بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برام تنهایی  از بودن کنار تو که بدتر نیست ما عشق هم نبودیمو  جدایی حرف آخر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي که تو تنهاييش ميخنده خيلي وقته ديگه همه چي براش بي اهميت شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نگذار خدایا... دلی را... که دردش را کسی نمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــامــوش بـاشــی بـهـتـر اسـت تـا مـن پـشـت خـط بـاشــم ... و تــــــــــــــــــو بـا دیـگـــری !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن خــــــواب دیـده ام کـه تـو تـعبیــــــر می شـــــوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به دلم می گویم یوسف بازگشته به کنعان استثناء بود... تو غمت را بخور..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

•٠•●وقتــــی می گـویــم :  •٠•●بـــرایـــم دعــا کـنیـد  •٠•●یـــعنـــی کـــم آورده ام...  •٠•●یــعنــی دیگر کاری از دست خـــودم  •٠•●بــرای خـــودم بـــر نــمــی آیــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمتر به تاز ... دل است  جنگ نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـیا حـواسمـان را پـرت کنـیم مــال هــرکــس دورتـر افتـــــاد عـاشـق تـر اسـت! اول خـودم حـواسم را بـده تـا پـرت کــنم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بـنده هـایـت را حـلال کـردم ولی خودت را هنوز تصمیم نگرفته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت را به صورتم نزدیک نکن...! میترسم...!شوری اشک هایم نمک گیرت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــیــــــــــــــــلــــــــــــــــی سخته!!! به دلت که هیچی از منطق سَرِش نمیشه،بفهمونی که "اون دیگه رفته . . . بس کن!!!اینقد بهونه نگیر . . . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی تهِ بدبختیه!!! صدایِ اونی که ازش بدت میاد رو هر لحظه میشنَوی . . . ولی . . . 1 ماه و 12 روزه که صداشو نشنیدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڪاش هنــوز بچــہ بودیــمــ … لااقل شبهــا عروسڪ بغل میـڪرבیـــمـــ تا خوابمـاלּ ببرב ..! حـالـا گوشــے را … و یــڪ בنیــا انتظـــــار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هیچکس خیانت نکردم... جز خودم.... وفای به تو... خیانت به خودم بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی خود َ ش آدم را نمی کشد ... ، کاری می کند که آدم خود َ ش را بکشد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برام تنهایی  از بودن کنار تو که بدتر نیست ما عشق هم نبودیمو  جدایی حرف آخر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي که تو تنهاييش ميخنده خيلي وقته ديگه همه چي براش بي اهميت شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نگذار خدایا... دلی را... که دردش را کسی نمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــامــوش بـاشــی بـهـتـر اسـت تـا مـن پـشـت خـط بـاشــم ... و تــــــــــــــــــو بـا دیـگـــری !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن خــــــواب دیـده ام کـه تـو تـعبیــــــر می شـــــوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به دلم می گویم یوسف بازگشته به کنعان استثناء بود... تو غمت را بخور..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

•٠•●وقتــــی می گـویــم :  •٠•●بـــرایـــم دعــا کـنیـد  •٠•●یـــعنـــی کـــم آورده ام...  •٠•●یــعنــی دیگر کاری از دست خـــودم  •٠•●بــرای خـــودم بـــر نــمــی آیــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمتر به تاز ... دل است  جنگ نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـیا حـواسمـان را پـرت کنـیم مــال هــرکــس دورتـر افتـــــاد عـاشـق تـر اسـت! اول خـودم حـواسم را بـده تـا پـرت کــنم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بـنده هـایـت را حـلال کـردم ولی خودت را هنوز تصمیم نگرفته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت را به صورتم نزدیک نکن...! میترسم...!شوری اشک هایم نمک گیرت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــیــــــــــــــــلــــــــــــــــی سخته!!! به دلت که هیچی از منطق سَرِش نمیشه،بفهمونی که "اون دیگه رفته . . . بس کن!!!اینقد بهونه نگیر . . . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی تهِ بدبختیه!!! صدایِ اونی که ازش بدت میاد رو هر لحظه میشنَوی . . . ولی . . . 1 ماه و 12 روزه که صداشو نشنیدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڪاش هنــوز بچــہ بودیــمــ … لااقل شبهــا عروسڪ بغل میـڪرבیـــمـــ تا خوابمـاלּ ببرב ..! حـالـا گوشــے را … و یــڪ בنیــا انتظـــــار 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هیچکس خیانت نکردم... جز خودم.... وفای به تو... خیانت به خودم بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی خود َ ش آدم را نمی کشد ... ، کاری می کند که آدم خود َ ش را بکشد ...