بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگه ازم متنفره..ولی هر وقت منو میبینه طوری نگام میکنه ک..فک میکنم از روی اجبار این حرفو میزنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها مثل بارون هستن تو زندگیت می بارن و امید می بخشن .اما هیچ بارونی تا ابد نمی باره  ۱روز بند میادو تنها چیزی که می مونه بوی خاک خیس خورده ی وجودت!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافگی یعنی دلتنگ کسی باشی که نیست ... حوصله ی کسی رو نداشته باشی که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه عشق میخواهد ..نه دروغ های قشنگ..!نه ادعاهای بزرگ..نه بزرگ های پرادعا..! دلم یک فنجان قهوه ی داغ میخواهدویک دوست.. که بشودبااوحرف زدوپشیمان نشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میبینم یادم نمیکنه نگرانش نمیشم ... چون حتماخیلی خوشحال وشاده که ازیادش رفتم...منم خوشحالیشومیخوام دیگه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر حروف ها نیز حرف هایم را تحمل نمی کنند و مرا پس می زنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـمـگـیـنـم وقـتـی تـمـام جـفـتـهـای دنـیـا تـنـهـایـی ام رابـه رخـم مـیـکـشـنـد!!! حـتـی جـورابـهـایـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب هم اگر از حوالي دلم گذشتي.... آهسته قدم بردار! "غم" را با هزار بدبختي خوابانده ام........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــدای تپـش هـای قلبم رو می شنوم ولـی هیچـ علاقه ای به زندگـی کردטּ توش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی اعتماد نکن .. آینه با تموم پاکیش تصویر دست راست و چپتو بر عکس نشون میده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهارم را با رفتنت پاییز کردی... بیچاره دلم بعد این همه انتظار "بهار" را درست ندید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــــــــــــــا از گـونـه هـای مـن  گلـی نـمی شکفـــــــــــد  بــا ایـن باران هــای شــور . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آخرِ خط که برسی،میشی مثلِ من... فکرِ حرفِ مَردُمو نمیکنی... انقد دلم واسش تنگ شده...که دیشب تو خیابون تند تند راه میرفتم و گریه میکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور از چشم همه در گوشه اي اشک ميريزم فقط خودم و خدا ميداند چقدر غمگينم،دل شکسته ام،خسته ام از اعتماد بي حاصلم به آدمها و پنهانشان ميکنم پشت لبخندي که درد ميکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: اینجا هم بعضی ها نفهمن ما هر روز بودنشونو چک میکنیم.. انقد ساده نرن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوید از تنها شدن در پیری می ترسم ... ، می گویم ... از پیر شدن در تنهائی بیشتر می ترسم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگه ازم متنفره..ولی هر وقت منو میبینه طوری نگام میکنه ک..فک میکنم از روی اجبار این حرفو میزنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها مثل بارون هستن تو زندگیت می بارن و امید می بخشن .اما هیچ بارونی تا ابد نمی باره  ۱روز بند میادو تنها چیزی که می مونه بوی خاک خیس خورده ی وجودت!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافگی یعنی دلتنگ کسی باشی که نیست ... حوصله ی کسی رو نداشته باشی که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه عشق میخواهد ..نه دروغ های قشنگ..!نه ادعاهای بزرگ..نه بزرگ های پرادعا..! دلم یک فنجان قهوه ی داغ میخواهدویک دوست.. که بشودبااوحرف زدوپشیمان نشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میبینم یادم نمیکنه نگرانش نمیشم ... چون حتماخیلی خوشحال وشاده که ازیادش رفتم...منم خوشحالیشومیخوام دیگه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر حروف ها نیز حرف هایم را تحمل نمی کنند و مرا پس می زنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـمـگـیـنـم وقـتـی تـمـام جـفـتـهـای دنـیـا تـنـهـایـی ام رابـه رخـم مـیـکـشـنـد!!! حـتـی جـورابـهـایـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب هم اگر از حوالي دلم گذشتي.... آهسته قدم بردار! "غم" را با هزار بدبختي خوابانده ام........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــدای تپـش هـای قلبم رو می شنوم ولـی هیچـ علاقه ای به زندگـی کردטּ توش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی اعتماد نکن .. آینه با تموم پاکیش تصویر دست راست و چپتو بر عکس نشون میده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهارم را با رفتنت پاییز کردی... بیچاره دلم بعد این همه انتظار "بهار" را درست ندید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــــــــــــــا از گـونـه هـای مـن  گلـی نـمی شکفـــــــــــد  بــا ایـن باران هــای شــور . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آخرِ خط که برسی،میشی مثلِ من... فکرِ حرفِ مَردُمو نمیکنی... انقد دلم واسش تنگ شده...که دیشب تو خیابون تند تند راه میرفتم و گریه میکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور از چشم همه در گوشه اي اشک ميريزم فقط خودم و خدا ميداند چقدر غمگينم،دل شکسته ام،خسته ام از اعتماد بي حاصلم به آدمها و پنهانشان ميکنم پشت لبخندي که درد ميکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی: اینجا هم بعضی ها نفهمن ما هر روز بودنشونو چک میکنیم.. انقد ساده نرن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوید از تنها شدن در پیری می ترسم ... ، می گویم ... از پیر شدن در تنهائی بیشتر می ترسم ...