بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقده پشت سر هم بهش اس مي دادم هنوزم گاهي وقتا خيلي اتوماتيك اس بقيه رو هم برا اون مي فرستم. هنوزم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باش برای یکنفر......................... نه تصویری مبهم در خاطره ی صد نفر....................... لعنتی........................................................................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

…...عمریستــ خـ‗__‗ــودم را به خریتـــــــ زده ام ….دلــم برای آن روی سگــ‗__‗ـــم تنگــــــــ شده…...چه اســــارت بی افتخــــاری است در بنــــد حــــرف این و آن بــــودن . . ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز تو قفس شدم بی نفس شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدونه خودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک ترین جدایی ها آنهایی هستند که، نه کسی گفت چرا و نه کسی فهمید چرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم چه زود اون حرفای عاشقانمون یادت رفت ینی اینقد ازم خسته شدی که رفتی پیش اون....من که حرفی نداشتم لااقل بدون خدافظی نمیرفتی..... دوست دارم حتی اگه جسمم وروحم دورازتوباشه............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته گفته بودی تنهاییاتوبامن پرکن.... الان که نیستی من تنهاییاموباکی پرکنم...... یاد حرفات که میوفتم دلم نمیخواد ببخشمت ولی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی قلبت اونقدر واسه من تند و شدید میزد، که وقتی سر رو سینت میذاشتم که بخوابم... از صداش خوابم نمی برد. حالا کیو اینجوری بد خواب می کنی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید خلوت کسی رو که دوستش داری بهم بریزی تا بدونه تنها نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکـــــــوت میکنم به احترام آن همه حرف که در دلـــــــم مـــــــرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی است  بین تنهایی قبل از نبودنت وتنهایی بعداز بودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است برای آنکه دیوارسکوتم مراسرکوب وبی پروامیکرد غرورم رابرایم سخت ومحکم جدا ازبازیه دستها میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرارفتي؟؟؟ سؤاليه كه دوس دارم حتي يه روزقبل مرگمم كه شده ببينمش وازش بپرسم... چراهميشه بايدعاشقاتنهابمونن؟!اخه گناهمون چيه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتي نامرد؟؟؟ از زندگيم رفتي اما ازقلبم و روياهام كه نرفتي...  چن روزيه كه حتي توخوابمم ديگه نمياي...نميگي من اينجا ازبي توبودن ميميرم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصـــاف نبـــود ... رفــتنت با خــودت بـاشــد ،  فـــرامـــوش کــردنت بــا مــن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا بگوييد: زمستانش سرد نيست !  جمع كند تكرار فصلهايش را ! من در تابستانش هم از بي وفايي ونامردي رفيقان دندان به دندان ساييده ام ...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقده پشت سر هم بهش اس مي دادم هنوزم گاهي وقتا خيلي اتوماتيك اس بقيه رو هم برا اون مي فرستم. هنوزم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باش برای یکنفر......................... نه تصویری مبهم در خاطره ی صد نفر....................... لعنتی........................................................................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

…...عمریستــ خـ‗__‗ــودم را به خریتـــــــ زده ام ….دلــم برای آن روی سگــ‗__‗ـــم تنگــــــــ شده…...چه اســــارت بی افتخــــاری است در بنــــد حــــرف این و آن بــــودن . . ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز تو قفس شدم بی نفس شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدونه خودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک ترین جدایی ها آنهایی هستند که، نه کسی گفت چرا و نه کسی فهمید چرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم چه زود اون حرفای عاشقانمون یادت رفت ینی اینقد ازم خسته شدی که رفتی پیش اون....من که حرفی نداشتم لااقل بدون خدافظی نمیرفتی..... دوست دارم حتی اگه جسمم وروحم دورازتوباشه............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته گفته بودی تنهاییاتوبامن پرکن.... الان که نیستی من تنهاییاموباکی پرکنم...... یاد حرفات که میوفتم دلم نمیخواد ببخشمت ولی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی قلبت اونقدر واسه من تند و شدید میزد، که وقتی سر رو سینت میذاشتم که بخوابم... از صداش خوابم نمی برد. حالا کیو اینجوری بد خواب می کنی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید خلوت کسی رو که دوستش داری بهم بریزی تا بدونه تنها نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکـــــــوت میکنم به احترام آن همه حرف که در دلـــــــم مـــــــرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی است  بین تنهایی قبل از نبودنت وتنهایی بعداز بودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است برای آنکه دیوارسکوتم مراسرکوب وبی پروامیکرد غرورم رابرایم سخت ومحکم جدا ازبازیه دستها میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرارفتي؟؟؟ سؤاليه كه دوس دارم حتي يه روزقبل مرگمم كه شده ببينمش وازش بپرسم... چراهميشه بايدعاشقاتنهابمونن؟!اخه گناهمون چيه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتي نامرد؟؟؟ از زندگيم رفتي اما ازقلبم و روياهام كه نرفتي...  چن روزيه كه حتي توخوابمم ديگه نمياي...نميگي من اينجا ازبي توبودن ميميرم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصـــاف نبـــود ... رفــتنت با خــودت بـاشــد ،  فـــرامـــوش کــردنت بــا مــن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا بگوييد: زمستانش سرد نيست !  جمع كند تكرار فصلهايش را ! من در تابستانش هم از بي وفايي ونامردي رفيقان دندان به دندان ساييده ام ...!