بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست آسته می روم و آسته می آیم ... ، امّا ... امان از گربه ی ِ تنهائی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کافه تاریک یه مرد و یک گیتار یه دفتر نوت بوت یه پاکت سیگار یه بطری آب سرد یه فنجون اسپرسو مثل روزای قبل اما بدون تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﻭﺍﺳﺶ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﻗﻌﺄ ﺍﻻﻥ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﺵ ﻭ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺯﻭﻣﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺑﺒﺮﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم آبی است دنیاییم ساده و شیک ، منم شبگرد کوچه های بی کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــی وقتــا بـا کُـلــی بُـغــض میــام ایـنـجــا ... فـقـط یـه کلـمـه کافیــه تـا بشـکنــه... "فـقـط یـه کلـمـــه"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـایـانـم نـزدیـک اسـت ... قـصـه ی عـشـقـمـان رو به اتـمـام اسـت... کـلـاغ سـیـاه داستـانـمـان به لـانـه اش رسـیـده اسـت ... و ایـن جـا بـود که گـفـتـن یـکـی بـود و یـکـی نــ ـابــ ـود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن يعني صدتا بهتر از اون بياد سراغت تو هم تو دلت بگي اون.......اون......اون.. دلت بگه کوفته اون درد اون مرض اون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون صبحی که وقتی بیدار میشی خودش بغل کرده باشی نه یادشو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش است اندوه تنهایی کشیدن اگرباشد امید باز دیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه از بــــــــــــودن و تنهــــــــــــــــــــــــــا بودن سر به دامن سیاهــــــــــــــــــی سوختن  در دل شـــــــــــب روز به سر کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبار باران!نبار...عاشقانه اش نكن!من نه چتر دارم نه يار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ازمون دشواریست قلبت را در سمت چپ بگذارند!و بگویند به راه راست برو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمم نکن.. درگوشه ای ازحافظه ات ارام مینشینم... فقط بگذاربمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه عمره باخیالت لحظه لحظه درنبردم ... باتوزنده بودم اما باتو زندگی نکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته توهق هق گریه هات نفس کم بیاری و عشقت به یکی دیگه بگه نفس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چرک نویس احساسات تو نیستم دستت دارم هایت را جای دیگری تمرین کن .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست آسته می روم و آسته می آیم ... ، امّا ... امان از گربه ی ِ تنهائی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه کافه تاریک یه مرد و یک گیتار یه دفتر نوت بوت یه پاکت سیگار یه بطری آب سرد یه فنجون اسپرسو مثل روزای قبل اما بدون تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﻭﺍﺳﺶ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﻗﻌﺄ ﺍﻻﻥ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﺵ ﻭ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺯﻭﻣﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺑﺒﺮﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم آبی است دنیاییم ساده و شیک ، منم شبگرد کوچه های بی کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــی وقتــا بـا کُـلــی بُـغــض میــام ایـنـجــا ... فـقـط یـه کلـمـه کافیــه تـا بشـکنــه... "فـقـط یـه کلـمـــه"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـایـانـم نـزدیـک اسـت ... قـصـه ی عـشـقـمـان رو به اتـمـام اسـت... کـلـاغ سـیـاه داستـانـمـان به لـانـه اش رسـیـده اسـت ... و ایـن جـا بـود که گـفـتـن یـکـی بـود و یـکـی نــ ـابــ ـود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن يعني صدتا بهتر از اون بياد سراغت تو هم تو دلت بگي اون.......اون......اون.. دلت بگه کوفته اون درد اون مرض اون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون صبحی که وقتی بیدار میشی خودش بغل کرده باشی نه یادشو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش است اندوه تنهایی کشیدن اگرباشد امید باز دیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه از بــــــــــــودن و تنهــــــــــــــــــــــــــا بودن سر به دامن سیاهــــــــــــــــــی سوختن  در دل شـــــــــــب روز به سر کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبار باران!نبار...عاشقانه اش نكن!من نه چتر دارم نه يار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ازمون دشواریست قلبت را در سمت چپ بگذارند!و بگویند به راه راست برو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمم نکن.. درگوشه ای ازحافظه ات ارام مینشینم... فقط بگذاربمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه عمره باخیالت لحظه لحظه درنبردم ... باتوزنده بودم اما باتو زندگی نکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخته توهق هق گریه هات نفس کم بیاری و عشقت به یکی دیگه بگه نفس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چرک نویس احساسات تو نیستم دستت دارم هایت را جای دیگری تمرین کن .