بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه دستانت که به کمرم میزنی ؛ زیباترین اسارت دنیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــا بــه دنـــیـــا اومدیم ، دنــیــا به ما نـــیـــومد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایمان راا به هم قفل میکنیم ، فقط یادت باشد کلید راجایی بگذاریم که یاد هیچکداممان نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اونی که تو زندگیمون نیست تو خوابمونم نباشه لدفا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته وقتی دلت ی چیزی میخواد و عقلت میگه نه سخته وقتی پاهات به راه افتادن التماست میکنن و عقلت به ایستادن فرمان میده سخته ولی... باید تحمل کرد باید ساخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به آنان که ادعای عاشقی تو را دارند بیاموز که بزرگترین گناه شکستن دل آدمیان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــطوری مـــیتونی به یـــکی بگـــی خداحـــافظ وقـــتی حتـــی نمیـــتونی زنـــدگیُ بـــدون اون تصـــور کنـــی ... - مـــن نگـــفتم خـــداحافظ - مـــن هــــــــــیچی نگفـــتم ! فـــقط رفـــتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بود و شمع بود و من بودم و غم... ⇦⇩↯شب رفت و شمع سوخت و من ماندم و غم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم روایت مستند چشم های تو ست دست ها خالی ام پشت صحنۀ تنهائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند! وای به روزی که خاکمان کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی با فکر و خیالا نمیدونن چی میکشی هی میگن نکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــر از حـــرفـــم پـــر از حـــرفــــ هــایــی کـــه نــوشــتـــن نــدارد مــن هـــنــــوز هـــم رویـــــا مـــی بـــــافــــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی... بلاک شدن در زندگی هم عالمی دارد.. از نفس هایِ... . بیخیال..مثل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا دریا موجای خسته کوشن سنگین بار عاشقی رو دوشم کاش می دونستی آدما چجوری این روزا قلباشونو می فروشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨــﯽ ﻧﺒﻮﺩﻧـــﺖ ﻣــﺮﺍ ﻧﺸﮑﺴــﺖ ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻩ ﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺷـــﮏ ﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟــﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃـــﺮ ﺗـــﻮ ﻧﯿﺴـــﺖ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﮔـــﯽ ﺧــﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘـــﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم معشوقه ای که عشقش واسه تنش میخواستش.... ولی من عاشقــــــــــ بـــــــودم نــــــــــــــــــــــه فاحــــشــــــه ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه دستانت که به کمرم میزنی ؛ زیباترین اسارت دنیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــا بــه دنـــیـــا اومدیم ، دنــیــا به ما نـــیـــومد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایمان راا به هم قفل میکنیم ، فقط یادت باشد کلید راجایی بگذاریم که یاد هیچکداممان نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اونی که تو زندگیمون نیست تو خوابمونم نباشه لدفا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته وقتی دلت ی چیزی میخواد و عقلت میگه نه سخته وقتی پاهات به راه افتادن التماست میکنن و عقلت به ایستادن فرمان میده سخته ولی... باید تحمل کرد باید ساخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به آنان که ادعای عاشقی تو را دارند بیاموز که بزرگترین گناه شکستن دل آدمیان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــطوری مـــیتونی به یـــکی بگـــی خداحـــافظ وقـــتی حتـــی نمیـــتونی زنـــدگیُ بـــدون اون تصـــور کنـــی ... - مـــن نگـــفتم خـــداحافظ - مـــن هــــــــــیچی نگفـــتم ! فـــقط رفـــتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بود و شمع بود و من بودم و غم... ⇦⇩↯شب رفت و شمع سوخت و من ماندم و غم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم روایت مستند چشم های تو ست دست ها خالی ام پشت صحنۀ تنهائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند! وای به روزی که خاکمان کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی با فکر و خیالا نمیدونن چی میکشی هی میگن نکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــر از حـــرفـــم پـــر از حـــرفــــ هــایــی کـــه نــوشــتـــن نــدارد مــن هـــنــــوز هـــم رویـــــا مـــی بـــــافــــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی... بلاک شدن در زندگی هم عالمی دارد.. از نفس هایِ... . بیخیال..مثل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا دریا موجای خسته کوشن سنگین بار عاشقی رو دوشم کاش می دونستی آدما چجوری این روزا قلباشونو می فروشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨــﯽ ﻧﺒﻮﺩﻧـــﺖ ﻣــﺮﺍ ﻧﺸﮑﺴــﺖ ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻩ ﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺷـــﮏ ﻫﺎ ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟــﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃـــﺮ ﺗـــﻮ ﻧﯿﺴـــﺖ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﮔـــﯽ ﺧــﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘـــﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم معشوقه ای که عشقش واسه تنش میخواستش.... ولی من عاشقــــــــــ بـــــــودم نــــــــــــــــــــــه فاحــــشــــــه ....