بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻓﺘﺎﺏِ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯿﮑﻨﺪ .. ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺳﺖِ ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦِ ﺣﺎﻟﻢ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ .. ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺣﺎﻝ ﺍﻡ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺩﻝ ﺍﻡ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــــــــــــــیـــــــــــــــس.... دیــــــــــگـِــــــــه حِــــــــــــــسِـــــــــــــت  نـــــــــــــیـــــــــس.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بعضي آدما چقد قشنگه... چقد ب دل ميشينه.. مخصوصا وقتي اون لبخند سهم تو باشه.. حيف ک اون لبخند با دلت بازي ميکني.. حيف ک سهم تو نيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از اشکـ.م , ولے میخندم . . .  بـه قول فروغ کـه میگفت :  شهامت میخواهد کـه سرد باشے و گرم بخندے . . . !واسم دعاکنیدداغونم بچه ها بریدم ازهمه چی وهمه کس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک تنها میداند تنهایی تنها درد یک تنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته " بد " شدن  ولی من عوض شدم .... -___- هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط ي چيزي...... خدايا،خدا جونم،خداي مهربونم... دنيات با همه ي قشنگياشو زشتياش باشه واس اونايي كه درگيرشنو ميفهمنش..... فقط اوني كه همه دنياي منه رو ازم نگير.... همين....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای زمین را خط  موازی کشیده اند که نمیرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو راهیه سختیه...! وقتی ندونی محرمشی یا مزاحمش... وقتی ندونی باید بخاطرش بجنگی یا کنار بکشی.... دوراهیه سختیه...! وقتی بعد از روزها انتظار.... ندونی "موندنت" رو میخواد یا "رفتنت" رو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر سـخـتــه وقــتـی کم آوردی  وقـتـی بُــریـدی  بــاز بـایـد بـه هــمـــه بــگـی هــمــه چی رو بــه راهـــه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺎﻟﻢ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜↺كــاشـــ آבمهــــا بِفهمَنـــב حـال پـَريشــــان آرامــِـــــش مـي خـواهــב نَـه سـَرزنِــــــش↻☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه دنـبــال ویلــچـری هـسـتـم بـرای روزگـار ظاهــــــــرا پــایــی بــرای آمــدن بـا مــن نـــدارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

cزندگی خام شدن در خم ابروی زمان است آنچه تکرار نگردد نفس رفته ماست  آنچه میماند و هرگز نرود از خاطر  یاد لبخند پرمهر شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیـــه معـــادلات چنــــد مجهــــولــی شــــده ام ؛ ایــــن روزهــــا …. هیـــــچ کــــس از هیــــــــچ راهـــــــی مــــــرا نمـــــی فهمـــــد … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود گاهی نمیشود ک نمیشود کاهی هزار دوره بی اجابت است گاهی نگفته قرعه ب نام تو میشود گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست گاهی تمام شهر گدای تو نمیشود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻓﺘﺎﺏِ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯿﮑﻨﺪ .. ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺳﺖِ ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦِ ﺣﺎﻟﻢ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ .. ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺣﺎﻝ ﺍﻡ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺩﻝ ﺍﻡ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــــــــــــــیـــــــــــــــس.... دیــــــــــگـِــــــــه حِــــــــــــــسِـــــــــــــت  نـــــــــــــیـــــــــس.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بعضي آدما چقد قشنگه... چقد ب دل ميشينه.. مخصوصا وقتي اون لبخند سهم تو باشه.. حيف ک اون لبخند با دلت بازي ميکني.. حيف ک سهم تو نيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از اشکـ.م , ولے میخندم . . .  بـه قول فروغ کـه میگفت :  شهامت میخواهد کـه سرد باشے و گرم بخندے . . . !واسم دعاکنیدداغونم بچه ها بریدم ازهمه چی وهمه کس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک تنها میداند تنهایی تنها درد یک تنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته " بد " شدن  ولی من عوض شدم .... -___- هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط ي چيزي...... خدايا،خدا جونم،خداي مهربونم... دنيات با همه ي قشنگياشو زشتياش باشه واس اونايي كه درگيرشنو ميفهمنش..... فقط اوني كه همه دنياي منه رو ازم نگير.... همين....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای زمین را خط  موازی کشیده اند که نمیرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو راهیه سختیه...! وقتی ندونی محرمشی یا مزاحمش... وقتی ندونی باید بخاطرش بجنگی یا کنار بکشی.... دوراهیه سختیه...! وقتی بعد از روزها انتظار.... ندونی "موندنت" رو میخواد یا "رفتنت" رو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر سـخـتــه وقــتـی کم آوردی  وقـتـی بُــریـدی  بــاز بـایـد بـه هــمـــه بــگـی هــمــه چی رو بــه راهـــه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺎﻟﻢ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜↺كــاشـــ آבمهــــا بِفهمَنـــב حـال پـَريشــــان آرامــِـــــش مـي خـواهــב نَـه سـَرزنِــــــش↻☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه دنـبــال ویلــچـری هـسـتـم بـرای روزگـار ظاهــــــــرا پــایــی بــرای آمــدن بـا مــن نـــدارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

cزندگی خام شدن در خم ابروی زمان است آنچه تکرار نگردد نفس رفته ماست  آنچه میماند و هرگز نرود از خاطر  یاد لبخند پرمهر شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیـــه معـــادلات چنــــد مجهــــولــی شــــده ام ؛ ایــــن روزهــــا …. هیـــــچ کــــس از هیــــــــچ راهـــــــی مــــــرا نمـــــی فهمـــــد … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود گاهی نمیشود ک نمیشود کاهی هزار دوره بی اجابت است گاهی نگفته قرعه ب نام تو میشود گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست گاهی تمام شهر گدای تو نمیشود