بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن، خوب است . قهقهه، عالی است گریستن، آدم را آرام می کند اما... لعنت بر بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما تنهاییا... خیلی درد خیلی مشکلات خیلی دعوا خیلی بی پولی داشتیم به خیلیا گفتیم میموندی کاشکی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــدایا… صورت حساب لطفا… باقیشم مال خودت… منو خلاص کن سیر شدم از زندگی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی نه هدفی دارم نه مسیری، نه منظوری و نه حتی معنایی. اما شادم و این نشان می دهد که یک جای کار ایراد دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر پاي نسخه ام بنويس ممنوع الملاقات!!! بگذار تنهاييم دليل پزشکي داشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه نفرم نميتونه قدر اشكاموبدونه منتظرميشم خدايا منتظر به راه خونه  يه نفرم نميتونه قدر اشكاموبدونه ازمنو ازدل خستم يه بارم شده بخونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تخته ي سياه زندگي چه خوب احتمالات و فرضيات را به من آموختي... گفتي احتمال اينكه عاشقت بمانم كم است.. پس فرض كن رابطه اي در كار نبوده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه رویای دست نیافتنی من نیستی، شدی کابوس شب های تنهایی من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت رفیق از رقابت رقیب خطرناک تره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی این روزاکسی پیش عشقم نبود فقط من بودم وخودش ولی یه رقیب عشقی دارم اینو چن روزه دارم حسش میکنم...کارمنم شده روزای بدون اون............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــرا.....بــــــه ذهنـــتـــ نـــــــه بــــــه دلـــــتــــ بسپــــــار مـــــــن از گـــــــم شـــــدن در جــــــاهـــاي شـــلــــوغ ...... مــيــتـرســم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــــــــــــــــاش داشــــتــــنــــــــت هــــم بــه  راحـــــــــــــتــــــــی  دوســـــــــت داشــتـنـــت بــــــــــــــود.....s

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفای بعضی آدمارو باید قالب گرفت ، بس که حرفاشون عکس از آب درمیاد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چراامروز اینقد دلم گرفته حس میکنم از همه عالم وادم بریدم....خدای من یه کاری کن....چرامن اینقد تنهام ای خدای من کاری کن.....................!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لمس کن کلماتی را که برایت مینویسم تابخوانی وبفهمی چقدرجایت خالیست تا بدانی نبودنت آزارم میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت ميخواستي صدام كني ميگفتي نفسم . يه بار بهت گفتم دلم ميخواد نباشم ببينم نفست بند مياد . الان تو نيستي و نفسه من ديگه در نمياد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن، خوب است . قهقهه، عالی است گریستن، آدم را آرام می کند اما... لعنت بر بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما تنهاییا... خیلی درد خیلی مشکلات خیلی دعوا خیلی بی پولی داشتیم به خیلیا گفتیم میموندی کاشکی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــدایا… صورت حساب لطفا… باقیشم مال خودت… منو خلاص کن سیر شدم از زندگی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی نه هدفی دارم نه مسیری، نه منظوری و نه حتی معنایی. اما شادم و این نشان می دهد که یک جای کار ایراد دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر پاي نسخه ام بنويس ممنوع الملاقات!!! بگذار تنهاييم دليل پزشکي داشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه نفرم نميتونه قدر اشكاموبدونه منتظرميشم خدايا منتظر به راه خونه  يه نفرم نميتونه قدر اشكاموبدونه ازمنو ازدل خستم يه بارم شده بخونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تخته ي سياه زندگي چه خوب احتمالات و فرضيات را به من آموختي... گفتي احتمال اينكه عاشقت بمانم كم است.. پس فرض كن رابطه اي در كار نبوده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه رویای دست نیافتنی من نیستی، شدی کابوس شب های تنهایی من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت رفیق از رقابت رقیب خطرناک تره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی این روزاکسی پیش عشقم نبود فقط من بودم وخودش ولی یه رقیب عشقی دارم اینو چن روزه دارم حسش میکنم...کارمنم شده روزای بدون اون............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــرا.....بــــــه ذهنـــتـــ نـــــــه بــــــه دلـــــتــــ بسپــــــار مـــــــن از گـــــــم شـــــدن در جــــــاهـــاي شـــلــــوغ ...... مــيــتـرســم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــــــــــــــــاش داشــــتــــنــــــــت هــــم بــه  راحـــــــــــــتــــــــی  دوســـــــــت داشــتـنـــت بــــــــــــــود.....s

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفای بعضی آدمارو باید قالب گرفت ، بس که حرفاشون عکس از آب درمیاد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چراامروز اینقد دلم گرفته حس میکنم از همه عالم وادم بریدم....خدای من یه کاری کن....چرامن اینقد تنهام ای خدای من کاری کن.....................!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لمس کن کلماتی را که برایت مینویسم تابخوانی وبفهمی چقدرجایت خالیست تا بدانی نبودنت آزارم میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت ميخواستي صدام كني ميگفتي نفسم . يه بار بهت گفتم دلم ميخواد نباشم ببينم نفست بند مياد . الان تو نيستي و نفسه من ديگه در نمياد ...