بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــــــا  درسته لبخنـــــــد نمیزنم... اما ببین اخـــــــــــم هم نکردم! آرومم بـــه طـــور کـــامــلــاً تلــخــــی آروم آرومـــــم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی عار نیست، اتمامِ حجت است با آغوش‌های بی در و پیکری که جز به وقت بی کسی به رُویت گشوده نمی‌شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه کسايي که براي داشتنشون لازم نيست با سياست باشي و نقش بازي کني … همين که يک رنگ باشي کافيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط وقتی اشک میریزم پست میذارم نه واسه اینکه لایک جمع کنم فقط واسه اینکه بخونی و بدونی پشیمونم! آره منه غده یه دنده پشیمونم توروخدا برگرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکستري دود سیگارم با خيالت رنگين کمان ميسازد از لبهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرف ها را نباید زد. بعضی حرف ها را نباید خورد. بیچاره دل چه می کشد میان این زد و خورد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا فکرکنم سرنوشت مرا وسط میدون شهرنوشتی بس که هرکی به من رسید منو دور زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرنگهدارمن ان است که من میدانم... شیشه رادربغل سنگ نگه میدارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايــــــــــــــــا درونم را آرام گردان....... كه تلاطمي از ناملايمات روزگار درونش بلــــــــــــــــــــــوا ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگی ام را میدهم که برگردی و همین که برگشتی بگویم: “دیگر نمی خواهمت گــ ــمــ ــشــ ــو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستگاه مشترک مورد نظر از دست “دوستت دارم” های دروغ تو خاموش است، لطفا دیگر تنهایش بگذار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬـــﺎﯾـــﯽ ﯾﻌﻨــــﯽ ﺗﻨﻬـــــﺎ ﺑﺎﺷــــﯽ ﻭ ﺗﻨﻬـــﺎ ﺑﺎﺷــﻪ ...  ﻭﻟــﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷـﻪ ﺑﺎ ﺗـــﻮ ﺑﺎﺷـﻪ ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشـه . . . ! مـن به تو نمیام اما تـو به خودت بیا . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم هیچوقت ” مال من ” نخواهی شد . . . اما دوستت می دارم بدون هیچ امیدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی گوش کن : رفاقت ، مثل سبیله به هرکس نمیاد . . .آره داش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خودم بهت پر و بال میدم.....شک نکن که بلدم چه شکلی پرتو بچینم.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــــــا  درسته لبخنـــــــد نمیزنم... اما ببین اخـــــــــــم هم نکردم! آرومم بـــه طـــور کـــامــلــاً تلــخــــی آروم آرومـــــم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی عار نیست، اتمامِ حجت است با آغوش‌های بی در و پیکری که جز به وقت بی کسی به رُویت گشوده نمی‌شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه کسايي که براي داشتنشون لازم نيست با سياست باشي و نقش بازي کني … همين که يک رنگ باشي کافيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط وقتی اشک میریزم پست میذارم نه واسه اینکه لایک جمع کنم فقط واسه اینکه بخونی و بدونی پشیمونم! آره منه غده یه دنده پشیمونم توروخدا برگرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکستري دود سیگارم با خيالت رنگين کمان ميسازد از لبهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرف ها را نباید زد. بعضی حرف ها را نباید خورد. بیچاره دل چه می کشد میان این زد و خورد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا فکرکنم سرنوشت مرا وسط میدون شهرنوشتی بس که هرکی به من رسید منو دور زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرنگهدارمن ان است که من میدانم... شیشه رادربغل سنگ نگه میدارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايــــــــــــــــا درونم را آرام گردان....... كه تلاطمي از ناملايمات روزگار درونش بلــــــــــــــــــــــوا ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگی ام را میدهم که برگردی و همین که برگشتی بگویم: “دیگر نمی خواهمت گــ ــمــ ــشــ ــو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستگاه مشترک مورد نظر از دست “دوستت دارم” های دروغ تو خاموش است، لطفا دیگر تنهایش بگذار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬـــﺎﯾـــﯽ ﯾﻌﻨــــﯽ ﺗﻨﻬـــــﺎ ﺑﺎﺷــــﯽ ﻭ ﺗﻨﻬـــﺎ ﺑﺎﺷــﻪ ...  ﻭﻟــﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷـﻪ ﺑﺎ ﺗـــﻮ ﺑﺎﺷـﻪ ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشـه . . . ! مـن به تو نمیام اما تـو به خودت بیا . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم هیچوقت ” مال من ” نخواهی شد . . . اما دوستت می دارم بدون هیچ امیدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی گوش کن : رفاقت ، مثل سبیله به هرکس نمیاد . . .آره داش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خودم بهت پر و بال میدم.....شک نکن که بلدم چه شکلی پرتو بچینم.....