بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوب داشتن حال خوب داشتن روز خوب داشتن نعمتیست که رفتنت به من هدیه کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز عمرم از دیروز بد تره عمری که هر نفس بی غم نمیگذره دلگیر و خسته ام بی روح و ساکتم نبضم نمیزنه پلکم نمی پره! لایک:این زنده موندنه هه بازنده موندنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم دیگر هیچ چیز نمی لرزاند، در من دلهره...درمن احساس...در من ترس... مرده است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خیلی تنهام نمیدونم این تنهایی رو باچی یاکی پرکنم ولی این تنهایی ها فقط وفقط باتوپرمیشن نه باکس دیگه اینو یادت باشه غریبه مواظب عشقم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضـــــــآوتـــــــــــ نکــــــــــــــن توفقط نـوشتــــــــه ام را میخــــــــــــــوانــــــی نه ســــــــرگـذشتــــــــــــم را...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی هم به من تعنه میزنه میگه تو فقط منو داری؟ منم اهی میکشم و میگم اره انگار تا اخرین نفسام باهام هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت فکرکردی نبود یکی از بودنش بهتره چشاتو روهم بزار و به نبودنش فکرکن اگه چشات خیس شد،به خودت دروغ نگو هنوزم دوسش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی ک ب طور تخصصی بهش تسلط دارم..... انتخاب ادمای اشتباه برای دوست داشتنه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هـــر ڪے ساختیـــҐ  زندگیو باختیــــҐ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی هایم یاد گرفتم جلوی تنها پسری که زانو می زنم، پسرم باشد. آن هم برای بستن بند کفش هایش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازم را نمیدانی؟؟  تو نازم را نمی خواهی؟؟ در این شب ها ک تنهایم و تنها برتو محتاجم..... نوازش های گرمت را در آغوش ک می رانی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم خدا میدونست قرار چه اتفاقی برا ما ادما بیافته که گفت خودکشی گنله کبیره اس. ولی خدایا خیلی از این ادما روزی صدبار خودشونو با بغض تو گلوشون دار میزنن!!!!!!!................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی:بری تو یه بستنی فروشی مغازه دار که پرسید از کدوم بذارم بگی فرقی نمیکنه و تا تموم شدن بستنیت به بستنی‌ت زل بزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همون لحظه که عاشقت شدم دیگه :تنهایی" رو باور ندارم میدونم نمیرسم بهت ولی نمیتونم تو رو تنها بزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتام حس میکنی دیوارای گوشه اتاقت تکیه گاه امنتریه برا دلتنگیا و دردات تا آغوش ... آره دیوارای سنگی از آدمای دل سنگ بهترن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیزم نبودم… ولی سوختــــــم در زمستان نبودنــــــــــــش . . .!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوب داشتن حال خوب داشتن روز خوب داشتن نعمتیست که رفتنت به من هدیه کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز عمرم از دیروز بد تره عمری که هر نفس بی غم نمیگذره دلگیر و خسته ام بی روح و ساکتم نبضم نمیزنه پلکم نمی پره! لایک:این زنده موندنه هه بازنده موندنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم دیگر هیچ چیز نمی لرزاند، در من دلهره...درمن احساس...در من ترس... مرده است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خیلی تنهام نمیدونم این تنهایی رو باچی یاکی پرکنم ولی این تنهایی ها فقط وفقط باتوپرمیشن نه باکس دیگه اینو یادت باشه غریبه مواظب عشقم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضـــــــآوتـــــــــــ نکــــــــــــــن توفقط نـوشتــــــــه ام را میخــــــــــــــوانــــــی نه ســــــــرگـذشتــــــــــــم را...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی هم به من تعنه میزنه میگه تو فقط منو داری؟ منم اهی میکشم و میگم اره انگار تا اخرین نفسام باهام هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت فکرکردی نبود یکی از بودنش بهتره چشاتو روهم بزار و به نبودنش فکرکن اگه چشات خیس شد،به خودت دروغ نگو هنوزم دوسش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی ک ب طور تخصصی بهش تسلط دارم..... انتخاب ادمای اشتباه برای دوست داشتنه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هـــر ڪے ساختیـــҐ  زندگیو باختیــــҐ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی هایم یاد گرفتم جلوی تنها پسری که زانو می زنم، پسرم باشد. آن هم برای بستن بند کفش هایش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازم را نمیدانی؟؟  تو نازم را نمی خواهی؟؟ در این شب ها ک تنهایم و تنها برتو محتاجم..... نوازش های گرمت را در آغوش ک می رانی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم خدا میدونست قرار چه اتفاقی برا ما ادما بیافته که گفت خودکشی گنله کبیره اس. ولی خدایا خیلی از این ادما روزی صدبار خودشونو با بغض تو گلوشون دار میزنن!!!!!!!................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی:بری تو یه بستنی فروشی مغازه دار که پرسید از کدوم بذارم بگی فرقی نمیکنه و تا تموم شدن بستنیت به بستنی‌ت زل بزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همون لحظه که عاشقت شدم دیگه :تنهایی" رو باور ندارم میدونم نمیرسم بهت ولی نمیتونم تو رو تنها بزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتام حس میکنی دیوارای گوشه اتاقت تکیه گاه امنتریه برا دلتنگیا و دردات تا آغوش ... آره دیوارای سنگی از آدمای دل سنگ بهترن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیزم نبودم… ولی سوختــــــم در زمستان نبودنــــــــــــش . . .!