بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زدی  من اما موندم زیر قولت.......... پای حرفام...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز جلوی آینه بودم.... یه نگاهی به شونه هام انداختم.... هیچکی نبود که بهشون تکیه کرده باشه.... راسته... من خیلی تنهام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا هستي... در نوشته هايم،در خيالم،در دنيام تنها جايي كه بايد باشي و ندارمت كنارم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه چیز کنار آمدم ... !!! دلیل این همه دیوانگی ام ... تنها باور جمله آخر توست ... چیزی بینمان نبود ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دهانت بوی شیرمیدهدورفتی... امروز به افتخارتو:دهانم بوی مشروب وسیگار میدهد... برمیگردی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی روزای رفته تورو یادم میاره حس میکنم میلرزه دل واس تو دوباره... کاش که دلم میفهمید گذشته ها گذشته اونک دلم میخواسته خیلی وقته رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعواست اینجا؛ دلم آغوش میخواهد، خودم اما نمیخواهد، بیا دلم را با خودت به گوشه ای ببر و آرامش کن...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی از تنهایی با چوب کبریت آدمک چوبی ساختم تا تنهایی ام را با آنقسمت کنم امروز اتاقم پر شده از آدمک چوبی،اما هنوز تنها هستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه لبخند بزن. تا دشمنانت نتوانند درونت را بخوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه نفربهم گفت:خدابهت رحم کرد که ترکت کردورفت..!  گفتم:اون موقعي که دل ميبستم خداکجابود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند مرگ حق است... خدایا من حقمو میخوام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روز ها حال "گرگي" را دارم كه خدايش توبه اورا پذيرفته ولي مردم هنوز ميگويند توبه او مرگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف نگفته بیشتر از بغض درد دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.همیشه تنها بودن بد نیست. ..گاهی تنها بودن هم خوب است. ...وقتی تنها کس برای یک نفر باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزیره ی دلم رابرای آمدنش چراغانی کردم ... امابازهم بهانه آورد وگفت از آب میترسم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَز ایــــــن هَــمــــــه بـــی کَــــســـــــــــی... دَردَم مـــــــی آيـَــــــد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زدی  من اما موندم زیر قولت.......... پای حرفام...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز جلوی آینه بودم.... یه نگاهی به شونه هام انداختم.... هیچکی نبود که بهشون تکیه کرده باشه.... راسته... من خیلی تنهام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا هستي... در نوشته هايم،در خيالم،در دنيام تنها جايي كه بايد باشي و ندارمت كنارم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه چیز کنار آمدم ... !!! دلیل این همه دیوانگی ام ... تنها باور جمله آخر توست ... چیزی بینمان نبود ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دهانت بوی شیرمیدهدورفتی... امروز به افتخارتو:دهانم بوی مشروب وسیگار میدهد... برمیگردی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی روزای رفته تورو یادم میاره حس میکنم میلرزه دل واس تو دوباره... کاش که دلم میفهمید گذشته ها گذشته اونک دلم میخواسته خیلی وقته رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعواست اینجا؛ دلم آغوش میخواهد، خودم اما نمیخواهد، بیا دلم را با خودت به گوشه ای ببر و آرامش کن...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی از تنهایی با چوب کبریت آدمک چوبی ساختم تا تنهایی ام را با آنقسمت کنم امروز اتاقم پر شده از آدمک چوبی،اما هنوز تنها هستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه لبخند بزن. تا دشمنانت نتوانند درونت را بخوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه نفربهم گفت:خدابهت رحم کرد که ترکت کردورفت..!  گفتم:اون موقعي که دل ميبستم خداکجابود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند مرگ حق است... خدایا من حقمو میخوام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روز ها حال "گرگي" را دارم كه خدايش توبه اورا پذيرفته ولي مردم هنوز ميگويند توبه او مرگ است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف نگفته بیشتر از بغض درد دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.همیشه تنها بودن بد نیست. ..گاهی تنها بودن هم خوب است. ...وقتی تنها کس برای یک نفر باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزیره ی دلم رابرای آمدنش چراغانی کردم ... امابازهم بهانه آورد وگفت از آب میترسم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَز ایــــــن هَــمــــــه بـــی کَــــســـــــــــی... دَردَم مـــــــی آيـَــــــد...