بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سو :دلی نگران مشغول یادت... در آن سو :تو با دیگری...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض ميكنم ؛از ترس روزهايي كه سهممان از هم، فقط يك يادش بخير ساده باشد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی قرآن خوانده ام، یعقوب یادم داده است دلبرت وقتی کنارت نیست، کوری بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی دیگرنمی کوبددراین خانه ی متروک ویران را کسی دیگرنمی پرسدچراتنهای تنهایم ومن چون شمع میسوزم ودیگرهیچ چیزازمن نمی ماند ومن گریان ونالانم ومن تنهای تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه ي تلخ را شكر ميريزيم... من هم ميزنم... تو هم ميزني... ناگهان تقدير... همه چيز را بر هم ميزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پائیز... بهاریست که عاشق شده است..... فصل عاشقی مبارک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرداکه بشه... کودک نداشته ام رابغل میکنم و تو را نشانش خواهم داد،و با بغض بزرگی خواهم گفت:ببین…ببین درتمام رویاهایم او پدر تو بود!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیس از اشک ب خانه برگشت،ب دروغ گقت چترم را فراموش کردم.... چه خاصیت هایی دارد این باران.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت میگم جات خالیه نگو دوستان ب جای ما شاید منتظرم بگی! جامو نگه دار، زود میام......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زندگی من پوز خند نزن! روزی کسی را داشتم که با تمام وجود صدایم میکرد: عشقم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتــــــو گـــفتن سوزش چشم می آورد و از تــــو نــــگفتن تورم گلو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که بر زخمم مرهم گذاشت ، پسرک بقالی بود که به من چسب زخم فروخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان تنها سینه ای که مرا به آرامش میرساند* سینه ی قبرستان است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار ، دلم به چیزهایی پایبند است که تو یادت نمی آید............. تلنگری بزنی آوار می شوم ............ شکستنی تر از آنم که محتاج سنگی باشم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی لیاقت تر از خودش، جسمش بود! که درک نکرد آغوش پر از عشقم را......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قسمتِ زندگی اونجاست. که آدم به خودش میـــــــــگه: چی فکر میکردیم و چی شد ! مگه نه ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سو :دلی نگران مشغول یادت... در آن سو :تو با دیگری...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض ميكنم ؛از ترس روزهايي كه سهممان از هم، فقط يك يادش بخير ساده باشد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی قرآن خوانده ام، یعقوب یادم داده است دلبرت وقتی کنارت نیست، کوری بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی دیگرنمی کوبددراین خانه ی متروک ویران را کسی دیگرنمی پرسدچراتنهای تنهایم ومن چون شمع میسوزم ودیگرهیچ چیزازمن نمی ماند ومن گریان ونالانم ومن تنهای تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه ي تلخ را شكر ميريزيم... من هم ميزنم... تو هم ميزني... ناگهان تقدير... همه چيز را بر هم ميزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پائیز... بهاریست که عاشق شده است..... فصل عاشقی مبارک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرداکه بشه... کودک نداشته ام رابغل میکنم و تو را نشانش خواهم داد،و با بغض بزرگی خواهم گفت:ببین…ببین درتمام رویاهایم او پدر تو بود!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیس از اشک ب خانه برگشت،ب دروغ گقت چترم را فراموش کردم.... چه خاصیت هایی دارد این باران.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت میگم جات خالیه نگو دوستان ب جای ما شاید منتظرم بگی! جامو نگه دار، زود میام......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زندگی من پوز خند نزن! روزی کسی را داشتم که با تمام وجود صدایم میکرد: عشقم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتــــــو گـــفتن سوزش چشم می آورد و از تــــو نــــگفتن تورم گلو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که بر زخمم مرهم گذاشت ، پسرک بقالی بود که به من چسب زخم فروخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان تنها سینه ای که مرا به آرامش میرساند* سینه ی قبرستان است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار ، دلم به چیزهایی پایبند است که تو یادت نمی آید............. تلنگری بزنی آوار می شوم ............ شکستنی تر از آنم که محتاج سنگی باشم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی لیاقت تر از خودش، جسمش بود! که درک نکرد آغوش پر از عشقم را......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قسمتِ زندگی اونجاست. که آدم به خودش میـــــــــگه: چی فکر میکردیم و چی شد ! مگه نه ؟