بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" غم داشتن " بخشي از زندگي است.... اما " غمخوار نداشتن " عذاب زندگيست............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خــــمــــاری نـــبـــودنـــت را مـــیــــکـــشــــم رفـــــیــــق.... امـــــــــــا هـــــرگــــز تـــــن بـــــه نــــعــــشــــگی بـــا نــــامــــردان نــخـــواهـــــم داد..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی : روبروی دریا ایستاده باشی اما خاطره ی یه خیابون خفه ات کنه ! دلم تنگته عشقم ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنگرد خاطراتت را سوزانده ام دیگه هیچ اثری ازتو دردلم نمیبینم، جوابت"نه"است !! برو...خوش باش با همان دلایلی که روزی به خاطرشان ازکنارم رفتی! برنگرد تمام شده ای برایم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!! آسمانت چه مزه ایست؟!! من تا به حال فقط زمین خورده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته واسه عشقی خودکشی کنی که وقتی خاک شدی هر جمعه زیر خاک منتظرش باشی و اون نیاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم چند خطی عاشقانه بنویسم برای...راستی برای چه کسی قرار است بنویسم؟؟نکند برای همانی که خیلی وقت پیش رفته؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است درک کردن  کسی که غم هايـش را  خودش ميداند و دلش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغه اگه میگن عشق یه طرفه به جایی نمیرسه  عشق من به تو به ته خط رو به در جهنم رسید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا نزدی مرا! جانم هایی که برایت کنار گذاشته بودم پوسید......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی ﺩﺭﮎ ﻭ ﺷﻌﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ واسه تسکین درد آدم داره،بعضی آدما ندارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به بیابان می گذارم و دورمیشوم از هر آن چه که مرا به یاد تومی اندازد چقدر طولانیست ریسمان خاطراتت،رهایم نمی کند حتی برای یک لحظه ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه هایِ مَردُم،درِ اُتاقِشونو قُفل میکنن که یه کارِ خلافی بُکُنَن . . . اون وقت من،درِ اُتاقَمو قُفل میکنم که کسی گریه کردنمو نبینه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک طَــــرفـه بـودَن هـَـمه چـیــز را خـَـراب مـی کـُــنـَـد...از خیـابــانـَـــــش گـِـرفـتـه تـااااا رابــِـطــــــــــه اش . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی ... نام ِ مستعار ِ مرگ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی حسودم خیلی حسودم...ادم حسود به هیچ جا نمیرسه...بهت نمیرسم.... وقتی میشینمو به مادر پدرتم حسودی میکنم ک تورو دارن...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" غم داشتن " بخشي از زندگي است.... اما " غمخوار نداشتن " عذاب زندگيست............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خــــمــــاری نـــبـــودنـــت را مـــیــــکـــشــــم رفـــــیــــق.... امـــــــــــا هـــــرگــــز تـــــن بـــــه نــــعــــشــــگی بـــا نــــامــــردان نــخـــواهـــــم داد..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی : روبروی دریا ایستاده باشی اما خاطره ی یه خیابون خفه ات کنه ! دلم تنگته عشقم ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنگرد خاطراتت را سوزانده ام دیگه هیچ اثری ازتو دردلم نمیبینم، جوابت"نه"است !! برو...خوش باش با همان دلایلی که روزی به خاطرشان ازکنارم رفتی! برنگرد تمام شده ای برایم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!! آسمانت چه مزه ایست؟!! من تا به حال فقط زمین خورده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته واسه عشقی خودکشی کنی که وقتی خاک شدی هر جمعه زیر خاک منتظرش باشی و اون نیاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم چند خطی عاشقانه بنویسم برای...راستی برای چه کسی قرار است بنویسم؟؟نکند برای همانی که خیلی وقت پیش رفته؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است درک کردن  کسی که غم هايـش را  خودش ميداند و دلش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغه اگه میگن عشق یه طرفه به جایی نمیرسه  عشق من به تو به ته خط رو به در جهنم رسید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا نزدی مرا! جانم هایی که برایت کنار گذاشته بودم پوسید......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی ﺩﺭﮎ ﻭ ﺷﻌﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ واسه تسکین درد آدم داره،بعضی آدما ندارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به بیابان می گذارم و دورمیشوم از هر آن چه که مرا به یاد تومی اندازد چقدر طولانیست ریسمان خاطراتت،رهایم نمی کند حتی برای یک لحظه ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه هایِ مَردُم،درِ اُتاقِشونو قُفل میکنن که یه کارِ خلافی بُکُنَن . . . اون وقت من،درِ اُتاقَمو قُفل میکنم که کسی گریه کردنمو نبینه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک طَــــرفـه بـودَن هـَـمه چـیــز را خـَـراب مـی کـُــنـَـد...از خیـابــانـَـــــش گـِـرفـتـه تـااااا رابــِـطــــــــــه اش . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی ... نام ِ مستعار ِ مرگ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی حسودم خیلی حسودم...ادم حسود به هیچ جا نمیرسه...بهت نمیرسم.... وقتی میشینمو به مادر پدرتم حسودی میکنم ک تورو دارن...