بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفــــ ـ ـ ـ ــس میکشـــــم تا بجـــای مــرده هــا خــاکــم نکــنـنـد ..... حــال مـــن اینــــگــونه اســت ! نپــرس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا میتوانی منو سیاه کن... اما پی نخود سیاه نفرست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری میری خداهمرات،ولی تنهاشدی برگرد... سراغ اونکه شبهاشوفقط بایادتوسرکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره تنها مدرکی ست که فراموشی را محکوم می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نگرفته از این که رفتی ... !! دلیگرم از همه ی دوست داشتن هایی که گفتی و نداشتی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناکتـــــرین جدایی ها آنهایی هستند که نه کسی گفت چــــرا ؟؟؟؟ و نه کسی فهمید چـــرا ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن شبی که برقه نگاهت را به او دیدم ..بغض هم چون خوره ای به جانم افتاده  کاش در آن لحظه مرا می دیدی که فروریختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته هر ثانیه بهش فکر میکنی، هر ثانیه دلتنگش  بخاطرش تمام پلهای پشت سرتو خراب کردی... وقتی هم بکارش اعتراض کنی بگه:بسه دیگه آخ چقد غر میزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف عشق تو رو من با کی بگم  همه حرفا که آخه گفتنی نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون همه درد و غم و تنهایی که از تو یادگاری مونده برام از من سنگ ساخت حالا جای خالیتو حتی خودتم نمیتونی پر کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شکسته ام.... همچون مادری که لباسهای ورزشی بچه اش،بوی سیگارمیدهد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای اما رد پایت مانده است در من ، کنار تنهایی ام قدم میزند بی من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬﺎﻳﮯ ﻳﻌﻨﮯ ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯﺗﻨﻬﺎﻳﮯ ﺩﺭﺕ ﺑﻴﺎﺭﻩ ﻧﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻴﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺖ ﺭﻭﺑﺎﮐﺴﯽ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﮮ ﭘﺮﮐﻨﮯ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر هم بوی عطرت را عوض کنی...باز هم تنت.. بوی کثیف خیانت میدهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بهم که مرگ حقه قبول کنم  میمونه تا ابد حقم به گردنت  با عاشق چشات اینجوری تا نکن  دنیای من سیاست بی چشم روشنننننت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ها پرده ی ِ اتاق َم ر ا بالا نمی زنم ... تا بیرون تاریک نشود ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفــــ ـ ـ ـ ــس میکشـــــم تا بجـــای مــرده هــا خــاکــم نکــنـنـد ..... حــال مـــن اینــــگــونه اســت ! نپــرس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا میتوانی منو سیاه کن... اما پی نخود سیاه نفرست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری میری خداهمرات،ولی تنهاشدی برگرد... سراغ اونکه شبهاشوفقط بایادتوسرکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره تنها مدرکی ست که فراموشی را محکوم می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نگرفته از این که رفتی ... !! دلیگرم از همه ی دوست داشتن هایی که گفتی و نداشتی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناکتـــــرین جدایی ها آنهایی هستند که نه کسی گفت چــــرا ؟؟؟؟ و نه کسی فهمید چـــرا ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن شبی که برقه نگاهت را به او دیدم ..بغض هم چون خوره ای به جانم افتاده  کاش در آن لحظه مرا می دیدی که فروریختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته هر ثانیه بهش فکر میکنی، هر ثانیه دلتنگش  بخاطرش تمام پلهای پشت سرتو خراب کردی... وقتی هم بکارش اعتراض کنی بگه:بسه دیگه آخ چقد غر میزنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف عشق تو رو من با کی بگم  همه حرفا که آخه گفتنی نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون همه درد و غم و تنهایی که از تو یادگاری مونده برام از من سنگ ساخت حالا جای خالیتو حتی خودتم نمیتونی پر کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شکسته ام.... همچون مادری که لباسهای ورزشی بچه اش،بوی سیگارمیدهد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای اما رد پایت مانده است در من ، کنار تنهایی ام قدم میزند بی من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬﺎﻳﮯ ﻳﻌﻨﮯ ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯﺗﻨﻬﺎﻳﮯ ﺩﺭﺕ ﺑﻴﺎﺭﻩ ﻧﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻴﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺖ ﺭﻭﺑﺎﮐﺴﯽ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﮮ ﭘﺮﮐﻨﮯ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر هم بوی عطرت را عوض کنی...باز هم تنت.. بوی کثیف خیانت میدهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بهم که مرگ حقه قبول کنم  میمونه تا ابد حقم به گردنت  با عاشق چشات اینجوری تا نکن  دنیای من سیاست بی چشم روشنننننت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ها پرده ی ِ اتاق َم ر ا بالا نمی زنم ... تا بیرون تاریک نشود ...