بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن قداســـــــــــــت است… برای با او بودن باید مـــرد بود… نه نــــــر….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال “ من ” دیدن دارد وقتی کسی حال “ تو ” را میپرسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مثل انشا های دوران دبستان با نتیجه گیری مشکل دارم  چرا رفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستن يك مرد؛ صدا ندارد... اما ميتوان آن را از دود سيگارش فهميد. و باز... سيگار پشت سيگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقه گلم اگه بین ما چیزی به هم خورده فقط استکان بوده اونم واسه سلامتیت..............♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تمام لحظات شیرین زندگیمون که تا اومدیم لذتشو ببریم یا زود تموم شد یا سریع واسمون تلخش کردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بعد هیچکس نمرده ولی … خیلیا بعد از خیلیا ، دیگه زندگی نکردن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست … بی آن که باشی؛ با تو زندگی کرده ام! تلخ تر از این؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که حرمت موندنتو نگه نمیداره.. چطور میتونه غم نبودنتو درک کنه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــرادی نــدارد . . . ایــن شــبــها کــه مــن تــو را آه مــیکشــم، تــو در آغــوش دیــگــری نــفــس عمــیق بــکــش تــا دیــوانــه تــرش کــنــی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنچنان مزخرف می شوم که برای دیگران قابل درک نیستم حتی عزیزترین کسم را از خودم میرانم اما در آن لحظه در دلم آرزو دارم او بگوید:می دانم دست خودت نیست،درکت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ازسخت ترین کارای دنیا پاک کردن مسیج هایی که یه روزی یه دنیا واست ارزش داشته.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی صدای نویز می افته روی اسپیکر ...  اما هیچ اتفاقی نمی افته !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یه قصه مبهمه ... آدم بده نمیدونه چه بلایی سر آدم خوبه آورد ! آدم خوبه نمیدونه چرا سرنوشتش این جور شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مرگم اعضای بدنم را اهداکنید شاید اون موقع وصله تن کسی شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشــقم عــاشــق اون بــالا ســَـری کــه تــنــهــا بــا مــا پــریـد و هــرزگــی نــکرد واسـه مـنی کـه بنـدگـی نـکـرد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن قداســـــــــــــت است… برای با او بودن باید مـــرد بود… نه نــــــر….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال “ من ” دیدن دارد وقتی کسی حال “ تو ” را میپرسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مثل انشا های دوران دبستان با نتیجه گیری مشکل دارم  چرا رفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستن يك مرد؛ صدا ندارد... اما ميتوان آن را از دود سيگارش فهميد. و باز... سيگار پشت سيگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقه گلم اگه بین ما چیزی به هم خورده فقط استکان بوده اونم واسه سلامتیت..............♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تمام لحظات شیرین زندگیمون که تا اومدیم لذتشو ببریم یا زود تموم شد یا سریع واسمون تلخش کردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بعد هیچکس نمرده ولی … خیلیا بعد از خیلیا ، دیگه زندگی نکردن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست … بی آن که باشی؛ با تو زندگی کرده ام! تلخ تر از این؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که حرمت موندنتو نگه نمیداره.. چطور میتونه غم نبودنتو درک کنه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــرادی نــدارد . . . ایــن شــبــها کــه مــن تــو را آه مــیکشــم، تــو در آغــوش دیــگــری نــفــس عمــیق بــکــش تــا دیــوانــه تــرش کــنــی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنچنان مزخرف می شوم که برای دیگران قابل درک نیستم حتی عزیزترین کسم را از خودم میرانم اما در آن لحظه در دلم آرزو دارم او بگوید:می دانم دست خودت نیست،درکت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ازسخت ترین کارای دنیا پاک کردن مسیج هایی که یه روزی یه دنیا واست ارزش داشته.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی صدای نویز می افته روی اسپیکر ...  اما هیچ اتفاقی نمی افته !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یه قصه مبهمه ... آدم بده نمیدونه چه بلایی سر آدم خوبه آورد ! آدم خوبه نمیدونه چرا سرنوشتش این جور شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مرگم اعضای بدنم را اهداکنید شاید اون موقع وصله تن کسی شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشــقم عــاشــق اون بــالا ســَـری کــه تــنــهــا بــا مــا پــریـد و هــرزگــی نــکرد واسـه مـنی کـه بنـدگـی نـکـرد . . .