بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حتی تو دو ماه هم نمیتونی یه کارت شارژ پنج تومنی رو تموم کنی، جان من اگه اسمش تنهایی نیس پس چیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه مرا دید تورا نفرین کرد... ومن..حواس خدا را پرت کردم که مبادا بشنود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینک اعتراف می کنم.... بی کسو کار شده ام  اما هنوز مثل تو.... بی همه چیز نشده ام....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم از ترس روزهایی که سهم مان از هم فقط یک "یادش بخیر" ساده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قحطی تــــــــــو چه دل خوشی دارند بیهوده می آیند و می روند …! این نفسهای من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرتنهاترین تنهایان هم شوم خدا با من است او جانشین نداشته های من است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها پرنده هایش میروند،روزها ستاره هایش!!! آسمان هم که باشی باز تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را هر گونه مایلی برایش باز کن ،  سد ها به اندازی آغوششان به دریا خیانت می کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـآ ازَتـــ دِلـگـیـرَمــــ... گـُفـتـیــ حَقِـــ اِنـتِخـآبـــ داریــــ پَـســـ چِـرا انـتِخـآبَـــمـــ دَر آغـوشــِ دیـگـَریـسـتــــ..؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم شمع باشم در دل شبها بسوزم روشنی بخشم به جمعی و خودم تنها بسوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ما ادم ها هم مثل گربه ها باچند لحظه بوکشیدن میفهمیدیم که هر اشغالی ارزش وقت گذاشتن نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همان نقطه چین بی جواب امتحان زندگیست بگذار خالی بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدارو جه ديدي شايد <ر< هم قيمت دار شد و ما هم ثروتمند شديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوقـﮧ اے پیـבا کرבه امـ بــﮧ نامـ روزگار... ایـטּ روزها مرا בر آغوش خویش سخت بـﮧ بازے گرفتـﮧ استــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی...کسی نباشه ک جوابه التماساتو بده... یعنی ب جایی رسیده باشی ک حس کنی خدا هم دیگه باهات نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید....شایدم وقتی از دردامو تنهاییام میخوام به خدا بگم یکی اول گوش میده بعد میرسونه به خدا....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حتی تو دو ماه هم نمیتونی یه کارت شارژ پنج تومنی رو تموم کنی، جان من اگه اسمش تنهایی نیس پس چیه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه مرا دید تورا نفرین کرد... ومن..حواس خدا را پرت کردم که مبادا بشنود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینک اعتراف می کنم.... بی کسو کار شده ام  اما هنوز مثل تو.... بی همه چیز نشده ام....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم از ترس روزهایی که سهم مان از هم فقط یک "یادش بخیر" ساده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قحطی تــــــــــو چه دل خوشی دارند بیهوده می آیند و می روند …! این نفسهای من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرتنهاترین تنهایان هم شوم خدا با من است او جانشین نداشته های من است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها پرنده هایش میروند،روزها ستاره هایش!!! آسمان هم که باشی باز تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را هر گونه مایلی برایش باز کن ،  سد ها به اندازی آغوششان به دریا خیانت می کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـآ ازَتـــ دِلـگـیـرَمــــ... گـُفـتـیــ حَقِـــ اِنـتِخـآبـــ داریــــ پَـســـ چِـرا انـتِخـآبَـــمـــ دَر آغـوشــِ دیـگـَریـسـتــــ..؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم شمع باشم در دل شبها بسوزم روشنی بخشم به جمعی و خودم تنها بسوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ما ادم ها هم مثل گربه ها باچند لحظه بوکشیدن میفهمیدیم که هر اشغالی ارزش وقت گذاشتن نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همان نقطه چین بی جواب امتحان زندگیست بگذار خالی بماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدارو جه ديدي شايد <ر< هم قيمت دار شد و ما هم ثروتمند شديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوقـﮧ اے پیـבا کرבه امـ بــﮧ نامـ روزگار... ایـטּ روزها مرا בر آغوش خویش سخت بـﮧ بازے گرفتـﮧ استــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی...کسی نباشه ک جوابه التماساتو بده... یعنی ب جایی رسیده باشی ک حس کنی خدا هم دیگه باهات نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید....شایدم وقتی از دردامو تنهاییام میخوام به خدا بگم یکی اول گوش میده بعد میرسونه به خدا....