بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه بـــد زخـــمي استـــ دوستـــ بـــداري ، نـــگران شـــوي امـــا او بـــي تفاوتـــ ، ســـرد چشـــم ببنـــد بـــر همـــه چيـــز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تـــو،آرزوهـــای مـن انـد بخــند تا برآورده شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ات که سر رفت با دلم بازی نکن،من در بی حوصلگی هایم با تو زندگی کردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که موندنی باشه با لگد هم نمیره و اونی که رفتنی باشه با التماس هم نمیمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همین است،تکرارنامنظم من بی تو...بی آنکه بدانی برای تو نفس میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل تار موهایش این بار دوستت دارم های مرا پشت گوش انداخت و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سپارمت به خدا،خدایی که هیچ وقت نخواست تو رابه من بسپارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه همه"نه"هایی که باید میگفتیم و نگفتیم باید بگیم"غلط کردیم:((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن اگـه مـینویسم واسـه ی خـــودمه واسـه ی بـغض هـای تـکـراری واسـه ی کـلمه هایــی کـه روی کـاغـذ جـــون مـیگیرن نـه واسـه تــو کـه از حـرفام هـیچی نـمـیفـهمی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته فراموش کردن کسی که با اون همه چیز و همه کس رو فراموش میکردی.دلم قد اسمون گرفته بچه ها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورادور عاشقت شدم..دورادور نگرانت بودم ..دورادور عشق ورزیدم!!!و حال عاشق شدن وعشق ورزیدنت به دیگری را دورادورمیبینم واز همین دورادور میمیرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سزاوار این تنهایی نبودم همین طور که او لایق این عشق نبود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میکشد/میکشی/میکشم/ او ناز تو را/تو ناز او/و من...! فندکم کجاست؟؟؟ دل شکسته ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزیره دلم را برای آمدنت چراغان کردم اما باز هم بهانه آوردی و گفتی که از آب میترسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تا ابدتنهایت نمیگذارم ابدش چه زود عفو خورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابتو دیدم....ولی انقد بهم بد کردی که تو خوابمم به این نتیجه میرسم که باید بری......... ولی یه دنیا بغلت کردم مثه همیشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه بـــد زخـــمي استـــ دوستـــ بـــداري ، نـــگران شـــوي امـــا او بـــي تفاوتـــ ، ســـرد چشـــم ببنـــد بـــر همـــه چيـــز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تـــو،آرزوهـــای مـن انـد بخــند تا برآورده شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ات که سر رفت با دلم بازی نکن،من در بی حوصلگی هایم با تو زندگی کردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که موندنی باشه با لگد هم نمیره و اونی که رفتنی باشه با التماس هم نمیمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همین است،تکرارنامنظم من بی تو...بی آنکه بدانی برای تو نفس میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل تار موهایش این بار دوستت دارم های مرا پشت گوش انداخت و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سپارمت به خدا،خدایی که هیچ وقت نخواست تو رابه من بسپارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه همه"نه"هایی که باید میگفتیم و نگفتیم باید بگیم"غلط کردیم:((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن اگـه مـینویسم واسـه ی خـــودمه واسـه ی بـغض هـای تـکـراری واسـه ی کـلمه هایــی کـه روی کـاغـذ جـــون مـیگیرن نـه واسـه تــو کـه از حـرفام هـیچی نـمـیفـهمی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته فراموش کردن کسی که با اون همه چیز و همه کس رو فراموش میکردی.دلم قد اسمون گرفته بچه ها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورادور عاشقت شدم..دورادور نگرانت بودم ..دورادور عشق ورزیدم!!!و حال عاشق شدن وعشق ورزیدنت به دیگری را دورادورمیبینم واز همین دورادور میمیرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سزاوار این تنهایی نبودم همین طور که او لایق این عشق نبود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میکشد/میکشی/میکشم/ او ناز تو را/تو ناز او/و من...! فندکم کجاست؟؟؟ دل شکسته ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزیره دلم را برای آمدنت چراغان کردم اما باز هم بهانه آوردی و گفتی که از آب میترسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تا ابدتنهایت نمیگذارم ابدش چه زود عفو خورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابتو دیدم....ولی انقد بهم بد کردی که تو خوابمم به این نتیجه میرسم که باید بری......... ولی یه دنیا بغلت کردم مثه همیشه