بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرای هـــــــــــــــــرکه ســنگ تمــــــــــــــــام گــذاشتم... با هــمـــــــــــــــــــان سنــگ سنگــســــــــــــــــارم کرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش: کسی هم اگر خوشش نیامد: نیامد!! اینجاکه مجسمه سازی نیست!! کسی را دوست بدار که بوی "بی کسی" دهد نه بوی "هرکسی".....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من دیدن دارد وقتی کسی حال تو را می پرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکست...عیبی ندارد شکستنی است دیگر!میشکند.اصلا فدای سرت قضاوبلا بود دور شد از سرت!!!اشکم بی امان میریزد..مهم نیست.. *آب* روشنی است خانه ات تا ابد روشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها هستم.... اما...  تنها من نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم ازخودم...که همیشه نگران کسایی میشوم... که اگربمیرم هم به چهلمم نخواهند رسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که رفت! و وقتی بهش اس دادم و ازش یاد کردم تو بغل یکی دیگه خوند و گفت: ولش کن مزاحمه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بیا کمی ازتنهایمان حرف بزنیم... مرا او... توراچه کسی تنهاگذاشت؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*از شما چه پنهون* یه روزگاری. . . . شیطنت چشمهام همه رو به زبون می آورد و حالا. . . . غم چشمهام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کسی رو دوست داریم اما او نمیفهمد،کاهی کسی مارا دوست دارد اما ما نمیفهمیم،خلاصه یه مشت نفهم دور هم نشستیم جامعه رو تشکیل میدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش!!!!!!!! بعضی حرفها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو مگه میشه فراموش کرد؟من که همه دنیامو بهت دادم... ...چی به سرم آوردی که امشب...فکر رهایی ازتو افتادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته در جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن . . . به چشم دیگران چون کوه بودن ولی در خود به آرامی شکستن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــــــــــــــــــــــــــــایـــــ زمین... یه لحظهـــ تو نفســــــــــــــــ نزن... نچرخ تا آرومـــــــــــ بگیرهـــ یه آدمــــــ شکسته تنـــــــــــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه های که برایت خوردم بالا آوردم طعم بیهودگی می داد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد..... بودن درقلب دخترکی که تمام دنیایش  حرف های نزده اش است.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرای هـــــــــــــــــرکه ســنگ تمــــــــــــــــام گــذاشتم... با هــمـــــــــــــــــــان سنــگ سنگــســــــــــــــــارم کرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش: کسی هم اگر خوشش نیامد: نیامد!! اینجاکه مجسمه سازی نیست!! کسی را دوست بدار که بوی "بی کسی" دهد نه بوی "هرکسی".....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من دیدن دارد وقتی کسی حال تو را می پرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکست...عیبی ندارد شکستنی است دیگر!میشکند.اصلا فدای سرت قضاوبلا بود دور شد از سرت!!!اشکم بی امان میریزد..مهم نیست.. *آب* روشنی است خانه ات تا ابد روشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها هستم.... اما...  تنها من نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم ازخودم...که همیشه نگران کسایی میشوم... که اگربمیرم هم به چهلمم نخواهند رسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که رفت! و وقتی بهش اس دادم و ازش یاد کردم تو بغل یکی دیگه خوند و گفت: ولش کن مزاحمه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بیا کمی ازتنهایمان حرف بزنیم... مرا او... توراچه کسی تنهاگذاشت؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*از شما چه پنهون* یه روزگاری. . . . شیطنت چشمهام همه رو به زبون می آورد و حالا. . . . غم چشمهام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کسی رو دوست داریم اما او نمیفهمد،کاهی کسی مارا دوست دارد اما ما نمیفهمیم،خلاصه یه مشت نفهم دور هم نشستیم جامعه رو تشکیل میدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش!!!!!!!! بعضی حرفها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو مگه میشه فراموش کرد؟من که همه دنیامو بهت دادم... ...چی به سرم آوردی که امشب...فکر رهایی ازتو افتادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته در جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن . . . به چشم دیگران چون کوه بودن ولی در خود به آرامی شکستن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــــــــــــــــــــــــــــایـــــ زمین... یه لحظهـــ تو نفســــــــــــــــ نزن... نچرخ تا آرومـــــــــــ بگیرهـــ یه آدمــــــ شکسته تنـــــــــــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه های که برایت خوردم بالا آوردم طعم بیهودگی می داد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد..... بودن درقلب دخترکی که تمام دنیایش  حرف های نزده اش است.....