بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــهــا یـا عوضــت مـیکنن یا تعـویض . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف است ...جسد پشت جسد می اورند...زندگی سهم کسانیست که هیزم دارند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت نکردم.....گله نکن......وقتی تو جا خالی دادی.....اون بغلم کرد که زمین نخورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا تو واقعیت هیچی . . . ولی اِنقد نا امیدم از برگشتنش،که دیگه وقتی تو خوابم میبینمش،بهم محل نمیذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد من یادش کنم،،،،،،،،،شاید او تنها ترازمن باشد .... بیادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه خنجر بر پشتم فرو کرد بویش آشنا بود ؛ آن عطر را خودم برایش خریدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــي کــه پايبنــد عشــق شــــده خيلـــي بـــي دفــــاع ميشـــــه خواهشــــاً اذيتـــش نکنيــــن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت گرفته وقتی غمگینی وقتی اززندگی سیری "حواستوخيلی جمع کن" چون طعمه خوبی هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم وقتی با یه چیزی بازی میکنی بعد بذارش سرجاش .. الان نیگا دیگه اِحساسات ندارم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي که تو آغوش غم بزرگ شده... تنهايي بهترين همدم اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده یکی پول هایش را پارو می کند یکی اشک هایش را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغت رو دل منه سرت رو شونه های اون  مرام تو خیانت ازت نمیگذرم بدون! رفیق بی کسیت بودم رفیق نیمه راه شدی آخرشم من مجرمو تویی که بی گناه شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فصل دو نفره ی پاییز نزدیک میشویم... طلب صبر برای یک نفره ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اه باران . . . سيگارمو خاموش کردي ! اون موقع که براي قدم زدن ميخواستمت نيومدي حالا برا داغون کردنم برا چی اومدي . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی پیدامیشد و به آدم میگفت تاکی باید غصه بخوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایم برای خوشبختیت نگرفت... خداچه زودتقاص دلی راکه شکستی,دستت داد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــهــا یـا عوضــت مـیکنن یا تعـویض . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف است ...جسد پشت جسد می اورند...زندگی سهم کسانیست که هیزم دارند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت نکردم.....گله نکن......وقتی تو جا خالی دادی.....اون بغلم کرد که زمین نخورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا تو واقعیت هیچی . . . ولی اِنقد نا امیدم از برگشتنش،که دیگه وقتی تو خوابم میبینمش،بهم محل نمیذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد من یادش کنم،،،،،،،،،شاید او تنها ترازمن باشد .... بیادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه خنجر بر پشتم فرو کرد بویش آشنا بود ؛ آن عطر را خودم برایش خریدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــي کــه پايبنــد عشــق شــــده خيلـــي بـــي دفــــاع ميشـــــه خواهشــــاً اذيتـــش نکنيــــن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت گرفته وقتی غمگینی وقتی اززندگی سیری "حواستوخيلی جمع کن" چون طعمه خوبی هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم وقتی با یه چیزی بازی میکنی بعد بذارش سرجاش .. الان نیگا دیگه اِحساسات ندارم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي که تو آغوش غم بزرگ شده... تنهايي بهترين همدم اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده یکی پول هایش را پارو می کند یکی اشک هایش را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغت رو دل منه سرت رو شونه های اون  مرام تو خیانت ازت نمیگذرم بدون! رفیق بی کسیت بودم رفیق نیمه راه شدی آخرشم من مجرمو تویی که بی گناه شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فصل دو نفره ی پاییز نزدیک میشویم... طلب صبر برای یک نفره ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اه باران . . . سيگارمو خاموش کردي ! اون موقع که براي قدم زدن ميخواستمت نيومدي حالا برا داغون کردنم برا چی اومدي . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی پیدامیشد و به آدم میگفت تاکی باید غصه بخوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایم برای خوشبختیت نگرفت... خداچه زودتقاص دلی راکه شکستی,دستت داد...