بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه گريه ميکنم...نه فرياد ميزنم...ونه مشت برديوارميکوبم..ونه حتى دردهاى دلم را برسرکسى اوار مىکنم...هىچ... فقط اه ميکشم وانتظار...ميخواهم ببينم اه دل شکسته خانه خراب مىکند?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست در دقایق تنهایی ام ... دفن شده ام !  لا اقل قبل از مرگ ، از زیر هر سنگی شده ، پیدایم کنید... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــَنـهـایـے یــِڪـــ בُنـــیــآ معَنـے اســـتــــ ڪَـفشــ رُِפـے سـُפֿَـنَم بآ تـــُפ ســـتـــ اِے هَمـבَمِ تــَنـهـایـے هآـے مـَטּ בَر خــیــآبآטּ هـــآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم برو ... مبادا از آنهایی که مرا تنها گذاشتند جا بمانی ... "فقط اونایی که تنهان مثل من لایک کنن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــا إنقدر طعم این صبـــــــــر تلـــــــــخ شده که فکر نکنم هیــــــــــــــــــچ حلوایی بتونه شیرینش کنـــــــــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند شيشه شكستنم آسان بود...ولي...ديگر به من دست نزن! اين بار زخمي ات خواهم كرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بدستش اوردم پیر شدم ....... حالاهم اینقد ترس از دست دادنش دارم که دارم میمیرم..... ولی حیف که نمیفهمه همش حرف خدافظی میزنه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم کــــــور میشود از اشک یخ زده ای که ازان بیرون می آید و گونهایم را همچون تیغ میخَراشد.فقط بخاطر دلتنگیم برای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي تو من ك زاده ي تنهـــــــــــــــــــــــــــــــــاييم، خدا تــــــــــــــــو را براي او نگــــــــــــــــه دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنـی دلــــم بــراش خیلــــی تنـــــگ شده امــــــا هیــــچ غلطــــی نمـی تــونـــم بکنــــم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت شبانه هایم همیشه عبور قصه ی تو را تکرار می کند . اینجا من هنوز اسیر خیال توام . مرا به اعتبار کدام سپیده به ابتدای شب رها کردی ؟ به امید کدام بهار مرا به ویرانی پاییز سپردی ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا غم ها نمی دانند که من غمگین ترین غمگین شهرم بیا هی دوست با من باش که من تنهاترین تنهای شهرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفه اضافه نميزنم ! فقط وااااااي از وقتي آدم دلتنگه يكي بشه ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشیش ها راست میگفتند گالیله زمین آنقدر ها هم گرد نیست هرکس که میرود دیگر باز نمیگردد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یک جایی ام به بعد فقط باید خوابید که تنها خواب تو رو به تمامی آنچه که از دست رفته ست  و به رویاهای خوش بر باد رفته پیوند خواهد زد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ــــــــــــــــــــ هعی روزگار ــــــــــــــــ دنیای من مجازیش هم غمگین بود ......................!!!!!!!!!!!!! هعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی روزگار

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه گريه ميکنم...نه فرياد ميزنم...ونه مشت برديوارميکوبم..ونه حتى دردهاى دلم را برسرکسى اوار مىکنم...هىچ... فقط اه ميکشم وانتظار...ميخواهم ببينم اه دل شکسته خانه خراب مىکند?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست در دقایق تنهایی ام ... دفن شده ام !  لا اقل قبل از مرگ ، از زیر هر سنگی شده ، پیدایم کنید... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــَنـهـایـے یــِڪـــ בُنـــیــآ معَنـے اســـتــــ ڪَـفشــ رُِפـے سـُפֿَـنَم بآ تـــُפ ســـتـــ اِے هَمـבَمِ تــَنـهـایـے هآـے مـَטּ בَر خــیــآبآטּ هـــآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم برو ... مبادا از آنهایی که مرا تنها گذاشتند جا بمانی ... "فقط اونایی که تنهان مثل من لایک کنن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــا إنقدر طعم این صبـــــــــر تلـــــــــخ شده که فکر نکنم هیــــــــــــــــــچ حلوایی بتونه شیرینش کنـــــــــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند شيشه شكستنم آسان بود...ولي...ديگر به من دست نزن! اين بار زخمي ات خواهم كرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بدستش اوردم پیر شدم ....... حالاهم اینقد ترس از دست دادنش دارم که دارم میمیرم..... ولی حیف که نمیفهمه همش حرف خدافظی میزنه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم کــــــور میشود از اشک یخ زده ای که ازان بیرون می آید و گونهایم را همچون تیغ میخَراشد.فقط بخاطر دلتنگیم برای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي تو من ك زاده ي تنهـــــــــــــــــــــــــــــــــاييم، خدا تــــــــــــــــو را براي او نگــــــــــــــــه دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنـی دلــــم بــراش خیلــــی تنـــــگ شده امــــــا هیــــچ غلطــــی نمـی تــونـــم بکنــــم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت شبانه هایم همیشه عبور قصه ی تو را تکرار می کند . اینجا من هنوز اسیر خیال توام . مرا به اعتبار کدام سپیده به ابتدای شب رها کردی ؟ به امید کدام بهار مرا به ویرانی پاییز سپردی ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا غم ها نمی دانند که من غمگین ترین غمگین شهرم بیا هی دوست با من باش که من تنهاترین تنهای شهرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفه اضافه نميزنم ! فقط وااااااي از وقتي آدم دلتنگه يكي بشه ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشیش ها راست میگفتند گالیله زمین آنقدر ها هم گرد نیست هرکس که میرود دیگر باز نمیگردد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یک جایی ام به بعد فقط باید خوابید که تنها خواب تو رو به تمامی آنچه که از دست رفته ست  و به رویاهای خوش بر باد رفته پیوند خواهد زد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ــــــــــــــــــــ هعی روزگار ــــــــــــــــ دنیای من مجازیش هم غمگین بود ......................!!!!!!!!!!!!! هعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی روزگار