بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏خدایــــــــــا إنقد دلم میخواد بدونم آسمونــــــــــت چه مـــــزه ای داره ک نگـــــو! من ک فقط زمین خــــــــــوردم طعمش خیـــــلی تلــــــــــخ بود خیلـــــــــــــــی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه من املایی بود... تورا همدرد نوشتم... غافل از این که تو هم ، درد بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم حقیقت رو بگو تا روشن شم:: وقتی حقیقت رو گفت کلا" خاموش شدم. از جهرم کسی نیست اینجا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدم خیانت کرد و رفت هر که با من بود یار من نبود هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت خود ندانستم از این غمها چه سود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــــشانی ام : چسبیدن به سینه ات را میخواهد و چشم هایم خیس کردن پیراهنت را ! عجب بغض پر توقعی دارم مــــــــــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت!!نبودنت!!هیچ کدام نه اذیتم کرد...نه برایم سوال شد !! فقط یک بغض خفه ام میکند... چگونه نگاهت کرد که مرا اینگونه تنهاییم گذاشتی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــن" ، به دنــبال "تــويي" مي گــشت ... بــراي " مــــــا " شــدن ... دريــغ که بــازي را "او" بــــرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقدر كم توقع شده ام.....نه اغوشش را ميخواهم،نه يك كلام محبت اميز.....نه حتى بودنش را....همين كه بيايد و از كنارم رد شود كافيست...مرا ارام ميكند حتى اصطكاك سايه هايمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای نسبتا خوبیه ... نمیدونم واقعا خوشحاله که بازم با همیم یا همش تظاهره.... خیلی وقتا از خودم میپرسم : اکه میخواست برگرده چرا اصلا رفت ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم اگه توی زندگی کسی یادم نکرد من یادش کنم شاید اون از منم تنها تر باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ها...! پيش همه وانمود كني كه عاشقانه دوستت داره... ولي در حقيقت...ولش كن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روابط الان ديگه فقط اولش خوبه... تا اونجايي كه فقط يه دوستيه ساده س... صحبت"دوست دارم"و... كه ميشه...ديگه بايد فاتحه ي اون رابطه رو بخوني...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی...! من زاده ی تنهایی ام خدا تو را برای او نگه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته‌ای و من از تنهایی ککَم هم نمی‌گزد دیگر! حالا باز هم بگو دروغ گفتن بلد نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نمیدونم چرااینجوری شدم خیلی دلتنگشم ای خدای من چیکارکردم مگه توبگو کسی جواب منونمیده.............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پشتکـــار شگرفــــــی..! هنوز در قفســــــم...! هنوز هستـــــــــم و از رو نمیرود نفســـــــــم......!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏خدایــــــــــا إنقد دلم میخواد بدونم آسمونــــــــــت چه مـــــزه ای داره ک نگـــــو! من ک فقط زمین خــــــــــوردم طعمش خیـــــلی تلــــــــــخ بود خیلـــــــــــــــی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه من املایی بود... تورا همدرد نوشتم... غافل از این که تو هم ، درد بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم حقیقت رو بگو تا روشن شم:: وقتی حقیقت رو گفت کلا" خاموش شدم. از جهرم کسی نیست اینجا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدم خیانت کرد و رفت هر که با من بود یار من نبود هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت خود ندانستم از این غمها چه سود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــــشانی ام : چسبیدن به سینه ات را میخواهد و چشم هایم خیس کردن پیراهنت را ! عجب بغض پر توقعی دارم مــــــــــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت!!نبودنت!!هیچ کدام نه اذیتم کرد...نه برایم سوال شد !! فقط یک بغض خفه ام میکند... چگونه نگاهت کرد که مرا اینگونه تنهاییم گذاشتی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــن" ، به دنــبال "تــويي" مي گــشت ... بــراي " مــــــا " شــدن ... دريــغ که بــازي را "او" بــــرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقدر كم توقع شده ام.....نه اغوشش را ميخواهم،نه يك كلام محبت اميز.....نه حتى بودنش را....همين كه بيايد و از كنارم رد شود كافيست...مرا ارام ميكند حتى اصطكاك سايه هايمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای نسبتا خوبیه ... نمیدونم واقعا خوشحاله که بازم با همیم یا همش تظاهره.... خیلی وقتا از خودم میپرسم : اکه میخواست برگرده چرا اصلا رفت ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم اگه توی زندگی کسی یادم نکرد من یادش کنم شاید اون از منم تنها تر باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ها...! پيش همه وانمود كني كه عاشقانه دوستت داره... ولي در حقيقت...ولش كن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روابط الان ديگه فقط اولش خوبه... تا اونجايي كه فقط يه دوستيه ساده س... صحبت"دوست دارم"و... كه ميشه...ديگه بايد فاتحه ي اون رابطه رو بخوني...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی...! من زاده ی تنهایی ام خدا تو را برای او نگه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته‌ای و من از تنهایی ککَم هم نمی‌گزد دیگر! حالا باز هم بگو دروغ گفتن بلد نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نمیدونم چرااینجوری شدم خیلی دلتنگشم ای خدای من چیکارکردم مگه توبگو کسی جواب منونمیده.............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پشتکـــار شگرفــــــی..! هنوز در قفســــــم...! هنوز هستـــــــــم و از رو نمیرود نفســـــــــم......!