بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که به هيچ دردي نميخورم اين دردها هستند که چپ و راست به من ميخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان خیس میشه تو چشمای خشکم دلم تنگ میشه واسه خنده هامون....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فکر میکنند تنها بودن انسان را غریب میکند... اما صحیح نیست؛ گرفتار فردی بی لیاقت بودن "غریبانه"ترین حس دنیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر میز شام یادت که می افتم بغض میکنم اشک تو چشام حلقه میزنه همه با تعجب نگام می کنند... لبخند می زنم و میگم : چقدر داغ بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به جایگاه مومنین بیاین قدر همو بدونیم که اجل سنگست و عمر ادم مثل شیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــب مــا ســوخــتــه دلــان را ســحــری نــیــسـت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـلـی ســخـتـه.... کـنـتـرل اولـیـن قـطـره ی اشـک.... مـوقـع خـداحـافـظـی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهايى به ميان مردم ميگريزم و از مردم به تنهايى پناه ميبرم... راست میگفت نيما: "به كجاى اين شب تيره بياويزم قباى كهنه خود را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای دنیا آرام تر اینجاکسی درخواب نازاست!! که اگر بیدارشد... دمار از روزگارت درمی آورم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاك غلط گير را بر مي دارم و "تو" را از تمام خاطراتم پاك ميكنم  "تو" غلط اضافه زندگيم بودي......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرت آب نميريزم.. كه مبادا به هواي برگشتت.. دل اورا هم چون من بشكني.. آمدني رفتنيست..برو به سلامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که دارن واسه دیدن عشقشون لحظه شماری میکنن لایک کنن!!! میخوام بدونم چند نفر مث من هستن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد یکی از همین شبا خــُدا میومـَد و میگـُفت: دیوونـم کـردی! بیا اینـم اونی کـه میخواستــــــــــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از تنهایی می ترسم و نه از تنها ماندن … تمام ترسم از تنها بودن در کنار دیگری است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید درد مشترکی نداشته باشیم ولی دردت حس مشترکی واسم میسازه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بودم کسی بین ماست ... اما فهمیدم من بین دو نفر بودم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که به هيچ دردي نميخورم اين دردها هستند که چپ و راست به من ميخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان خیس میشه تو چشمای خشکم دلم تنگ میشه واسه خنده هامون....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فکر میکنند تنها بودن انسان را غریب میکند... اما صحیح نیست؛ گرفتار فردی بی لیاقت بودن "غریبانه"ترین حس دنیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر میز شام یادت که می افتم بغض میکنم اشک تو چشام حلقه میزنه همه با تعجب نگام می کنند... لبخند می زنم و میگم : چقدر داغ بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به جایگاه مومنین بیاین قدر همو بدونیم که اجل سنگست و عمر ادم مثل شیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــب مــا ســوخــتــه دلــان را ســحــری نــیــسـت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـلـی ســخـتـه.... کـنـتـرل اولـیـن قـطـره ی اشـک.... مـوقـع خـداحـافـظـی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهايى به ميان مردم ميگريزم و از مردم به تنهايى پناه ميبرم... راست میگفت نيما: "به كجاى اين شب تيره بياويزم قباى كهنه خود را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای دنیا آرام تر اینجاکسی درخواب نازاست!! که اگر بیدارشد... دمار از روزگارت درمی آورم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاك غلط گير را بر مي دارم و "تو" را از تمام خاطراتم پاك ميكنم  "تو" غلط اضافه زندگيم بودي......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرت آب نميريزم.. كه مبادا به هواي برگشتت.. دل اورا هم چون من بشكني.. آمدني رفتنيست..برو به سلامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که دارن واسه دیدن عشقشون لحظه شماری میکنن لایک کنن!!! میخوام بدونم چند نفر مث من هستن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد یکی از همین شبا خــُدا میومـَد و میگـُفت: دیوونـم کـردی! بیا اینـم اونی کـه میخواستــــــــــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از تنهایی می ترسم و نه از تنها ماندن … تمام ترسم از تنها بودن در کنار دیگری است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید درد مشترکی نداشته باشیم ولی دردت حس مشترکی واسم میسازه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بودم کسی بین ماست ... اما فهمیدم من بین دو نفر بودم...