بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـا از ايـنـكـه بـعـد از مـرگ فـرامـوش بـشـن وحـشـت دارن ... چـه سـخـتـه زنـده بـاشـي و فـرامـوش بـشـي ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انكه رفت به حرمت انچه با خود برد حق بازگشت ندارد.....رفتنت مردانه نبود حداقل مرد باش وبرنگرد..."*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها  احساس بچه ای رو دارم که رفته تو کوچه  تا بازی کنه ولی کسی بازیش نمیده........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دم اشک هرشبم،این نفسای خستمه تموم دارایی من،همین دل شکستمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه اونایی که خیـــــلی وقتا کم میارن اما هیچ وقت برای کسی که دوسش دارن کم نمیذارن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت!!!! رفتی...بسلامت من خدا نیستم که بگویم صدبار اگر توبه شکستی باز آی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نبند که تش تلخیه...میشی مثل من ..نفس تخلیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم این جاده لعنتی طولانی شده یا من دیگه رمق ندارم... این راه تو روزهای با هم بودنمون خیلی کوتاه بودکه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او هم عاقبت.. در میان سایه ها غبار می شود.. مثل عکس کهنه ای .. تار تار تار می شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی با زخمای تازه تر می شه،دردای قدیمی رو از یاد برد اما هر قدر به خودم زخم زدم،جای خالیت تو رو یادم آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تلخ است ... تلخ مث نگاه نوازنده ای که با دستهای بریده به پیانو مینگرد :(((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقیعت هارا هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم،از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیگیر دلش سوخت این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را رها نمیکرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حواس تو درگیر رفتن بودبیهوده جنگیدم  تو از همون اول منو نمیخواستی من دیر فهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره اينكه بدوني تاچندوقت ديگه عروسيشه واوني كه پيشش وايميسته تو نيستي،درحاليكه توروياهات هنوزم هميشه كنارشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم دنیاست. . . . تاعمرداری اول اسم عشقت یه خدا بیامرز بذارن. . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـا از ايـنـكـه بـعـد از مـرگ فـرامـوش بـشـن وحـشـت دارن ... چـه سـخـتـه زنـده بـاشـي و فـرامـوش بـشـي ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انكه رفت به حرمت انچه با خود برد حق بازگشت ندارد.....رفتنت مردانه نبود حداقل مرد باش وبرنگرد..."*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها  احساس بچه ای رو دارم که رفته تو کوچه  تا بازی کنه ولی کسی بازیش نمیده........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دم اشک هرشبم،این نفسای خستمه تموم دارایی من،همین دل شکستمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه اونایی که خیـــــلی وقتا کم میارن اما هیچ وقت برای کسی که دوسش دارن کم نمیذارن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت!!!! رفتی...بسلامت من خدا نیستم که بگویم صدبار اگر توبه شکستی باز آی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نبند که تش تلخیه...میشی مثل من ..نفس تخلیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم این جاده لعنتی طولانی شده یا من دیگه رمق ندارم... این راه تو روزهای با هم بودنمون خیلی کوتاه بودکه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او هم عاقبت.. در میان سایه ها غبار می شود.. مثل عکس کهنه ای .. تار تار تار می شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی با زخمای تازه تر می شه،دردای قدیمی رو از یاد برد اما هر قدر به خودم زخم زدم،جای خالیت تو رو یادم آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تلخ است ... تلخ مث نگاه نوازنده ای که با دستهای بریده به پیانو مینگرد :(((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقیعت هارا هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم،از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیگیر دلش سوخت این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را رها نمیکرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حواس تو درگیر رفتن بودبیهوده جنگیدم  تو از همون اول منو نمیخواستی من دیر فهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره اينكه بدوني تاچندوقت ديگه عروسيشه واوني كه پيشش وايميسته تو نيستي،درحاليكه توروياهات هنوزم هميشه كنارشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم دنیاست. . . . تاعمرداری اول اسم عشقت یه خدا بیامرز بذارن. . . .