بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوس داشتم فقط یه اس ام اس فقط یه دونه برام بیاد و شماره تو باشه همیشه منتظرت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اینکه از اول غروب به خانواده ت بگی من میرم بخوابم, امشب خیلی خسته م, بعدتانصفه شب بیداربمونی وگریه کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا بالا یه نفسی تازه کن... خسته نشدی اینقد زیر آبی رفتی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بود:میمانم،نه انگار صدایش قطع‎ ‎و وصل شد،گفته بود"مهمانم"‏‎ ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته دلت کسیو بخواد که نه توان گفتن بهشو داشته باشی ... نه بتونی ازش دل بکنی ... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوتم را ميفروشم... فقط كافيست يك بغل بپردازي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون سربازی که تو ایست بازرسی شیشه مشروب دیدولی خندیدوبابغض گفت: یه پیکم به سلامتی دوس دخترم بزنیدکه امشب عروسیشه............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنش موهايم را از ته زدم ....خاطره دستانش ديوانه ام ميکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی را غرورش را خیلی زیاد شاید بیشتر از تمام داشته هایش دوست میدارد  حالا ببین اگه خودش غرورشو به خاطره تو نادیده بگیره چقد دوست داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اش روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس اب یخ را هم فوت میکنم.....:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نااميد نيستم! هر شب پر از اميد ميخوابم... هر شب ميخوابم به اميد اينکه ديگر بيدار نشوم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳـﻠـﺎﻣـﺘـﯽ ﺍﻭﻧــﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺗـﻨـﻬــﺎﯾـﯽ ﺷـﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺍﻟـﺎﻥ ﺗـﻮ ﺍﯾـﻦ ﺩﻧـﯿــﺎﯼ ﻣـﺠـــﺎﺯﯼ ﻫـﺴـﺘـﻦ !.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهاییم دلگیر نیستم و اون با هیچکس قسمت نمیکنم... دختران این شهر تن ها دادند تا تنها نباشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تمامم را بسیج کرده ام برای فراموش کردنت و روزش که برسد حتی لرزش دستم هم نمی تواند مانع ام شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خودمو سرگرم کنم...با نت...با گوشی...چقدر خودمو به بیخیالی بزنم بگم مهم نیست؟چقدر باید زمان بگذره تا فراموشت کنم؟داره ذره ذره نابودم میکنه جای خالیت...لعنتی برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها هست که از خدا نه کسی رو می خوای نه چیزی فقط و فقط می خوای که بالا سرت باشه و خدایی کنه.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوس داشتم فقط یه اس ام اس فقط یه دونه برام بیاد و شماره تو باشه همیشه منتظرت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اینکه از اول غروب به خانواده ت بگی من میرم بخوابم, امشب خیلی خسته م, بعدتانصفه شب بیداربمونی وگریه کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا بالا یه نفسی تازه کن... خسته نشدی اینقد زیر آبی رفتی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بود:میمانم،نه انگار صدایش قطع‎ ‎و وصل شد،گفته بود"مهمانم"‏‎ ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته دلت کسیو بخواد که نه توان گفتن بهشو داشته باشی ... نه بتونی ازش دل بکنی ... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوتم را ميفروشم... فقط كافيست يك بغل بپردازي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون سربازی که تو ایست بازرسی شیشه مشروب دیدولی خندیدوبابغض گفت: یه پیکم به سلامتی دوس دخترم بزنیدکه امشب عروسیشه............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنش موهايم را از ته زدم ....خاطره دستانش ديوانه ام ميکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی را غرورش را خیلی زیاد شاید بیشتر از تمام داشته هایش دوست میدارد  حالا ببین اگه خودش غرورشو به خاطره تو نادیده بگیره چقد دوست داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اش روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس اب یخ را هم فوت میکنم.....:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نااميد نيستم! هر شب پر از اميد ميخوابم... هر شب ميخوابم به اميد اينکه ديگر بيدار نشوم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳـﻠـﺎﻣـﺘـﯽ ﺍﻭﻧــﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺗـﻨـﻬــﺎﯾـﯽ ﺷـﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺍﻟـﺎﻥ ﺗـﻮ ﺍﯾـﻦ ﺩﻧـﯿــﺎﯼ ﻣـﺠـــﺎﺯﯼ ﻫـﺴـﺘـﻦ !.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهاییم دلگیر نیستم و اون با هیچکس قسمت نمیکنم... دختران این شهر تن ها دادند تا تنها نباشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تمامم را بسیج کرده ام برای فراموش کردنت و روزش که برسد حتی لرزش دستم هم نمی تواند مانع ام شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خودمو سرگرم کنم...با نت...با گوشی...چقدر خودمو به بیخیالی بزنم بگم مهم نیست؟چقدر باید زمان بگذره تا فراموشت کنم؟داره ذره ذره نابودم میکنه جای خالیت...لعنتی برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها هست که از خدا نه کسی رو می خوای نه چیزی فقط و فقط می خوای که بالا سرت باشه و خدایی کنه.....