بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فقط دوستم بودی... میرفتیم گردو بازی و کیف میکردیم... "عشق" تنها حماقتی بود که تنهاترمان کرد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو اگـر مـیدانستی کـه چـه زخـمی دارد خنـجر از دسـت عزیـزان خـوردن از مـن خسـته نمـی پرسیدی .. آه ای دوسـت ، چـرا تـنهایــی ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره .. وقتی ساعت‌ها می‌نشینی به حرفایی که هیچ وقت قرار نیست بگویی فکر می‌کنی !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی حکم به من آموخت که :  وقتی " تک " باشی حتی از "شاه" هم سرتری ... بسلامتی همه اونهایی که به حکم دوستی واسه ما "تک" هستند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن توانستن نیست گاهی داغ بزرگی ست که تا ابد بر دلت می ماند...@@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به این نه ! نه این نه و نه آن نه نه به تموم خاطراتت . . . اما باز میگم: نه به این نه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ بر این ساعت بی هم بودن... چقدر دیر می گذره این روزهای دور از تو.... چقدر آغوشتُ کم دارم! اینجا هیچ کس منُ نمی فهمه من یه "تو" می خوام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورادور عاشقت شدم ... دورادور نگرانت بودم ... دورادور عشق ورزیدم و حال عاشق شدن و عشق ورزیدنت را به دیگری دورادور می بینم و از همین دورادور میروم . . . ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام مثل سرباز از پست مثل اعصاب از قرص …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکتم.... نه اینکه فراموشت کرده ام نه.... صبرکرده ام ببینم دلتنگم میشوی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مرا انتخاب کرد من تو را تو رفتن را اسوده برو دلواپس نباش من و دردت و یادت تا ابد با هم هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای که مرده هر 5 دیقه یبار نبضشو نگیر دیگه مرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها..چنان کیش ات می کنند........ ک سال های سال مات می مانی!!!!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعبده يعني تو چشم برنمي دارم و گم مي شوي..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مكالمه هميشگي من وزندگي:  من:خوشحالم زندگي:وايسا الان ميرينم بهت:-/ خداييش همينه ها كافيه بگم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه سراغموگرفت... بگویید رفته اگرپرسیدکجا؟ بگویید رفته توالت الان میاد خب چیه مگه حتمن بایدعشقی باشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فقط دوستم بودی... میرفتیم گردو بازی و کیف میکردیم... "عشق" تنها حماقتی بود که تنهاترمان کرد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو اگـر مـیدانستی کـه چـه زخـمی دارد خنـجر از دسـت عزیـزان خـوردن از مـن خسـته نمـی پرسیدی .. آه ای دوسـت ، چـرا تـنهایــی ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره .. وقتی ساعت‌ها می‌نشینی به حرفایی که هیچ وقت قرار نیست بگویی فکر می‌کنی !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی حکم به من آموخت که :  وقتی " تک " باشی حتی از "شاه" هم سرتری ... بسلامتی همه اونهایی که به حکم دوستی واسه ما "تک" هستند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن توانستن نیست گاهی داغ بزرگی ست که تا ابد بر دلت می ماند...@@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به این نه ! نه این نه و نه آن نه نه به تموم خاطراتت . . . اما باز میگم: نه به این نه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ بر این ساعت بی هم بودن... چقدر دیر می گذره این روزهای دور از تو.... چقدر آغوشتُ کم دارم! اینجا هیچ کس منُ نمی فهمه من یه "تو" می خوام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورادور عاشقت شدم ... دورادور نگرانت بودم ... دورادور عشق ورزیدم و حال عاشق شدن و عشق ورزیدنت را به دیگری دورادور می بینم و از همین دورادور میروم . . . ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام مثل سرباز از پست مثل اعصاب از قرص …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکتم.... نه اینکه فراموشت کرده ام نه.... صبرکرده ام ببینم دلتنگم میشوی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مرا انتخاب کرد من تو را تو رفتن را اسوده برو دلواپس نباش من و دردت و یادت تا ابد با هم هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای که مرده هر 5 دیقه یبار نبضشو نگیر دیگه مرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها..چنان کیش ات می کنند........ ک سال های سال مات می مانی!!!!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعبده يعني تو چشم برنمي دارم و گم مي شوي..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مكالمه هميشگي من وزندگي:  من:خوشحالم زندگي:وايسا الان ميرينم بهت:-/ خداييش همينه ها كافيه بگم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه سراغموگرفت... بگویید رفته اگرپرسیدکجا؟ بگویید رفته توالت الان میاد خب چیه مگه حتمن بایدعشقی باشه