بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز میرسه که پیش خودت میگی کاش هیچوقت ندیده بودیش .اما الان شده وجودت تو اینه ام که نیگا میکنی اونو میبینی نه خودتو ......سلامتی همه تو دلیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

___تو__نیامده بودی ارامم کنی... فقط امده بودی رامم کنی.. »»» دلی را که شکست لایک نمیکنند.پاک میکنند...ازخاطرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگی دیگه بهش فکر نمیکنم،یعنی:"همه فکر و ذکرت اونه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزا فقــط میشـه بــه عــزرائیــل اعتــماد کــرد چــون حـداقـلش اینکــه قصــد و نیتـش مشخصــه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی پا به پا نکن که بگویم سفر بخیر/مجبور نیستی که بمانی....ولی نرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا دستگاه شوک را خاموش کن ولبانت را ببند جمله های عاشقانه دیگه فایده ندارد!!! عشق درونم "مرد" دیگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی ما تنها ها که سالی یه بار هم به زور برامون مسیج میاد.حالا از هر نوعیش که باشه:عاشقانه،تیکه دار،فلسفی و... در هر حال سالی یکی.تازه منتم روشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفت خیلی بلندنخند که غصه بیدار میشه خیلی بلندم گریه نکن که شادی بیدار میشه الان یه خبر خیلی بد شنیدم به خاطر اون لایک بزنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد نگاهت را نگرفتم  نمی خواستم ببینم  چشمهایت به چشم های دیگری امید بسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد این دنیا جالبه.. حتی برای حرف زدن با کسی باید بهش پول داد... برای اینکه حرفاتو گوش کنه! بعد اسمشم میزارن مشاوره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خسته ام که حاضرم سرم را روی تکه سنگی بگذارم و بخوابم اما به دیوار وجودت که بارها بر سرم آوار شد تکیه ندهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته تو سربازی اهنگ های رو گوش کنی ، ک زمان قبل سربازی باهاشون ی عالمه خاطره داشتی و همشون مث ی فیلم از جلو چشات رد میش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت ای مرد من .وقتی با گفتگو مشکلمون حل نشد ؛وقتی بحثمون به بن بست رسید ،فقط بغلم کن ....همین کافیه ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه آدم آلزايمر بگيره... اون وقت ديگه همه چي رو فراموش ميكنه... ديگه خاطرات يادش نمياد كه آزارش بده... راستي تو هم آلزايمر گرفتي كه هر چي بينمون بود رو يادت رفت؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران نبار. لعنتی نبار.یارم بادیگری بیرون است سرما میخورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتــے خـودمـ . . . کـه مونـدمـ زیـر آوارے کـه یـه روزے محڪـمـ تریـن تڪیــه گاهـمـ بـود ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز میرسه که پیش خودت میگی کاش هیچوقت ندیده بودیش .اما الان شده وجودت تو اینه ام که نیگا میکنی اونو میبینی نه خودتو ......سلامتی همه تو دلیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

___تو__نیامده بودی ارامم کنی... فقط امده بودی رامم کنی.. »»» دلی را که شکست لایک نمیکنند.پاک میکنند...ازخاطرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگی دیگه بهش فکر نمیکنم،یعنی:"همه فکر و ذکرت اونه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزا فقــط میشـه بــه عــزرائیــل اعتــماد کــرد چــون حـداقـلش اینکــه قصــد و نیتـش مشخصــه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی پا به پا نکن که بگویم سفر بخیر/مجبور نیستی که بمانی....ولی نرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا دستگاه شوک را خاموش کن ولبانت را ببند جمله های عاشقانه دیگه فایده ندارد!!! عشق درونم "مرد" دیگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی ما تنها ها که سالی یه بار هم به زور برامون مسیج میاد.حالا از هر نوعیش که باشه:عاشقانه،تیکه دار،فلسفی و... در هر حال سالی یکی.تازه منتم روشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفت خیلی بلندنخند که غصه بیدار میشه خیلی بلندم گریه نکن که شادی بیدار میشه الان یه خبر خیلی بد شنیدم به خاطر اون لایک بزنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد نگاهت را نگرفتم  نمی خواستم ببینم  چشمهایت به چشم های دیگری امید بسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد این دنیا جالبه.. حتی برای حرف زدن با کسی باید بهش پول داد... برای اینکه حرفاتو گوش کنه! بعد اسمشم میزارن مشاوره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خسته ام که حاضرم سرم را روی تکه سنگی بگذارم و بخوابم اما به دیوار وجودت که بارها بر سرم آوار شد تکیه ندهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته تو سربازی اهنگ های رو گوش کنی ، ک زمان قبل سربازی باهاشون ی عالمه خاطره داشتی و همشون مث ی فیلم از جلو چشات رد میش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت ای مرد من .وقتی با گفتگو مشکلمون حل نشد ؛وقتی بحثمون به بن بست رسید ،فقط بغلم کن ....همین کافیه ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه آدم آلزايمر بگيره... اون وقت ديگه همه چي رو فراموش ميكنه... ديگه خاطرات يادش نمياد كه آزارش بده... راستي تو هم آلزايمر گرفتي كه هر چي بينمون بود رو يادت رفت؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران نبار. لعنتی نبار.یارم بادیگری بیرون است سرما میخورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتــے خـودمـ . . . کـه مونـدمـ زیـر آوارے کـه یـه روزے محڪـمـ تریـن تڪیــه گاهـمـ بـود ..