بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز ..... چقــدر دلم تمام شدن می خواهـد … از آن تــمام شدن هایــی که بشــود نقــطه سرِ خط … و آنگـــاه دیکــته تمــام شـود ! و من دیگــر آغـــاز نشــــوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند. وقتی هستی و دلت با من نیست. نگاهت به دیگری است. خنده ی تمسخر آمیزت به من است. همان نباشی خیلی بهتر است!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونک برگرده ازدوست داشتن نیست چون اگه دوست می داشت ک نمیرفت برگشت چون بهتراز تو پیدانکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خودشم تنهات نذاره،زندگی رو جوری برات جهنم میکنه که خودت مجبور شی بری... اونوقت دیگه حق نداری به خدا اعتراض کنی که چرا تنهام گذاشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب هواکه تاریک میشودبه اسمان زل میزنم وسیگاربه دست ...درشهرخاطراتمون قدم میزنم نمیدانمخاطرات دلم رامیسوزاند...یااین بک های عمیق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــاش إنقدری ک آدما دلمون رو شکـــــــستن یه بـــــــار خلـــــــوتمون رو میشکستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته باشه ولی بودنشو حس نکنی! بودن کسیو ک یه روزی اگرم پیشت نبود ،به یادتو بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک نکن ک بی کسم خدا ب دادم میرسه کوہ ب کوہ نمیرسه آدم ب آدم میرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنيايي شده... اوني که فک ميکردم " هيچوقت " تنهام نميزاره " زودتر " از همه تنهام گذاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی سیگار نوشته نه تنها برای خودتان ضرر دارد بلکه برای اطرافیانتان هم ضرر دارد... حالا خودم به درک! تو کسی دور و ورم پیدا کن من ترک می کنمـــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام شده ام... مثل ِ درختی در پاییز، وقتی تمام ِ برگ هایش را باد برده باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا بـُــت بــود "بـُــتـــ شــِکـَــن " فـــرسـتـادی،مــــــن پـُـر از بـُــغــضَــم "بـُــغــضـــ شــِکـَــن" هـم داری؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب ک موقع خواب میشود،دست ب کار میشوم.بالشتها را کنار هم میگذارم،پتو را هم میکشم رویشان!!!بعد،خیالم ک از بودن تو راحت میشود،چشمانم را میبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی میاد تو زندگیت،با بند بند وجودت نو رو به خودش وابسته میکنه،بعد مثل یه آشغال بی مصرف میندازدت دور... اینه حکایت عشقای امروزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه زخم های دستم را می بینندو می گویند چرا با خودچنین کردی ولی هیچکس زخم بزرگ دلم راندید تابگوید چرا باتو چنین کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي ميشد همون قدري که واسه " رفتن " زحمت کشيدن واسه " موندن " ميکشيدن..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز ..... چقــدر دلم تمام شدن می خواهـد … از آن تــمام شدن هایــی که بشــود نقــطه سرِ خط … و آنگـــاه دیکــته تمــام شـود ! و من دیگــر آغـــاز نشــــوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند. وقتی هستی و دلت با من نیست. نگاهت به دیگری است. خنده ی تمسخر آمیزت به من است. همان نباشی خیلی بهتر است!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونک برگرده ازدوست داشتن نیست چون اگه دوست می داشت ک نمیرفت برگشت چون بهتراز تو پیدانکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خودشم تنهات نذاره،زندگی رو جوری برات جهنم میکنه که خودت مجبور شی بری... اونوقت دیگه حق نداری به خدا اعتراض کنی که چرا تنهام گذاشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب هواکه تاریک میشودبه اسمان زل میزنم وسیگاربه دست ...درشهرخاطراتمون قدم میزنم نمیدانمخاطرات دلم رامیسوزاند...یااین بک های عمیق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــاش إنقدری ک آدما دلمون رو شکـــــــستن یه بـــــــار خلـــــــوتمون رو میشکستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته باشه ولی بودنشو حس نکنی! بودن کسیو ک یه روزی اگرم پیشت نبود ،به یادتو بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک نکن ک بی کسم خدا ب دادم میرسه کوہ ب کوہ نمیرسه آدم ب آدم میرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنيايي شده... اوني که فک ميکردم " هيچوقت " تنهام نميزاره " زودتر " از همه تنهام گذاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی سیگار نوشته نه تنها برای خودتان ضرر دارد بلکه برای اطرافیانتان هم ضرر دارد... حالا خودم به درک! تو کسی دور و ورم پیدا کن من ترک می کنمـــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام شده ام... مثل ِ درختی در پاییز، وقتی تمام ِ برگ هایش را باد برده باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا بـُــت بــود "بـُــتـــ شــِکـَــن " فـــرسـتـادی،مــــــن پـُـر از بـُــغــضَــم "بـُــغــضـــ شــِکـَــن" هـم داری؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب ک موقع خواب میشود،دست ب کار میشوم.بالشتها را کنار هم میگذارم،پتو را هم میکشم رویشان!!!بعد،خیالم ک از بودن تو راحت میشود،چشمانم را میبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی میاد تو زندگیت،با بند بند وجودت نو رو به خودش وابسته میکنه،بعد مثل یه آشغال بی مصرف میندازدت دور... اینه حکایت عشقای امروزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه زخم های دستم را می بینندو می گویند چرا با خودچنین کردی ولی هیچکس زخم بزرگ دلم راندید تابگوید چرا باتو چنین کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي ميشد همون قدري که واسه " رفتن " زحمت کشيدن واسه " موندن " ميکشيدن..