بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ی دختر واسه ی پسر گریه میکنه یعنی واقعا عاشقشه!!! اما وقتی ی پسر بخاطر ی دختر اشک بریزه یعنی هیچوقت نمیتونه دختر دیگه ای رو مثل اون دوست داشته باشه......!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا میگویند "ها" علامت جمع است؟..."تن" را با "ها" جمع کنی فقط خودت میمانی و خودت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت نره ک دلیله خوب خوابیدنای تو فقط بخاطره شب بخیراییه ک هر شب قبله خواب بهت میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دعا میکنم از ته دل بگید امین: خدا لعنت کنه نفرسوم تو رابطه ی دو نفره رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکش کردم ترکم کرد.... دوستش داشتم ترکم کرد... اگه تو شادیش نبودم ولی تو غماش تنهاش نذاشتم بازم ترکم کرد..... نمیدونم چرا ولی ترکم کرد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهای تنها نیز شوم بی کس و رسوا نیز شوم باز هم آرامم خدا را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار شـد اشکـَنـَـک باشد و سر شکستـَنَـک اما این بازی که تو راه انداختی ... سراسر دل شکستنـَـک بود و بس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش نمیخوام بیای رفیق  اینجا که باشی یعنی تنهایی... ولی از تو چه پنهون وقتی نیستی دلم شور میزنه برات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها با دیوار دوست شدم.چون...مثه آدما پشتمو خالی نمیکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی منتظر هیچکس نباشی… تنهایی همان دلتنگی نیست… در دلتنگیها کسی حضور دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمهای کره زمین… تعدادشان فرد باشد… یک نفر تنها می ماند… تو رفتی و فرد تنها شده ام من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ ها تنهایی را تسکین می دهند اما تسکین تنهایی تسکین درد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی.....حس بدی است اما....... باز هم نمیشود برای خلاصیش به هر کس پناه برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... آنقدر تنها میشوم که احساس میکنم هیچکس جز من در دنیا وجود ندارد گاهی... از تنهایی دلم میخواهد به جایی بروم که کسی مرا نشناسد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو رفتی نه من تمام این تنهایی بخاطر آمدن یه غریبه بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همىشه فکر مىکردم که تنهام تا اىنکه بعد سه روز گوشىمو از تو کىفم در اوردم و دىدم که واقعن تنهام....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ی دختر واسه ی پسر گریه میکنه یعنی واقعا عاشقشه!!! اما وقتی ی پسر بخاطر ی دختر اشک بریزه یعنی هیچوقت نمیتونه دختر دیگه ای رو مثل اون دوست داشته باشه......!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا میگویند "ها" علامت جمع است؟..."تن" را با "ها" جمع کنی فقط خودت میمانی و خودت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت نره ک دلیله خوب خوابیدنای تو فقط بخاطره شب بخیراییه ک هر شب قبله خواب بهت میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دعا میکنم از ته دل بگید امین: خدا لعنت کنه نفرسوم تو رابطه ی دو نفره رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکش کردم ترکم کرد.... دوستش داشتم ترکم کرد... اگه تو شادیش نبودم ولی تو غماش تنهاش نذاشتم بازم ترکم کرد..... نمیدونم چرا ولی ترکم کرد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهای تنها نیز شوم بی کس و رسوا نیز شوم باز هم آرامم خدا را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار شـد اشکـَنـَـک باشد و سر شکستـَنَـک اما این بازی که تو راه انداختی ... سراسر دل شکستنـَـک بود و بس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش نمیخوام بیای رفیق  اینجا که باشی یعنی تنهایی... ولی از تو چه پنهون وقتی نیستی دلم شور میزنه برات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها با دیوار دوست شدم.چون...مثه آدما پشتمو خالی نمیکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی منتظر هیچکس نباشی… تنهایی همان دلتنگی نیست… در دلتنگیها کسی حضور دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمهای کره زمین… تعدادشان فرد باشد… یک نفر تنها می ماند… تو رفتی و فرد تنها شده ام من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ ها تنهایی را تسکین می دهند اما تسکین تنهایی تسکین درد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی.....حس بدی است اما....... باز هم نمیشود برای خلاصیش به هر کس پناه برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... آنقدر تنها میشوم که احساس میکنم هیچکس جز من در دنیا وجود ندارد گاهی... از تنهایی دلم میخواهد به جایی بروم که کسی مرا نشناسد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو رفتی نه من تمام این تنهایی بخاطر آمدن یه غریبه بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همىشه فکر مىکردم که تنهام تا اىنکه بعد سه روز گوشىمو از تو کىفم در اوردم و دىدم که واقعن تنهام....