بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به میزانی که تنهایی نیاز دارد عظمت دارد و بی نیاز تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگر می آیی ، تند و آهسته چه فرقی دارد ؟ تو به هر جور دلت خواست بیا ! مثل سهراب دگر جنس تنهایی من چینی نیست که ترک بردارد مثل آهن شده در تنهایی چینی نازک تنهایی من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او رفت و من در حسرت نگاهی پر راز ماندم ماندم تا بیاید و پاسخ دهد چرا ؟ چرا تنهایم گذاشت و در حسرت پرسیدن این سوال هم ماندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی که من جز با تو با هر کس که باشم باز تنهایم…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تنهاترین تنهای شبهای تنهایی من تو تنها کسی بودی که تنهایی هایم را تنها به تو گفتم ! آه ای خدای من چه شبها که تن ها تنها آرامیدند و در تنهایی فریاد دوستت دارم سر دادند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست مثل یک جزیره از همه طرف به تنهایی محدودم و چشم به راه یک کاشف!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــواب هـایِ تـو هـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تـنــهـایـی مـیـپـرنـد مـیـنـشـیـنـند رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـیشـونـد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بایگانی رؤیاهای شکسته ای ست که در حسرتت خاک می خورند چه اشتباه مهیبی ! آنجا که سرنوشت عشق را به دلم پیوست کرد و مرا در پوشۀ تنهائی گذاشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدمهای تنها خیلی خوش شانس هستند چون کسی رو ندارن که از دست بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم همه بدانند این آدم ها که به خیال خود با من اند خود مفهوم تنهایی من هستند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها  که باشی نه دلت دستمالی میشود و نه خیالت انحصاری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ترانه ای ست که گنجشگها می خوانند جیک جیک جیک و کلاغها می خوانند قار قار قار آدمها را نمی دانم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تنهام ، بالاتر و بهتر میتونم پرواز کنم چون نه نگران جا موندنم و نه نگران جا گذاشتن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستـاده و لبخــــند زنـــان ! پـایـش را رویِ گلـویـــم فـشار میـدهـد .. تنــــهـایـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدم ها به عمق دریاست ولی پر کردنش با یک لیوان محبت کافیه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر پای نسخه ام بنویس ممنوع ملاقات بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به میزانی که تنهایی نیاز دارد عظمت دارد و بی نیاز تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگر می آیی ، تند و آهسته چه فرقی دارد ؟ تو به هر جور دلت خواست بیا ! مثل سهراب دگر جنس تنهایی من چینی نیست که ترک بردارد مثل آهن شده در تنهایی چینی نازک تنهایی من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او رفت و من در حسرت نگاهی پر راز ماندم ماندم تا بیاید و پاسخ دهد چرا ؟ چرا تنهایم گذاشت و در حسرت پرسیدن این سوال هم ماندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی که من جز با تو با هر کس که باشم باز تنهایم…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای تنهاترین تنهای شبهای تنهایی من تو تنها کسی بودی که تنهایی هایم را تنها به تو گفتم ! آه ای خدای من چه شبها که تن ها تنها آرامیدند و در تنهایی فریاد دوستت دارم سر دادند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست مثل یک جزیره از همه طرف به تنهایی محدودم و چشم به راه یک کاشف!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــواب هـایِ تـو هـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تـنــهـایـی مـیـپـرنـد مـیـنـشـیـنـند رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـیشـونـد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بایگانی رؤیاهای شکسته ای ست که در حسرتت خاک می خورند چه اشتباه مهیبی ! آنجا که سرنوشت عشق را به دلم پیوست کرد و مرا در پوشۀ تنهائی گذاشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدمهای تنها خیلی خوش شانس هستند چون کسی رو ندارن که از دست بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم همه بدانند این آدم ها که به خیال خود با من اند خود مفهوم تنهایی من هستند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها  که باشی نه دلت دستمالی میشود و نه خیالت انحصاری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ترانه ای ست که گنجشگها می خوانند جیک جیک جیک و کلاغها می خوانند قار قار قار آدمها را نمی دانم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تنهام ، بالاتر و بهتر میتونم پرواز کنم چون نه نگران جا موندنم و نه نگران جا گذاشتن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستـاده و لبخــــند زنـــان ! پـایـش را رویِ گلـویـــم فـشار میـدهـد .. تنــــهـایـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدم ها به عمق دریاست ولی پر کردنش با یک لیوان محبت کافیه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر پای نسخه ام بنویس ممنوع ملاقات بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد . . .