بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی گرفته دیگر اروم نداره/ چطور بگم به این چشم دیگه برات نباره سخت است وانمود کنم بیخیالتم در حالی که همیشه در خیالتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلنوشته دلم برایت می سوزد فکر می کنی کسی به اندازه من دوستت خواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت را دوست داشتم.... وقتي مرا در بر ميگرفتي... و به آغوشت ميفشردي و وادارم ميكردي كه به هيچ چيز فكر نكنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو اگــر مانــدنــی بــودی بــا یــکی از قبــلی هــا مــانــده بــودی .... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنم دلیل بر بد بودن تو نیست من راه را اشتباهی آمده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار هم از این دنده به آن دنده بشوی فایده ندارد ....  این تخت خواب آغوش کم دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با یک دست نقابشان را نگه میدارند و با دست دیگر کلاه برسرم میگذارند انتظار زیادیست که بخواهم نوازشم کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی من یه موبایل دارم که نمیدونم آهنگ زنگش چیه!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخه ک با لب خندون بری جلوی آینه..ولی بعده چن دقیقه،با گریه ازش فاصله بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضى وقتا دردت اونقدر شخصى مى شه که باخودتم حرف نمى زنى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ها "میکنم دستانم را...شاید کمی گرم شود عجب فصل سردی است نبودنت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید چرا آسمان ابریست؟! گفتم تو نبودی با او دردودل میکردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي پناهي يعني زير آوار کسي بماني که  قرار بود تکيه گاهت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته... حس کنی دارویی وقتی بهت نیاز داره استفادت کنه وبشه عاشق سینه چاک... ولی  دلت بهت پوزخند بزنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی بدتر از این نیست که به یه هرزه حسودی کنی اخه اگه منم مثل اونا بودم شاید تنهام نمیذاشت نجابتمو بهونه نمیکرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی... شاخه درختیست پشت پنجره ام... گاهی لباس برگ میپوشد،گاهی لباس برف... اما همیشه هست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی گرفته دیگر اروم نداره/ چطور بگم به این چشم دیگه برات نباره سخت است وانمود کنم بیخیالتم در حالی که همیشه در خیالتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلنوشته دلم برایت می سوزد فکر می کنی کسی به اندازه من دوستت خواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت را دوست داشتم.... وقتي مرا در بر ميگرفتي... و به آغوشت ميفشردي و وادارم ميكردي كه به هيچ چيز فكر نكنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو اگــر مانــدنــی بــودی بــا یــکی از قبــلی هــا مــانــده بــودی .... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنم دلیل بر بد بودن تو نیست من راه را اشتباهی آمده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار هم از این دنده به آن دنده بشوی فایده ندارد ....  این تخت خواب آغوش کم دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با یک دست نقابشان را نگه میدارند و با دست دیگر کلاه برسرم میگذارند انتظار زیادیست که بخواهم نوازشم کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی من یه موبایل دارم که نمیدونم آهنگ زنگش چیه!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخه ک با لب خندون بری جلوی آینه..ولی بعده چن دقیقه،با گریه ازش فاصله بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضى وقتا دردت اونقدر شخصى مى شه که باخودتم حرف نمى زنى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ها "میکنم دستانم را...شاید کمی گرم شود عجب فصل سردی است نبودنت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید چرا آسمان ابریست؟! گفتم تو نبودی با او دردودل میکردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي پناهي يعني زير آوار کسي بماني که  قرار بود تکيه گاهت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته... حس کنی دارویی وقتی بهت نیاز داره استفادت کنه وبشه عاشق سینه چاک... ولی  دلت بهت پوزخند بزنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی بدتر از این نیست که به یه هرزه حسودی کنی اخه اگه منم مثل اونا بودم شاید تنهام نمیذاشت نجابتمو بهونه نمیکرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی... شاخه درختیست پشت پنجره ام... گاهی لباس برگ میپوشد،گاهی لباس برف... اما همیشه هست...