عاشق من بودی... یادت هست ؟:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم بگویم به جهنم که رفتی،دیدم واژه ی بهتری هم وجود دارد! به همین روز های من که رفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گوشيم داشتم دنباله يه عکس غمگين ميگشتم که بذارم تصوير زمينه... هرچقدر گشتم غمگين تر از عکس خودم پيدا نکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمو بغل میگیرم و میگم: غصه نخور... شاید درست نشه ولی تموم که میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ بگو ولی بگو هنوز هوامو داری  هرچی که دوست داری بگو نگو دوسم نداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من، چشمانی بود که به من "اشک" هدیه میداد و به دیگران چشمک!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد رفتنت نمیدانم سیگارها کوچک شده اند یا کام های من سنگین تر…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم انگیز است… شب از پهلویی به پهلوی دیگر شوی ببینی تاریکی از جای خود تکان نخورده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز اغاز ورود م به زندكي بود.......اماحالا بايد بكم كه اغاز ورودم به دنيايي ديكر است.خسته ام خسته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او پــای‏ــــــیـز را بـــر مـوهــــــــای مــن جـــــــاگـذاشــــــــت‏‏ و مـــن بـــــــــهـار را بــر لـــــــــبـهــــای او‏ ‏‏ *خدایا مرا هزار امید است و هر هزار تویی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی هوا میخواهد  اما در سرنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهی تنهــا شــادی زندگــیم ایــن اســت کــه هیــچ کــس نمی دانــد تــا چــه انــدازه غمگــینم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دوست داشتن رو با تموم وجودم یادش دادم اما اون رفت به یکی دیگه امتحانشو پس داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودنم راضی نیستم اما خوشحالم که با خیلی ها نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ ها هرگز گریه نمی کنند... اما گاهی چنان عرصه زندگی بر انان تنگ میشود که بر فراز بلندترین کوه ها دردناک ترین زوزه ها را میکشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاحالا شده بخاطر یک نفر که دوسشداری همه زندگیتو بدی اونو به هرکسی ترجیح بدی بعد اون همه رو به تو ترجیح بده....!!؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زیبا عاشق او شده ای که آدم کیف میکند از این همه خیانت... روزی هم اینگونه عاشق من بودی... یادت هست ؟:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم بگویم به جهنم که رفتی،دیدم واژه ی بهتری هم وجود دارد! به همین روز های من که رفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گوشيم داشتم دنباله يه عکس غمگين ميگشتم که بذارم تصوير زمينه... هرچقدر گشتم غمگين تر از عکس خودم پيدا نکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمو بغل میگیرم و میگم: غصه نخور... شاید درست نشه ولی تموم که میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ بگو ولی بگو هنوز هوامو داری  هرچی که دوست داری بگو نگو دوسم نداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من، چشمانی بود که به من "اشک" هدیه میداد و به دیگران چشمک!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد رفتنت نمیدانم سیگارها کوچک شده اند یا کام های من سنگین تر…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم انگیز است… شب از پهلویی به پهلوی دیگر شوی ببینی تاریکی از جای خود تکان نخورده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز اغاز ورود م به زندكي بود.......اماحالا بايد بكم كه اغاز ورودم به دنيايي ديكر است.خسته ام خسته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او پــای‏ــــــیـز را بـــر مـوهــــــــای مــن جـــــــاگـذاشــــــــت‏‏ و مـــن بـــــــــهـار را بــر لـــــــــبـهــــای او‏ ‏‏ *خدایا مرا هزار امید است و هر هزار تویی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی هوا میخواهد  اما در سرنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهی تنهــا شــادی زندگــیم ایــن اســت کــه هیــچ کــس نمی دانــد تــا چــه انــدازه غمگــینم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دوست داشتن رو با تموم وجودم یادش دادم اما اون رفت به یکی دیگه امتحانشو پس داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودنم راضی نیستم اما خوشحالم که با خیلی ها نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ ها هرگز گریه نمی کنند... اما گاهی چنان عرصه زندگی بر انان تنگ میشود که بر فراز بلندترین کوه ها دردناک ترین زوزه ها را میکشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاحالا شده بخاطر یک نفر که دوسشداری همه زندگیتو بدی اونو به هرکسی ترجیح بدی بعد اون همه رو به تو ترجیح بده....!!؟