بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید روزی که... رفیقام اسمم بیاد رو لبشون و یه پوزخندبزنن، و با پشت دست اشکشون و پاک کنن وبگن: هی!کی فکرشو میکرد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم.. ولی سختی کار اونجاس که همسایه طبقه پایینمونه و اتاق خوابش درست زیر حالمونه... و من حالا دو ساله که به عشق نزدیکی بهش دارم تو حال میخوابم حتی از صدای قیژ قیژ در اتاقش هم ذوق مرگ میشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شغل عجيبي ! شروع هفته تو را ميبينم باقي هفته به خاموش كردن خودم در اتاقم مشغولم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا بایه اشاره اشکام میریخت... بعدترش اگه بهش فکر میکردم بغضم میگرفت حالا با یادش فقط چشام داغ میشه ولی بغضمو قورت میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دیر فهمیدم که مخاطب"خاص"من متعلق به "عام" بود..... مثل فندکی که سیگار چندین نفر را روشن میکند!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای"ابدی" شدن باید رفت؛ گاهی از"قلب" کسی؛ گاهی به "قلب" کسی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهش را هم تقسیم کرد رفتنش به من رسید ، رسیدنش به دیگری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــــاسد بـــودن فقط به تـــــن فـــــروشی نیست گاهی وقت ها به فـــــروختن خـــــاطرات قدیمی به بهـــــای ورود یکــ تــــازه وارد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر هم دیوانه شد !! وقتی چند لحظه ای از سکوتم را برایش معنا کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه قلبه من بت بود.. که خدا تو رو واسه شکستنش فرستاد..! هان؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مرگم در اخرین نفسم فقط یک چیز به او خواهم گفت: اونطوری نه, اینطوری باید رفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازون جاهایی که احتمالشو میدم رد شه یا شاید اون جا باشه.... چنان چشامو گرد میکنم تا شاید...ببینم اون دوتا چشم "جادویی" رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که از "رفیقش" زخم میخوره...یه زخم نخورده انگار معنی تموم زخمای دنیارو میدونه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن کاش برمیگشتیم بچگی منم میگم ولی میترسم دیگه بچگیم اون بچگی نشه..لعنت ب همه روزایی ک قدر چیزی رو ک داریم نمیدونیم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي خودم را مال تو كرده ام چقدر دنياي تو بزرگ است كه... هنوز از تنهايي سخن ميگويي! چقدر كم هستم...!:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـشـب بـاز پـسـتـچـى پـیـر مـحـلـه ى مـا نـیـومـد ... یـا بـایـد خـونـمـونـو عـوض کـنـم یـا پـسـتـچـى رو , تـو کـه هـر روز بـرام نـامـه مـیـنـویـسـى ... مـگـه نـه ؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید روزی که... رفیقام اسمم بیاد رو لبشون و یه پوزخندبزنن، و با پشت دست اشکشون و پاک کنن وبگن: هی!کی فکرشو میکرد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم.. ولی سختی کار اونجاس که همسایه طبقه پایینمونه و اتاق خوابش درست زیر حالمونه... و من حالا دو ساله که به عشق نزدیکی بهش دارم تو حال میخوابم حتی از صدای قیژ قیژ در اتاقش هم ذوق مرگ میشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شغل عجيبي ! شروع هفته تو را ميبينم باقي هفته به خاموش كردن خودم در اتاقم مشغولم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا بایه اشاره اشکام میریخت... بعدترش اگه بهش فکر میکردم بغضم میگرفت حالا با یادش فقط چشام داغ میشه ولی بغضمو قورت میدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دیر فهمیدم که مخاطب"خاص"من متعلق به "عام" بود..... مثل فندکی که سیگار چندین نفر را روشن میکند!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای"ابدی" شدن باید رفت؛ گاهی از"قلب" کسی؛ گاهی به "قلب" کسی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهش را هم تقسیم کرد رفتنش به من رسید ، رسیدنش به دیگری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــــاسد بـــودن فقط به تـــــن فـــــروشی نیست گاهی وقت ها به فـــــروختن خـــــاطرات قدیمی به بهـــــای ورود یکــ تــــازه وارد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر هم دیوانه شد !! وقتی چند لحظه ای از سکوتم را برایش معنا کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه قلبه من بت بود.. که خدا تو رو واسه شکستنش فرستاد..! هان؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مرگم در اخرین نفسم فقط یک چیز به او خواهم گفت: اونطوری نه, اینطوری باید رفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازون جاهایی که احتمالشو میدم رد شه یا شاید اون جا باشه.... چنان چشامو گرد میکنم تا شاید...ببینم اون دوتا چشم "جادویی" رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که از "رفیقش" زخم میخوره...یه زخم نخورده انگار معنی تموم زخمای دنیارو میدونه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن کاش برمیگشتیم بچگی منم میگم ولی میترسم دیگه بچگیم اون بچگی نشه..لعنت ب همه روزایی ک قدر چیزی رو ک داریم نمیدونیم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي خودم را مال تو كرده ام چقدر دنياي تو بزرگ است كه... هنوز از تنهايي سخن ميگويي! چقدر كم هستم...!:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـشـب بـاز پـسـتـچـى پـیـر مـحـلـه ى مـا نـیـومـد ... یـا بـایـد خـونـمـونـو عـوض کـنـم یـا پـسـتـچـى رو , تـو کـه هـر روز بـرام نـامـه مـیـنـویـسـى ... مـگـه نـه ؟!