بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر فراموشت کنم بر من حرام است زندگی/ من تو را با جان خریدم کی فراموشت کنم..............................................................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــِـی روزگـــــ ــــــ ـــار مَن بـه دَرَکــــ ـــــ ـــــ خــودَت خــَـســـــ ــــــتــه نــَـشـُـدی از دیــدَن تــَصـویــرِ تــِکـراریــه دَرد کــــــ ــــــِـشـیـدنِ مــَـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون همیشه مــ ـــــ ـــــ ــرد نیست ؛ گاهی مجنون دخترکی تنهاســ ـــت که زمانی لیلی کسی بوده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می تـــــرســــم....!!! می ترســــــم تـــو بیـــــایی ... ولــــــــــــــی مـــــــن بــــه نــــــــداشــــــتــنـــــــت... عـــــــــــــــــــــــــادت کـــــــرده باشـــــــــــــم ....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــــــــاور نمی کنم...  خالق نظم دانه های انــــار ،  زنــدگی مــرا... بـی نـظـم چـیـده بـــــــاشـد....s

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک را تکه نانی زنده نگه می داشت … عاشق را تکه دلی ! اما دریغ کردند رهگذران …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم....مانند معتادی که با نداشتن تریاکش درد میکشد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اشکام که هیچوقت تنهام نمیزارن... قد خدا دلم برات تنگه کاش می شد از اینجا بگذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بیاید خاطراتم را قانع کند که او دیگر رهایم کرده....................دلم حرف مرا باور ندارد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ... چقدر برای خدایت چرب زبانی کرده ام تا تو را به من بدهد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزیم نیست.... فقط.... راستشو بخوای.... دلم برای باهم بودن های یواشکیمون تنگ شده....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این لحظه های ِ سنگین ِ تنهائی دارند به راحتی می گذرند ...  از روی ِ من امّا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم و دلم پاک پاک شده است. . . از بس که برای آمدنت آب و جارویشان کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما رسمشونه پایبند دلدار نمیشند  خوب گرفتار میکنند اما گرفتار نمیشند  آدما رسمشونه شاخه به شاخه میپرند  دل رو بیمار می کنند اما پرستار نمیشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از مواقع دوست نداری همه چی درست شه...! دوست داری همه چی تموم شه.....!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب خوابشوديدم،داشت توخواب ازم معذرت خواهي ميکرد،من که خيلي وقته بخشيدمش ديگه چراخوابشوديدم،تازه داشت کم کم يادم ميرفت.... آخه لعنتي توکه گذاشتي رفتي ديگه چراتوخواب هم دست ازسرم برم نميداري!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر فراموشت کنم بر من حرام است زندگی/ من تو را با جان خریدم کی فراموشت کنم..............................................................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــِـی روزگـــــ ــــــ ـــار مَن بـه دَرَکــــ ـــــ ـــــ خــودَت خــَـســـــ ــــــتــه نــَـشـُـدی از دیــدَن تــَصـویــرِ تــِکـراریــه دَرد کــــــ ــــــِـشـیـدنِ مــَـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون همیشه مــ ـــــ ـــــ ــرد نیست ؛ گاهی مجنون دخترکی تنهاســ ـــت که زمانی لیلی کسی بوده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می تـــــرســــم....!!! می ترســــــم تـــو بیـــــایی ... ولــــــــــــــی مـــــــن بــــه نــــــــداشــــــتــنـــــــت... عـــــــــــــــــــــــــادت کـــــــرده باشـــــــــــــم ....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــــــــاور نمی کنم...  خالق نظم دانه های انــــار ،  زنــدگی مــرا... بـی نـظـم چـیـده بـــــــاشـد....s

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک را تکه نانی زنده نگه می داشت … عاشق را تکه دلی ! اما دریغ کردند رهگذران …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم....مانند معتادی که با نداشتن تریاکش درد میکشد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اشکام که هیچوقت تنهام نمیزارن... قد خدا دلم برات تنگه کاش می شد از اینجا بگذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بیاید خاطراتم را قانع کند که او دیگر رهایم کرده....................دلم حرف مرا باور ندارد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ... چقدر برای خدایت چرب زبانی کرده ام تا تو را به من بدهد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزیم نیست.... فقط.... راستشو بخوای.... دلم برای باهم بودن های یواشکیمون تنگ شده....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این لحظه های ِ سنگین ِ تنهائی دارند به راحتی می گذرند ...  از روی ِ من امّا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم و دلم پاک پاک شده است. . . از بس که برای آمدنت آب و جارویشان کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما رسمشونه پایبند دلدار نمیشند  خوب گرفتار میکنند اما گرفتار نمیشند  آدما رسمشونه شاخه به شاخه میپرند  دل رو بیمار می کنند اما پرستار نمیشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از مواقع دوست نداری همه چی درست شه...! دوست داری همه چی تموم شه.....!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب خوابشوديدم،داشت توخواب ازم معذرت خواهي ميکرد،من که خيلي وقته بخشيدمش ديگه چراخوابشوديدم،تازه داشت کم کم يادم ميرفت.... آخه لعنتي توکه گذاشتي رفتي ديگه چراتوخواب هم دست ازسرم برم نميداري!!!!!!!!