بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد بـوی خـاک بـلـنـد مـی شـود ... پـس چـرا ایـنـجـا بـاران کـه مـی بـارد؛ عـطـر خـاطـره هـا مـی پـیـچـد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دیار بُرد با اوناییه که از مُخشون کار میکشن ؛ بخوای از دلت مایه بذاری سوختی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يه جايي به بعد... باور مي کني کسي براي تنها نموندنِ تو نمياد ، اگه کسي مياد براي تنها نبودنِ خودشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اسمم" را سنگی نگه میدارد..... "خودم" را گوری....... و "یادم"را..... نمیدانم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انـقـضای خــاص بــودنـت بـه پـایـان رسـیـد... دیـگـه بـه تــو فکـر نـمـیـکـنـم گـنـاه اســت !! چـشم داشتـن بـه مال غـریـبـه ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک ترین جدایی ها آنهایی هستند که نه کسی گفت چرا و نه کسی فهمید چرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران اشک‌هایم نباش ! از لبخندم بترس که معنایش اشک‌های فردای توست............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن چ قشنگه  وقتی هیچکسو نداری وقتی با ی بغض کهنه  شونه هاشو کم میاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات تو از یاد من نمیره... کسی دیگه عشقُ یاد من نمیده! مرور میکنم من خاطراتُ، تا دلم بگیره، یا دلم بمیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی جمع دوستایی هم نباشه که حداقل پیششون گریه کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آﺩﻡ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ ﺣﺲ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭﻡ ﺻﺒﻮﺭﻡ ﻭ ﻋﺠﻮﻝ... ﺳﻨﮕﻴﻦ... ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻴﺪﻡ... ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـایـَد یـآد بگـــیرـــی فــَرامــوش كــُنی . . . مثـل زنــی كه دَر عــروسی معشوقش كِـــــل میكشـَد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه، باز هم داستان تنهایی... تاکجای این زندگی باید رفت؛به امید آنکه... تاشقایق هست زندگی باید کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيچاره من.... كسي را پاشويه ميكردم كه از تب ديگري ميسوخت......!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم هست که باید لم بدی یه گوشه وجریان زندگیت رو مرور کنی ...بعدش هم بگی : به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت میخواهد........ و این قدرت را کسی ب من داد........ ک روزی می گفت تنهایت نمیگزارم..!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد بـوی خـاک بـلـنـد مـی شـود ... پـس چـرا ایـنـجـا بـاران کـه مـی بـارد؛ عـطـر خـاطـره هـا مـی پـیـچـد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دیار بُرد با اوناییه که از مُخشون کار میکشن ؛ بخوای از دلت مایه بذاری سوختی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يه جايي به بعد... باور مي کني کسي براي تنها نموندنِ تو نمياد ، اگه کسي مياد براي تنها نبودنِ خودشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اسمم" را سنگی نگه میدارد..... "خودم" را گوری....... و "یادم"را..... نمیدانم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انـقـضای خــاص بــودنـت بـه پـایـان رسـیـد... دیـگـه بـه تــو فکـر نـمـیـکـنـم گـنـاه اســت !! چـشم داشتـن بـه مال غـریـبـه ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک ترین جدایی ها آنهایی هستند که نه کسی گفت چرا و نه کسی فهمید چرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران اشک‌هایم نباش ! از لبخندم بترس که معنایش اشک‌های فردای توست............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن چ قشنگه  وقتی هیچکسو نداری وقتی با ی بغض کهنه  شونه هاشو کم میاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات تو از یاد من نمیره... کسی دیگه عشقُ یاد من نمیده! مرور میکنم من خاطراتُ، تا دلم بگیره، یا دلم بمیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی جمع دوستایی هم نباشه که حداقل پیششون گریه کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آﺩﻡ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ ﺣﺲ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭﻡ ﺻﺒﻮﺭﻡ ﻭ ﻋﺠﻮﻝ... ﺳﻨﮕﻴﻦ... ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻴﺪﻡ... ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـایـَد یـآد بگـــیرـــی فــَرامــوش كــُنی . . . مثـل زنــی كه دَر عــروسی معشوقش كِـــــل میكشـَد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه، باز هم داستان تنهایی... تاکجای این زندگی باید رفت؛به امید آنکه... تاشقایق هست زندگی باید کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيچاره من.... كسي را پاشويه ميكردم كه از تب ديگري ميسوخت......!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم هست که باید لم بدی یه گوشه وجریان زندگیت رو مرور کنی ...بعدش هم بگی : به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت میخواهد........ و این قدرت را کسی ب من داد........ ک روزی می گفت تنهایت نمیگزارم..!!