بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوستت دارم نگاهي به من كرد و گفت چندتا؟ دستانم رابالا اوردم وتمام انگشتهاي ذستانم را نشانش دادم اما او به كف دستانم نگاه كرد كه خالي بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفتر خاطرات می خواهم چه کار.... وقتی شبها را به این امید میخوابم که فردا،امروز را یادم نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"صبر "یک فریب بزرگ است...... سالهاست با غوره ها کلنجار می روم،حلوا نمیشوند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال نبودنت نیز زیباست... اصلا بگذار صادقانه بگویم.... هرخیالی که ردی از تو داشته باشد زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت دردناكترین پاسخ من به بیرحمی های توست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتیه دختری ک اولین و آخرین عشقش رو دیگه می تونه فقط توی خواب ببینه یا موقع مرگش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظره زمستون نباشین.. چشمای من تو هوای ۴۰ درجه هم میبارن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید دیگران در نبودت گرم کنند اما... دلم را هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روانشناس هم ديوانه شد! وقتي چند لحظه از سكوتم را برايش معنا كردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شونه ادم که هیچ ...شونه تخم مرغ هم پیدا نمیشه سرمونو بذاریم روش یه دل سیر گریه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دل تنگم که حتی ابلیس هم به وسعت این تنهایی سجده می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی دارم دق میکنم.نیستی دارم میپوسم.عکسات من یکی یکی ورمیدارم میبوسم.پیرهن یادگارت هرشب دارم بومیکنم برای برگشتن تو به اسمون رومیکنم.من اخه خیلی دوسش دارم بش بگین برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین کاری که یه نفر با دلت میتونه بکنه اینه که............دیگه از بودن هیچ کسی ذوق نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی دل هیچکس سایز دلت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی انقدر کسی بغلمون نکرد که خودمون زدیم بقل !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

التماس مال دیروز بود..مال وقتی که ساده بودم امروز میخواهی بروی?? هیس!!! فقط خداحافظ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوستت دارم نگاهي به من كرد و گفت چندتا؟ دستانم رابالا اوردم وتمام انگشتهاي ذستانم را نشانش دادم اما او به كف دستانم نگاه كرد كه خالي بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفتر خاطرات می خواهم چه کار.... وقتی شبها را به این امید میخوابم که فردا،امروز را یادم نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"صبر "یک فریب بزرگ است...... سالهاست با غوره ها کلنجار می روم،حلوا نمیشوند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال نبودنت نیز زیباست... اصلا بگذار صادقانه بگویم.... هرخیالی که ردی از تو داشته باشد زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت دردناكترین پاسخ من به بیرحمی های توست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتیه دختری ک اولین و آخرین عشقش رو دیگه می تونه فقط توی خواب ببینه یا موقع مرگش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظره زمستون نباشین.. چشمای من تو هوای ۴۰ درجه هم میبارن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید دیگران در نبودت گرم کنند اما... دلم را هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روانشناس هم ديوانه شد! وقتي چند لحظه از سكوتم را برايش معنا كردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شونه ادم که هیچ ...شونه تخم مرغ هم پیدا نمیشه سرمونو بذاریم روش یه دل سیر گریه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دل تنگم که حتی ابلیس هم به وسعت این تنهایی سجده می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی دارم دق میکنم.نیستی دارم میپوسم.عکسات من یکی یکی ورمیدارم میبوسم.پیرهن یادگارت هرشب دارم بومیکنم برای برگشتن تو به اسمون رومیکنم.من اخه خیلی دوسش دارم بش بگین برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین کاری که یه نفر با دلت میتونه بکنه اینه که............دیگه از بودن هیچ کسی ذوق نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی دل هیچکس سایز دلت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی انقدر کسی بغلمون نکرد که خودمون زدیم بقل !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

التماس مال دیروز بود..مال وقتی که ساده بودم امروز میخواهی بروی?? هیس!!! فقط خداحافظ....