بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل "تنهایی" ها؛ بهتر از گدایی محبت هاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفیداست..نامه هایی که هرشب برایت می نویسم.هرچه کردم حرف هایم رنگی به خود نگرفت...اخر درد راچه رنگی باید نوشت....درد دوست داشتن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سـری چیـزارم خـب نمیشـه که گـف ، آخـه افـت داره ، اینجـا میدونـی ؟ جـاش نـی ! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش...دلیل شب بیداری هایم بودنت بود نه نبودنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز در نبودنت با سایه ام به جای تو حرف میزدم،امشب که سایه ای نیست تنهای تنهایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستیم درد منو دیگه دوا نمیکنه غم با من زاده شده منو رها نمیکنه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سکوت"، متن ساده ای است که همیشه "اشتباه" ترجمه میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشي بلد نيست "اما دلم  برايت  پر ميكشد..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیست که خاطراتت رنگ دفترم را ندیده... فقط یک قلم است و کاغذی باطله پراز تو که می سوزد و می سوزاندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دستِ شب مانده ام..! دیگر حتی خواب هم مرا نمی برد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصــــــــه نخــــــــــور... کنار آمـــــــــده ام با نبـــــــودنت ... خیـــــلی که دلم گرفت گریــــــه میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مرا به جان “تو” قسم مى دهند... مى بینى؛ تنها من نیستم که رفتنت را باور نمى کنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطش را خاموش کرد! و من ماندم و دوستت دارم هایی که هیچوقت ارسال نشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی با نسیمی می رود آنکس که برایش به طوفان زده ای....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارت تیشه به ریشه ی ارزوهایم میزندومن در این روزها فقط یک چیز از تو میخواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ی خالیه عطرهای خوب پس ازسال ها بوی عطرمی دهد ...مثل جای خالی او...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل "تنهایی" ها؛ بهتر از گدایی محبت هاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفیداست..نامه هایی که هرشب برایت می نویسم.هرچه کردم حرف هایم رنگی به خود نگرفت...اخر درد راچه رنگی باید نوشت....درد دوست داشتن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سـری چیـزارم خـب نمیشـه که گـف ، آخـه افـت داره ، اینجـا میدونـی ؟ جـاش نـی ! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش...دلیل شب بیداری هایم بودنت بود نه نبودنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز در نبودنت با سایه ام به جای تو حرف میزدم،امشب که سایه ای نیست تنهای تنهایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستیم درد منو دیگه دوا نمیکنه غم با من زاده شده منو رها نمیکنه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سکوت"، متن ساده ای است که همیشه "اشتباه" ترجمه میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشي بلد نيست "اما دلم  برايت  پر ميكشد..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیست که خاطراتت رنگ دفترم را ندیده... فقط یک قلم است و کاغذی باطله پراز تو که می سوزد و می سوزاندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دستِ شب مانده ام..! دیگر حتی خواب هم مرا نمی برد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصــــــــه نخــــــــــور... کنار آمـــــــــده ام با نبـــــــودنت ... خیـــــلی که دلم گرفت گریــــــه میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مرا به جان “تو” قسم مى دهند... مى بینى؛ تنها من نیستم که رفتنت را باور نمى کنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطش را خاموش کرد! و من ماندم و دوستت دارم هایی که هیچوقت ارسال نشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی با نسیمی می رود آنکس که برایش به طوفان زده ای....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارت تیشه به ریشه ی ارزوهایم میزندومن در این روزها فقط یک چیز از تو میخواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ی خالیه عطرهای خوب پس ازسال ها بوی عطرمی دهد ...مثل جای خالی او...