بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...سخته اخه دوری تو برام..... .....من بعدتو خودمو نمی خوام..... ..........لالایی هات نغمه ی شبونم..... ...............تازنده ام "عاشقت "می مونم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همونایے ڪـﮧ بهت محل نمیذارטּ؛ בنبال یڪے בیگـﮧ مثل سگ لـَﮧ لـَﮧ میزنـטּ !! شڪ نڪـטּ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهای شانه کرده... عطر خوش... لباس نو... شده ام یک پارچه خانم..... دلت می اید نیایی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پنجره را باز نخواهم کرد نمیخواهم باد ب جای دست های تو مرا نوازش کند...تو خیانت کری اما من اهلش نیستم...ن پنجره هارا باز نخواهم کرد پشت پنجره های بسته منتظرت خواهم ماند برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که آدم کم نمی آورد ... ، گاهی زیاد می آورد ... ، غم از سر و روی َش ... از حدقه ی ِ چشمان َ ش بیرون می زند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا هرچی که خوبه زودتموم میشه تورواز دوردیدن ارزوم میشه واقعا چرا ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لطف حرمت خاطر هامون نگو همیشه یاد من میمونی که نه من مثل اون روزام نه تو دیگه برای من همونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون از او گشتی ، همه چیز از تو گشت چون از او گشتی ، همه چیز از تو گشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانم به لبم میرسد وقتی تو بر خلاف میل باطنی ات میگویی دوستم نداری . . . و منتظر میشوی تا با عصبانیت خاص خودم بگویم بخوای نخوای مال خودمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید سرنوشت تنهایی منو می خواست.اما یادمو تو هیچ وقت تنهایمو نمی خواستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم دلتنگ حرف مفت حالیش نمیشه... بس براش فلسفه نبافید لطفا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که گریه دوای دردم شد اشک ها هم بامنت روی صورتم پامیگذارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه شکستن روزه های امسال هم پای تو . . . این رمضان ، هر روز باید غم تو را ” بخورم ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوری لذتی است که در با هم بودن نیست چون در با هم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه یک تنهایست.زندگی قصه ی پرغصه ی یک زندانیس که به حبسی ابدی محکوم است.زندگی بازیه شطرنجیست.که دران انسانها لحظه هایی که به اخرنرسیده مات اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه اون روزایی که میتونست بهترین روزای عمرم باشه ولی با نامردیه یه نامرد از دستم رفت.دلم واسه خودم میسوزه.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...سخته اخه دوری تو برام..... .....من بعدتو خودمو نمی خوام..... ..........لالایی هات نغمه ی شبونم..... ...............تازنده ام "عاشقت "می مونم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همونایے ڪـﮧ بهت محل نمیذارטּ؛ בنبال یڪے בیگـﮧ مثل سگ لـَﮧ لـَﮧ میزنـטּ !! شڪ نڪـטּ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهای شانه کرده... عطر خوش... لباس نو... شده ام یک پارچه خانم..... دلت می اید نیایی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پنجره را باز نخواهم کرد نمیخواهم باد ب جای دست های تو مرا نوازش کند...تو خیانت کری اما من اهلش نیستم...ن پنجره هارا باز نخواهم کرد پشت پنجره های بسته منتظرت خواهم ماند برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که آدم کم نمی آورد ... ، گاهی زیاد می آورد ... ، غم از سر و روی َش ... از حدقه ی ِ چشمان َ ش بیرون می زند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا هرچی که خوبه زودتموم میشه تورواز دوردیدن ارزوم میشه واقعا چرا ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لطف حرمت خاطر هامون نگو همیشه یاد من میمونی که نه من مثل اون روزام نه تو دیگه برای من همونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون از او گشتی ، همه چیز از تو گشت چون از او گشتی ، همه چیز از تو گشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانم به لبم میرسد وقتی تو بر خلاف میل باطنی ات میگویی دوستم نداری . . . و منتظر میشوی تا با عصبانیت خاص خودم بگویم بخوای نخوای مال خودمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید سرنوشت تنهایی منو می خواست.اما یادمو تو هیچ وقت تنهایمو نمی خواستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم دلتنگ حرف مفت حالیش نمیشه... بس براش فلسفه نبافید لطفا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که گریه دوای دردم شد اشک ها هم بامنت روی صورتم پامیگذارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه شکستن روزه های امسال هم پای تو . . . این رمضان ، هر روز باید غم تو را ” بخورم ” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوری لذتی است که در با هم بودن نیست چون در با هم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه یک تنهایست.زندگی قصه ی پرغصه ی یک زندانیس که به حبسی ابدی محکوم است.زندگی بازیه شطرنجیست.که دران انسانها لحظه هایی که به اخرنرسیده مات اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه اون روزایی که میتونست بهترین روزای عمرم باشه ولی با نامردیه یه نامرد از دستم رفت.دلم واسه خودم میسوزه.