بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده یکی رو ببینی که شبیه عشق از دست رفتته و به زور بتونی نفس بکشی به خدا چند روز پیش این بلا به سرم اومد داشتم دق می کردم خدا کنه که هیچ کس این بلا سرش نیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جداییمان برای هرکس که گـفتم حق را به من داد ...! امـا اینها نمیدانند که من حق را نمیخواهم... حق که برای من " تــــــو " نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا اینجوریه دیگه:اگه گریه کنی میگن کم آوردی ... اگه بخندی میگن دیوونست... اگه عاشق بشی دلتو میشکنن... بااین حال باید لحظه ای را گریست... دمی راخندید... وعمری عاشقانه زیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند:خوش به حالت ازوقتی رفته خم به ابرونیاوردی نمیدانندبعصی غم هاکمرخم میکنند نه ابرو....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده یکی رو ببینی که شبیه عشق از دست رفتته و به زور بتونی نفس بکشی به خدا چند روز پیش این بلا به سرم اومد داشتم دق می کردم خدا کنه که هیچ کس این بلا سرش نیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که سر عقل آمدند، سر عقد نیامدند... و اینگونه شد که خردمندترین انسانها، تنهاترین نیز شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که قدرشونو ندونستیم و تو روح اونایی که لیاقت مارو ندونستن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگشتت همان قدر محال است که خیال میکردم رفتنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... سريال تنهاييامو تموم كن...مردم كه هيچ ،ديگه خودمم ازطولاني بودنش خسته شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میان بی رحمی هایت محبت کنی بد نیست . . . نگذار روزی که جدا شدیم خجالت زده ی خاطرهایم باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم تا درآغوش خاک آرام بگیرم وتمام خاطراتمان را به خاک بسپارم ..چون دیگربعده تو پناهی بهتراز آغوش خاک ندارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غُصه م گرفته... واسه اینکه کلاسایِ دانشگاه داره شروع میشه... آخه لحظه به لحظه،تویِ دانشگاه؛باهاش خاطره داشتم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی “ با احساسم ” ولی یادت نره ؛ تنفرم یه حسه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خواب ... برای ِ فرار از بیداری باشد ... تمام شده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شراب خون دلم میخوری نوشت باد دگر چرا به سنگ میزنی پیاله دل من ب افتخار همه کسایی ک تنها شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي يعني انقد توخيابونا بافكراون قدم بزني ولي تظاهركني كه خيلي حالت خوبه ونخواي كسي بغضي كه توگلوت گيركرده روببينه وهمه فك كنن خيلي شادي ولي فقط خداميبينه كه چقدداره بهت سخت ميگذره...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده یکی رو ببینی که شبیه عشق از دست رفتته و به زور بتونی نفس بکشی به خدا چند روز پیش این بلا به سرم اومد داشتم دق می کردم خدا کنه که هیچ کس این بلا سرش نیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جداییمان برای هرکس که گـفتم حق را به من داد ...! امـا اینها نمیدانند که من حق را نمیخواهم... حق که برای من " تــــــو " نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا اینجوریه دیگه:اگه گریه کنی میگن کم آوردی ... اگه بخندی میگن دیوونست... اگه عاشق بشی دلتو میشکنن... بااین حال باید لحظه ای را گریست... دمی راخندید... وعمری عاشقانه زیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند:خوش به حالت ازوقتی رفته خم به ابرونیاوردی نمیدانندبعصی غم هاکمرخم میکنند نه ابرو....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده یکی رو ببینی که شبیه عشق از دست رفتته و به زور بتونی نفس بکشی به خدا چند روز پیش این بلا به سرم اومد داشتم دق می کردم خدا کنه که هیچ کس این بلا سرش نیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که سر عقل آمدند، سر عقد نیامدند... و اینگونه شد که خردمندترین انسانها، تنهاترین نیز شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که قدرشونو ندونستیم و تو روح اونایی که لیاقت مارو ندونستن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگشتت همان قدر محال است که خیال میکردم رفتنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... سريال تنهاييامو تموم كن...مردم كه هيچ ،ديگه خودمم ازطولاني بودنش خسته شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میان بی رحمی هایت محبت کنی بد نیست . . . نگذار روزی که جدا شدیم خجالت زده ی خاطرهایم باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم تا درآغوش خاک آرام بگیرم وتمام خاطراتمان را به خاک بسپارم ..چون دیگربعده تو پناهی بهتراز آغوش خاک ندارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غُصه م گرفته... واسه اینکه کلاسایِ دانشگاه داره شروع میشه... آخه لحظه به لحظه،تویِ دانشگاه؛باهاش خاطره داشتم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی “ با احساسم ” ولی یادت نره ؛ تنفرم یه حسه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خواب ... برای ِ فرار از بیداری باشد ... تمام شده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شراب خون دلم میخوری نوشت باد دگر چرا به سنگ میزنی پیاله دل من ب افتخار همه کسایی ک تنها شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي يعني انقد توخيابونا بافكراون قدم بزني ولي تظاهركني كه خيلي حالت خوبه ونخواي كسي بغضي كه توگلوت گيركرده روببينه وهمه فك كنن خيلي شادي ولي فقط خداميبينه كه چقدداره بهت سخت ميگذره...