بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم میدانستم هر وقت گم شدم باید سرجایم بمانم تا پیدایم کنند حالا مدتهاست ایستاده ام و منتظرم پیدایم کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه میخوای ب خواستت برسی باید براش زحمت بکشی..!! هنوزم نفهمیدم کم کاری از من بود یا کلا دوروغ گفتن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که در فصل خزان بینی مرا با پشت خم ، این زمستان را مبین ، ما هم بهاری داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه فرقی می کنه ، اینجا باشی کنار خانوادت و 1000 تا دوستات یــــا اون طـــرف آب های دور تک و تنها ... تنها که باشی غریبه ای ، تو غــــــــربتی ..... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نه به امدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی ...دلگیر بی کسی هم عالمممممممممممممی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خداوند در اوج قدرت ، پناه است و دستگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی : چشمای من خیره شدن ب اون موتوری ک یه دختر و پسره جوون سوارش شدن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی با ت شروع می شود ... با هیچ چیز تمام نمی شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید سگ جون باشی تا بتونی اس ام اسایی رو ک قبلا برات فرستاده بودو از دوباره بخونی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلنگ و تیشه ام را اورده ام..تو بگو کدام کوه ؟ فقط کمی شیرین باش....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها بین دو راهی میمانم....... نمیدانم باید به کسی که بی من تنهاست فکرکنم یا کسی که شاید یک روزی با من باشد......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال رفیق... آنهایی ک بامن و تو راه نیامدند؛ برای دیگران دویدند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تنها بمونم بهتره توی تنهایی بسوزم بهتره لااقل تنهایی همدم منه میدونم از دلم نمیگذره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدرعجیب است درخلوتت به یادخاطره ای باشی که تورابربادداده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز روی خاکیم یادمان نمیکنند... وای به روزی که خاکمان کنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زغم کسی اسیرم که خودش خبرندارد..عجب از محبت من که دراواثرندارد.. علط است هرکه گوید دل به دل راه دارد.. دل من زغصه خون شد دل او خبرندارد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم میدانستم هر وقت گم شدم باید سرجایم بمانم تا پیدایم کنند حالا مدتهاست ایستاده ام و منتظرم پیدایم کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه میخوای ب خواستت برسی باید براش زحمت بکشی..!! هنوزم نفهمیدم کم کاری از من بود یا کلا دوروغ گفتن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که در فصل خزان بینی مرا با پشت خم ، این زمستان را مبین ، ما هم بهاری داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه فرقی می کنه ، اینجا باشی کنار خانوادت و 1000 تا دوستات یــــا اون طـــرف آب های دور تک و تنها ... تنها که باشی غریبه ای ، تو غــــــــربتی ..... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه نه به امدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی ...دلگیر بی کسی هم عالمممممممممممممی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خداوند در اوج قدرت ، پناه است و دستگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی : چشمای من خیره شدن ب اون موتوری ک یه دختر و پسره جوون سوارش شدن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی با ت شروع می شود ... با هیچ چیز تمام نمی شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید سگ جون باشی تا بتونی اس ام اسایی رو ک قبلا برات فرستاده بودو از دوباره بخونی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلنگ و تیشه ام را اورده ام..تو بگو کدام کوه ؟ فقط کمی شیرین باش....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها بین دو راهی میمانم....... نمیدانم باید به کسی که بی من تنهاست فکرکنم یا کسی که شاید یک روزی با من باشد......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال رفیق... آنهایی ک بامن و تو راه نیامدند؛ برای دیگران دویدند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تنها بمونم بهتره توی تنهایی بسوزم بهتره لااقل تنهایی همدم منه میدونم از دلم نمیگذره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدرعجیب است درخلوتت به یادخاطره ای باشی که تورابربادداده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز روی خاکیم یادمان نمیکنند... وای به روزی که خاکمان کنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زغم کسی اسیرم که خودش خبرندارد..عجب از محبت من که دراواثرندارد.. علط است هرکه گوید دل به دل راه دارد.. دل من زغصه خون شد دل او خبرندارد.