بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نبودنت به سختی عادت شد ، عادت به دوباره بودنت سخت می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی.. ذهنم پر از او!!خالی از دیگران.. اما کنارم خالی از او!!پر از دیگران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادگرفتم همیشه کسی را دوست بدارم که دهکده قلبم را به صد آبادی نفروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــــه دلتنگی به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست گاه به علت حضور کسی در کنارت است که حواسش به تــو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی جادو می کند ... ، مثل کلاه و خرگوش ... ، دیگر کسی تو را نمی بیند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعــنی وقتی صحبــت از مسافرت رفتن میشه،اولین چیزی که  به ذهنــت برسه این باشه که هندزفــری یادت نره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا..... ب خودت قسم نمیتونم آخره اسمش از "م" مالکیت استفاده نکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم از مردونگی نزن.... سنگینه...... سرفت میگیره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنـهایـی یـعـنـی ایـن کـه بـدون هـیـچ تـرسـی سـیـر تـرشـی بـخـوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــہ حــآل خــوب مـــטּ تــوجــہ نکـــטּ . . . فتــــوشــآپــــہ (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی بد دردیه اما بدتر از اون دردیه که بخوای تنهاییتو با کسی پر کنی که از قبل هم تنهاترت کنه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه برسرم آورده،، دوستت دارم های دروغین او! که از محبت های مادرم هم میترسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش توی این جاده یه تابلو نصب میکردن واسه دلخوشیم!!..."تو" دو کیلومتر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از رفتن گندیست که آدمها به باور یکدیگر میزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی کسی یعنی روی زخمهای من نمک بپاشی و زخم هایم پشت سرت راه بیفتند و معتاد دست های شـــورت شوند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به آسمان نگاه میکنم خوشحالم! چون به رغم فاصله هابازهم زیریک سقفیم.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نبودنت به سختی عادت شد ، عادت به دوباره بودنت سخت می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی.. ذهنم پر از او!!خالی از دیگران.. اما کنارم خالی از او!!پر از دیگران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادگرفتم همیشه کسی را دوست بدارم که دهکده قلبم را به صد آبادی نفروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــــه دلتنگی به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست گاه به علت حضور کسی در کنارت است که حواسش به تــو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی جادو می کند ... ، مثل کلاه و خرگوش ... ، دیگر کسی تو را نمی بیند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعــنی وقتی صحبــت از مسافرت رفتن میشه،اولین چیزی که  به ذهنــت برسه این باشه که هندزفــری یادت نره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا..... ب خودت قسم نمیتونم آخره اسمش از "م" مالکیت استفاده نکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم از مردونگی نزن.... سنگینه...... سرفت میگیره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنـهایـی یـعـنـی ایـن کـه بـدون هـیـچ تـرسـی سـیـر تـرشـی بـخـوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــہ حــآل خــوب مـــטּ تــوجــہ نکـــטּ . . . فتــــوشــآپــــہ (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی بد دردیه اما بدتر از اون دردیه که بخوای تنهاییتو با کسی پر کنی که از قبل هم تنهاترت کنه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه برسرم آورده،، دوستت دارم های دروغین او! که از محبت های مادرم هم میترسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش توی این جاده یه تابلو نصب میکردن واسه دلخوشیم!!..."تو" دو کیلومتر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از رفتن گندیست که آدمها به باور یکدیگر میزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی کسی یعنی روی زخمهای من نمک بپاشی و زخم هایم پشت سرت راه بیفتند و معتاد دست های شـــورت شوند..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به آسمان نگاه میکنم خوشحالم! چون به رغم فاصله هابازهم زیریک سقفیم.....