بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک مورد علاقه شما در دسترس دیگری می باشد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد ، یه زمانی دلش برام تنگ میشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینكه میكشم درد نبودنت تو این روزا نیست! تاوان بودنت تو اون روزاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر ، بی کسی هم عالمی دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی ... یادت هم نباید باشد !!! به آتش میکشم دلی را که با شنیدن نامت به لـــرزه بیــ ـــفتد ... ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جداييمان از آنجا رقم خورد كه .... عاشقانه هاي ما كابوس تمام مردم شهر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــــــــــــــــ هعی روزگار ـــــــــــــــــــــــ نبودنم را تمرین کن............پایانم نزدیک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره من داشتم پاشو یه اش می کردم ...اما ندانستم که از تب دیگری میسوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاﻫـــــــــﯽ ﺷﺎﯾــــــﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷــــــﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒـــــﺮﯾﻢ ﯾﺎﺩ ﻫـــــﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾــــــــﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸــــﺎن ﺑﻮﺩﻧﻤـــــﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨـــﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم...نه!! تنهایی خیلی سنگین است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خصلت آدمها اينست؛اگر ازآنها دوري كنيد به شما نزديک ميشوند... اگر اين مفهوم را در رگ هايت جاري كني... دیگر تنها نخواهي ماند‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم مانند قليون شد... تا كه طعم داشتم با من بودند... از طعم كه افتادم... گفتند: سوخت... بريم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر آمدی  ببین چه عشق بازیه باشکوه میان من و موریانه های قبرستان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنہائیت مراقب آدمہائی ک نزدیک میشوند باش... گاھی دورتر از این حرفایند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیالم یه نفر هست ک هیچوقت تنهام نمیزاره.. اون دقیقا همون کسیه ک تو واقعیت تنهام گذاشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ِ تنها که شاخ و دُم ندارد ولی ... تنهائی اتفاقن شاخ و دُم دارد ... ، پا روی دُم َش بگذاری با شاخ های َش لت و پاره ات می کند ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک مورد علاقه شما در دسترس دیگری می باشد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد ، یه زمانی دلش برام تنگ میشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینكه میكشم درد نبودنت تو این روزا نیست! تاوان بودنت تو اون روزاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر ، بی کسی هم عالمی دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی ... یادت هم نباید باشد !!! به آتش میکشم دلی را که با شنیدن نامت به لـــرزه بیــ ـــفتد ... ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جداييمان از آنجا رقم خورد كه .... عاشقانه هاي ما كابوس تمام مردم شهر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــــــــــــــــ هعی روزگار ـــــــــــــــــــــــ نبودنم را تمرین کن............پایانم نزدیک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره من داشتم پاشو یه اش می کردم ...اما ندانستم که از تب دیگری میسوزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاﻫـــــــــﯽ ﺷﺎﯾــــــﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷــــــﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒـــــﺮﯾﻢ ﯾﺎﺩ ﻫـــــﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾــــــــﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸــــﺎن ﺑﻮﺩﻧﻤـــــﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨـــﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم...نه!! تنهایی خیلی سنگین است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خصلت آدمها اينست؛اگر ازآنها دوري كنيد به شما نزديک ميشوند... اگر اين مفهوم را در رگ هايت جاري كني... دیگر تنها نخواهي ماند‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم مانند قليون شد... تا كه طعم داشتم با من بودند... از طعم كه افتادم... گفتند: سوخت... بريم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر آمدی  ببین چه عشق بازیه باشکوه میان من و موریانه های قبرستان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنہائیت مراقب آدمہائی ک نزدیک میشوند باش... گاھی دورتر از این حرفایند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیالم یه نفر هست ک هیچوقت تنهام نمیزاره.. اون دقیقا همون کسیه ک تو واقعیت تنهام گذاشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ِ تنها که شاخ و دُم ندارد ولی ... تنهائی اتفاقن شاخ و دُم دارد ... ، پا روی دُم َش بگذاری با شاخ های َش لت و پاره ات می کند ...