بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين نوع دلداري اينه كه بهت بگن........ قسمت نبود...........همين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون دختر پسری که هر شب بهم اس ام اس میدادن ; که ای کاش پیشم بودی ... ولی هیچوقت بهم نرسیدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذیرفتن دوباره کسی که یه بار از زندگیتون حذفش کردین؛ اشتباهه محضه... من این کارو کردم شما نکنین به خدا تنهایی بهتره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم به هم می خورد از کلمه های “عزیزم” و “عشقم” ؛ من را همان “ببین” صدا کن…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه صبورانه تحمل میکنی غفلت بی رحم مارو دخترک ما داریم گلاتو آتیش میزنیم تو داری با التماس میگی کمک کمک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیـــــا ، تنهایی های زیادی داره ؛ اما ، تنهاییِ مَــن دنیایی داره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ام رادیگر با کسی تقسیم نخواهم کرد  چون میدانم تنهایی را بیشتر خواهد کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همش میگن به سلامتی ... یبارم بگن تو روح بعضیا ... تو روح همه نامردا  همه بی معرفتا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام راه را آمدم؛وقتی تا تو هیچ نمانده بود..چقدر دیر یادش امد خدا،ک ما قسمت هم نبودیم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود محبت شدید،نون خشکم نشدیم بیفتیم رو زمین یکی برداره بوسمون کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی تو خواهی آمد ازکوچهای باران تا از دلم بشویی غمهای روزگاران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زندان سرد بی کسیت.. من گریزانم ازاین زندان که نامش زندگیست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیها می تونند خودشونو گاو فرض کنند،اما نمی تونند دل ما را طویله حساب کنند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار حرف “ر” اضافس !!! به هر کس گفتم درکم کن ، دکم کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوی بعضی از خاطره ها باید نوشت: آهسته به یاد آورده شود! خطر ریزش اشک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط غروب جمعه نیست که دلگیراست....کافیست دلت گیرباشد.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين نوع دلداري اينه كه بهت بگن........ قسمت نبود...........همين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون دختر پسری که هر شب بهم اس ام اس میدادن ; که ای کاش پیشم بودی ... ولی هیچوقت بهم نرسیدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذیرفتن دوباره کسی که یه بار از زندگیتون حذفش کردین؛ اشتباهه محضه... من این کارو کردم شما نکنین به خدا تنهایی بهتره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم به هم می خورد از کلمه های “عزیزم” و “عشقم” ؛ من را همان “ببین” صدا کن…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه صبورانه تحمل میکنی غفلت بی رحم مارو دخترک ما داریم گلاتو آتیش میزنیم تو داری با التماس میگی کمک کمک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیـــــا ، تنهایی های زیادی داره ؛ اما ، تنهاییِ مَــن دنیایی داره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ام رادیگر با کسی تقسیم نخواهم کرد  چون میدانم تنهایی را بیشتر خواهد کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همش میگن به سلامتی ... یبارم بگن تو روح بعضیا ... تو روح همه نامردا  همه بی معرفتا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام راه را آمدم؛وقتی تا تو هیچ نمانده بود..چقدر دیر یادش امد خدا،ک ما قسمت هم نبودیم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود محبت شدید،نون خشکم نشدیم بیفتیم رو زمین یکی برداره بوسمون کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی تو خواهی آمد ازکوچهای باران تا از دلم بشویی غمهای روزگاران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زندان سرد بی کسیت.. من گریزانم ازاین زندان که نامش زندگیست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیها می تونند خودشونو گاو فرض کنند،اما نمی تونند دل ما را طویله حساب کنند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار حرف “ر” اضافس !!! به هر کس گفتم درکم کن ، دکم کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوی بعضی از خاطره ها باید نوشت: آهسته به یاد آورده شود! خطر ریزش اشک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط غروب جمعه نیست که دلگیراست....کافیست دلت گیرباشد.....