بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارورهاکن... دوری ودوستی کدام است؟من اگر نباشم دیگری جایم راپرمیکند...به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد كه " من تنها " هستم....اما " تنها من " نيستم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم راپرسیدند گفتم:روبه راهم اماکسی نفهمیدکه رو به کدام راهم! اگردلت گرفت سکوت کن این روزهاهیچکس معنای دلتنگی رانمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی رابلندترین شاخه ی درخت خوب می فهمد!انگارهرچه بزرگترمی شویم تنهاترمی شویم. به راستی خداازبزرگی تنهاست یاازتنهایی بزرگ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم ؛ دیگر برای من نیستی ! اما …. دلی که با تو باشد این حرفها را نمیفهمد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا..... وقت کردی مسیر زندگی رو عوض کن..دقیقا قسمت آسفالتش افتاده رو دهنه ما...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . چه بر سر عشق اومد . . . که . . . از افسانه ها رسید به صفحه حوادث روزنامه ها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی میرسه که نه یادش ارومت میکنه نه عکسش فقط باید خودش باشد فقط خودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مگر بودن او در کنارم چقدر از جهانت را میگرفت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین نوع ِ کلافه گی این است که دیر شده و نمی دانی خودت را کجا گذشته ای ... ، توی ِ کدام خاطره ... ؟ پُشت ِ کدام دلتنگی ... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشاني ام عوض نشده..هنوزدرهمان خانه ام.. فقط ديگر زندگي نميكنم بي تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــا ؛ از یه جـایی به بعـد ، همه رو به یــه چشم میبینن !  اینـا بِ کل ار زنـدگی کنار کشیدن ... الکی سعی نکنیـد که دیدشون رو عوض کنـید فایده نداره ! -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک اتاق میخواهد که غرق تاریکی مطلق باشد و یک سکوت همیشگی... جایی که ما انسانها بهش میگوییم قبر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم...انقدر که شاید به اولین دشمن هم برسم در اغوشش خوابم ببرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورق ورق کن “خـاطـــرات” خاک گـرفتـه را … شـاید غبـارش “احسـاسـت” را به سـرفه بیـندازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت فقط این نیست که شب را در بستر دیگری به سر کنی خیانت می تواند دروغ در دوست داشتن باشد خیانت فقط این نیست که پنهانی دست در دست دیگری بگذاری خیانت می تواند جاری کردن اشک از چشمان معصومی باشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارورهاکن... دوری ودوستی کدام است؟من اگر نباشم دیگری جایم راپرمیکند...به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد كه " من تنها " هستم....اما " تنها من " نيستم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم راپرسیدند گفتم:روبه راهم اماکسی نفهمیدکه رو به کدام راهم! اگردلت گرفت سکوت کن این روزهاهیچکس معنای دلتنگی رانمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی رابلندترین شاخه ی درخت خوب می فهمد!انگارهرچه بزرگترمی شویم تنهاترمی شویم. به راستی خداازبزرگی تنهاست یاازتنهایی بزرگ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم ؛ دیگر برای من نیستی ! اما …. دلی که با تو باشد این حرفها را نمیفهمد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا..... وقت کردی مسیر زندگی رو عوض کن..دقیقا قسمت آسفالتش افتاده رو دهنه ما...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . چه بر سر عشق اومد . . . که . . . از افسانه ها رسید به صفحه حوادث روزنامه ها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی میرسه که نه یادش ارومت میکنه نه عکسش فقط باید خودش باشد فقط خودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مگر بودن او در کنارم چقدر از جهانت را میگرفت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین نوع ِ کلافه گی این است که دیر شده و نمی دانی خودت را کجا گذشته ای ... ، توی ِ کدام خاطره ... ؟ پُشت ِ کدام دلتنگی ... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشاني ام عوض نشده..هنوزدرهمان خانه ام.. فقط ديگر زندگي نميكنم بي تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــا ؛ از یه جـایی به بعـد ، همه رو به یــه چشم میبینن !  اینـا بِ کل ار زنـدگی کنار کشیدن ... الکی سعی نکنیـد که دیدشون رو عوض کنـید فایده نداره ! -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک اتاق میخواهد که غرق تاریکی مطلق باشد و یک سکوت همیشگی... جایی که ما انسانها بهش میگوییم قبر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم...انقدر که شاید به اولین دشمن هم برسم در اغوشش خوابم ببرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورق ورق کن “خـاطـــرات” خاک گـرفتـه را … شـاید غبـارش “احسـاسـت” را به سـرفه بیـندازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت فقط این نیست که شب را در بستر دیگری به سر کنی خیانت می تواند دروغ در دوست داشتن باشد خیانت فقط این نیست که پنهانی دست در دست دیگری بگذاری خیانت می تواند جاری کردن اشک از چشمان معصومی باشد