بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گناه کردم قبول.... من اشتباه کردم قبول.... من بی اعتمادی کردم قبول... ولی حق من خیانت مبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: خسته ام از این لباسای مشکی ک بعد رفتنش پوشیدم... دلم ی لباس سفید میخواد......ساده.... ی لباس شبیه کفن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی بامعرفت ترین یار من است چون هر وقت تنهایش گذاشتم خودش پیشم آمد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقیرو کوچکم آنگاه که به خود مغرورم.چرا که نمیدانم بعد از بازی شطرنج. شاه و سرباز همه در یک جعبه قرار می گیرند. negin

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي خيانت ميداد وقتي که گفت تو برو من کار دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هععععععی زندگی.... چی بگم که نگفتنم بهتره... خدا نکنه غرور کسی خرد بشه...خدا نکنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام نیمکتهــای پارک دو نفـره اند! بی خیال… به درخـت تکیـه میدهـم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترين قسمت فراموشي ميدوني كجاست؟؟؟ اونجا كه همه تو رو سرزنش ميكنن كه چرا هنوز بهش فكر ميكني؟اونكه دوست نداره!!! ولي خاطراتتون كه يادت مياد.......ولش كن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا حبس کن در آغوشت.. من برای حسار بازوان تو، مجرم ترین زندانی ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان اگرچه روزی می روی ولی برای همیشه در قلب و یاد من باقی می مانی....و بدان آن روزها که نیستی همانند این روز ها دوستت دارم هایم را برایت می گویم اما در دل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که در کنارم بودی لحظه لحظه با تو بودن برایم هدیه ای بود از سوی خدا...نمیدانم این روزها که نیستی دلم از تو بگیرد یا از خدا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباگفت مترسک وقتی نمیشود به سمتت امد همین یک پاهم اضافیست...... کاش میدونستی همه اون کارا که کردم فقط واسه این بود که از دستت ندم عزیزم ولی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم "دل دردها" را به یک زبان ناله میکردیم  همه میفهمیدند.بزرگ که شدیم "درد دلها"را به صد  زبان میگوییم،کسی نمیفهمد............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي دنيا دوتا نا بينا ميشناسم يکي تو که هيچ وقت عشقم رو نديدي ... يکي من که کسي جز تو نديدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﺳﺖ! ﺍﻣﺎ...ﻗﺪﺭﺵ ﺭو ﺑﺪون! ﻣﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﺗﺮﯼ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسر رویایی من کسیه که حتی وقتی مث سگ و گربه به جون هم افتادیم ، شب نذاره از بغلش جم بخورم . . . بگه آشتی نکردیماااا ، ولی من بی تو خوابم نمیبره . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گناه کردم قبول.... من اشتباه کردم قبول.... من بی اعتمادی کردم قبول... ولی حق من خیانت مبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: خسته ام از این لباسای مشکی ک بعد رفتنش پوشیدم... دلم ی لباس سفید میخواد......ساده.... ی لباس شبیه کفن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی بامعرفت ترین یار من است چون هر وقت تنهایش گذاشتم خودش پیشم آمد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقیرو کوچکم آنگاه که به خود مغرورم.چرا که نمیدانم بعد از بازی شطرنج. شاه و سرباز همه در یک جعبه قرار می گیرند. negin

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي خيانت ميداد وقتي که گفت تو برو من کار دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هععععععی زندگی.... چی بگم که نگفتنم بهتره... خدا نکنه غرور کسی خرد بشه...خدا نکنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام نیمکتهــای پارک دو نفـره اند! بی خیال… به درخـت تکیـه میدهـم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترين قسمت فراموشي ميدوني كجاست؟؟؟ اونجا كه همه تو رو سرزنش ميكنن كه چرا هنوز بهش فكر ميكني؟اونكه دوست نداره!!! ولي خاطراتتون كه يادت مياد.......ولش كن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا حبس کن در آغوشت.. من برای حسار بازوان تو، مجرم ترین زندانی ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان اگرچه روزی می روی ولی برای همیشه در قلب و یاد من باقی می مانی....و بدان آن روزها که نیستی همانند این روز ها دوستت دارم هایم را برایت می گویم اما در دل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که در کنارم بودی لحظه لحظه با تو بودن برایم هدیه ای بود از سوی خدا...نمیدانم این روزها که نیستی دلم از تو بگیرد یا از خدا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباگفت مترسک وقتی نمیشود به سمتت امد همین یک پاهم اضافیست...... کاش میدونستی همه اون کارا که کردم فقط واسه این بود که از دستت ندم عزیزم ولی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم "دل دردها" را به یک زبان ناله میکردیم  همه میفهمیدند.بزرگ که شدیم "درد دلها"را به صد  زبان میگوییم،کسی نمیفهمد............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي دنيا دوتا نا بينا ميشناسم يکي تو که هيچ وقت عشقم رو نديدي ... يکي من که کسي جز تو نديدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﺳﺖ! ﺍﻣﺎ...ﻗﺪﺭﺵ ﺭو ﺑﺪون! ﻣﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﺗﺮﯼ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسر رویایی من کسیه که حتی وقتی مث سگ و گربه به جون هم افتادیم ، شب نذاره از بغلش جم بخورم . . . بگه آشتی نکردیماااا ، ولی من بی تو خوابم نمیبره . . .