بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهی با من باش میخواهی نباش ... آنکه باید باشد هست ، خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای اون ادمی که مثل من شبا از تنهایی بالشت رو بغل میکنیو میخوابی... باید به عرضت برسونم که چند وقت دیگه تا به همونم کارت شارژ ندی نمیزاره بغلش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام اگر کسی یادم نکرد یادش کنم ، شاید او تنهاتر از من باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزا خيلي هم پــــــــــــــــــــــر رنـــــــــــــــــگ شبـــــــــــــــــــــــــــــا كجـــــــــــــــــــايي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد است... اما سرما نمي خورم ! تو نگران نباش... کلاهي که سرم گذاشته اي تا گردنم را پوشانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی دردناکتر از این نیست که بدونی بیداره و تو فکرت امااااااااا نتونی بهش اس بدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘت... ﺁﺭﻭﻡ ﺑﮑﺶ ﮐﻨﺎﺭ... ﻏﻢ انگیز ﺍست اگر ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ... ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﺳت اگر ﻧﻔﻬﻤﯽ... ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳت اﮔﺮاﺻﺮﺍﺭﮐﻨﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی را میگرفتم,گم میشدم........ حالا آنقدر که در من هراس گرفتن دستی است,اضطراب گم شدن نیست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهاییمان با هر کس حرف زدم حق را به من دادن ... آن ها چه میدادنند ... حق را میخواهم چکار ، حق که برای من "تو"نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـعنـتی بـگـذار قلــبت بـرای یک نـفـر تپـــــنده باشد نـــه برای هـــــمه دونــــــــده باشــد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاي پاک کردن اشک هايتان، آنهايي که باعث گريه تان مي شوند را پاک کنيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنـهـایـی یـعـنـی عـاشـقـشـی ولـی حـق نـداری بـهـش نـزدیـک بـشـی ـــــــ چـون اون دیـگـه تـنـهـا نـیـسـت ـــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو که از دست دادیو دلت کنار اون شاده هنوز گرمی نمی فهمی چه اتفاقی افتاده یه روز که تنها شدیو میخوای بدونی من کجام شکنجه میشی وقتی من حتی به خوابت نمیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خالی که نمیشود به پیشواز خاطره رفت....من هم وقتی چمدانم پر از گریه شد راه می افتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته...وقتی تا حدِ مرگ دلت گرفته،بیخودی به گوشیت زل بزنی در حالی که میدونی هیچ کسی،هیچ جای این دنیا حواسش بهت نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دل در دست محبوبی گرفتار ‏‏| نه سر در کوچه ی باغی سر دار‏| از این بیهوده گردیدن چه حاصل؟‏| پیاده می شوم دنیا،‏ نگه دار!‏

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهی با من باش میخواهی نباش ... آنکه باید باشد هست ، خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای اون ادمی که مثل من شبا از تنهایی بالشت رو بغل میکنیو میخوابی... باید به عرضت برسونم که چند وقت دیگه تا به همونم کارت شارژ ندی نمیزاره بغلش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام اگر کسی یادم نکرد یادش کنم ، شاید او تنهاتر از من باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزا خيلي هم پــــــــــــــــــــــر رنـــــــــــــــــگ شبـــــــــــــــــــــــــــــا كجـــــــــــــــــــايي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد است... اما سرما نمي خورم ! تو نگران نباش... کلاهي که سرم گذاشته اي تا گردنم را پوشانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی دردناکتر از این نیست که بدونی بیداره و تو فکرت امااااااااا نتونی بهش اس بدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘت... ﺁﺭﻭﻡ ﺑﮑﺶ ﮐﻨﺎﺭ... ﻏﻢ انگیز ﺍست اگر ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ... ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﺳت اگر ﻧﻔﻬﻤﯽ... ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳت اﮔﺮاﺻﺮﺍﺭﮐﻨﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی را میگرفتم,گم میشدم........ حالا آنقدر که در من هراس گرفتن دستی است,اضطراب گم شدن نیست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهاییمان با هر کس حرف زدم حق را به من دادن ... آن ها چه میدادنند ... حق را میخواهم چکار ، حق که برای من "تو"نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـعنـتی بـگـذار قلــبت بـرای یک نـفـر تپـــــنده باشد نـــه برای هـــــمه دونــــــــده باشــد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاي پاک کردن اشک هايتان، آنهايي که باعث گريه تان مي شوند را پاک کنيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنـهـایـی یـعـنـی عـاشـقـشـی ولـی حـق نـداری بـهـش نـزدیـک بـشـی ـــــــ چـون اون دیـگـه تـنـهـا نـیـسـت ـــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو که از دست دادیو دلت کنار اون شاده هنوز گرمی نمی فهمی چه اتفاقی افتاده یه روز که تنها شدیو میخوای بدونی من کجام شکنجه میشی وقتی من حتی به خوابت نمیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خالی که نمیشود به پیشواز خاطره رفت....من هم وقتی چمدانم پر از گریه شد راه می افتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته...وقتی تا حدِ مرگ دلت گرفته،بیخودی به گوشیت زل بزنی در حالی که میدونی هیچ کسی،هیچ جای این دنیا حواسش بهت نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دل در دست محبوبی گرفتار ‏‏| نه سر در کوچه ی باغی سر دار‏| از این بیهوده گردیدن چه حاصل؟‏| پیاده می شوم دنیا،‏ نگه دار!‏