بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمک... یک دنیا اشک برای ریختن دارم... یک دل گرفته... یک زندگی پر از خالی... من سرشارم از تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت: عزيزم… از دستت هر کاري بر ميومد انجام دادي…. حالا نوبت پاهاته… گور تو گم کن…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش وسعت غم رو تو چشام میدیدی بعد میگفتی بیخیال تموم میشن این همه غم روزی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگم رابه خاطرش زدم...ازکنارم ردشدوگفت: فقر با ادم چه کارا که نمیکنه.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکن که به پایت می نشینم … بلند میشوم ، آرام چرخی میزنم و مطمئن میشوم که نیستی بعد برمیگردم سَرِ جایم ، سرم را میگذارم روی زمین و می میرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه به خودت میای میبینی... به کسی که خردت کرده وبدجور بهت ظلم کرده دیگه نه نیازی داری نه احساسی. اما اون داره از بی تو بودن میمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نجابتم را بهانه رفتنت نمی کردی تا با دیدن هر هرزه ای به خود نگویم اگر مثل او بودم نمی رفت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آخرخط که برسی دیگر فقط نگاه میکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تنها نگذار دلی را که هیچکس دردش را نفهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلم می خواد یکی از پشت سر چشمامو بگیره و ازم بپرسه اگه گفتی من کی ام؟ منم دستاشو محکم بگیرم و بگم: هر کی هستی فقط بمون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت چشم بذار تابرم قایم بشم منم چشم گذاشتم خواستم ازلای انگشتام ببینم کجا قایم میشه,دیدم با غریبه داره راه میره!به روی خودم نیاوردم گفتم بیام؟گفت توکجـــــــــا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم ! تو قسمت من نه... مال مردم بودی قربان دلم که مال مردم خور نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو خوب باش" منم شما رو یادم نرفته عزیزه دلم؛خوشحالم که به حرفام گوش میکنیو درکم میکنی. بچه های تنهایی رو هیچوقت فراموش نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بد بودن تو خیلی چیزا یادگرفتم بیشتر از فرهادی که از نبودن شیرینش درکوه ها پیر شد  ولی حیف وقتی اینارو یاد گرفتم که منم پیر شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی دنــدون درد میـگـیرم خـیلی خــوشـحال میـشم تـا عـمق مـغزم درد میـگیـره اونـوقت تـنها مـوقـعی که از ذهـن و یــادم مـیری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم فکر می کردم فقط زنبورها نیش میزنند،بزرگ شدم ،دیدم،شنیدم،با تمام وجود حس كردم،ویاد گرفتم نه آدمها هم نیش میزنند.هر چقدر صمیمی تر و عزیزتر باشي،نیششان سمی تر !!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمک... یک دنیا اشک برای ریختن دارم... یک دل گرفته... یک زندگی پر از خالی... من سرشارم از تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت: عزيزم… از دستت هر کاري بر ميومد انجام دادي…. حالا نوبت پاهاته… گور تو گم کن…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش وسعت غم رو تو چشام میدیدی بعد میگفتی بیخیال تموم میشن این همه غم روزی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگم رابه خاطرش زدم...ازکنارم ردشدوگفت: فقر با ادم چه کارا که نمیکنه.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکن که به پایت می نشینم … بلند میشوم ، آرام چرخی میزنم و مطمئن میشوم که نیستی بعد برمیگردم سَرِ جایم ، سرم را میگذارم روی زمین و می میرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه به خودت میای میبینی... به کسی که خردت کرده وبدجور بهت ظلم کرده دیگه نه نیازی داری نه احساسی. اما اون داره از بی تو بودن میمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نجابتم را بهانه رفتنت نمی کردی تا با دیدن هر هرزه ای به خود نگویم اگر مثل او بودم نمی رفت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آخرخط که برسی دیگر فقط نگاه میکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تنها نگذار دلی را که هیچکس دردش را نفهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلم می خواد یکی از پشت سر چشمامو بگیره و ازم بپرسه اگه گفتی من کی ام؟ منم دستاشو محکم بگیرم و بگم: هر کی هستی فقط بمون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت چشم بذار تابرم قایم بشم منم چشم گذاشتم خواستم ازلای انگشتام ببینم کجا قایم میشه,دیدم با غریبه داره راه میره!به روی خودم نیاوردم گفتم بیام؟گفت توکجـــــــــا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم ! تو قسمت من نه... مال مردم بودی قربان دلم که مال مردم خور نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو خوب باش" منم شما رو یادم نرفته عزیزه دلم؛خوشحالم که به حرفام گوش میکنیو درکم میکنی. بچه های تنهایی رو هیچوقت فراموش نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بد بودن تو خیلی چیزا یادگرفتم بیشتر از فرهادی که از نبودن شیرینش درکوه ها پیر شد  ولی حیف وقتی اینارو یاد گرفتم که منم پیر شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی دنــدون درد میـگـیرم خـیلی خــوشـحال میـشم تـا عـمق مـغزم درد میـگیـره اونـوقت تـنها مـوقـعی که از ذهـن و یــادم مـیری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم فکر می کردم فقط زنبورها نیش میزنند،بزرگ شدم ،دیدم،شنیدم،با تمام وجود حس كردم،ویاد گرفتم نه آدمها هم نیش میزنند.هر چقدر صمیمی تر و عزیزتر باشي،نیششان سمی تر !!!!