بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشت سلام نَفَــــــــــس کسیــــــــــ که چند لحظه پیش به من شبــــــــــ بخــــــــــیر گفت !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر خواستمش ك نخواستنش را نديدم،، او آنقدر نخواست ك هيچ چيز أزمن نديد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى رمقم ، بى رگم ، دوسش ندارم ولى دارمش ...خودش بيزارم كرد بى إعتمادم كرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار جمعه به دنیا آمده ام … دل به هر چه میبندم تعطیل است…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تلخ است همه فکر کنند سرت شلوغ است ... و تنها خودت بدانی که چه تنهایی "....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلم گرفته کسی خبر از دل دیوونم نداره چشمای خیسم بهونه ی دیدنشو داره"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بہ بَضیـــآ بـآیَــב گُـفت: بَضـــے وَقتـــآ بَـــב نے لَب بـآلــآییتـــُ بـآ لَب پــآیینِـت آشنـــآ ڪُـنےُ בَهَــن گِـرآمیتـــُ ببنــבے !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا صدای شکستنم گوش هفت آسمونت رو کر کرد تو هم شنیدی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بايد "درد" داشته باشد...تا دست بنويسد انچه را كه خواندنيست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پشه که وقتی میبینه تواوج تنهایی کسی دوروورت نیست میاد جلوی گوشت وزوز میکنه میگه غمت نباشه من هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم شیرین...از فرهاد چه خبر؟ گفت:اهسته تر...مجنون با من است....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که تا اسم عشقش میاد بی اراده دلش میلرزه و بغضش میگیره از دلتنگی ولی نمیتونه به کسی بگه، حتی به نزدیک ترین رفیقش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش مــــــــــــــــــن هم بيــــــــــــــــــــا......... غريبه كه نيستي ،كمي غصه هست  بـــــا هم ميخوريم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دل خودم که دلتنگ کسی شده بود که اصلا نمیدونست دل چیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیکار بودم... چشمانت کار دستم داد!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی . . . این همه اغوش برات بازه  اما تو همونو میخوای که بهت پشت کرده . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشت سلام نَفَــــــــــس کسیــــــــــ که چند لحظه پیش به من شبــــــــــ بخــــــــــیر گفت !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر خواستمش ك نخواستنش را نديدم،، او آنقدر نخواست ك هيچ چيز أزمن نديد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى رمقم ، بى رگم ، دوسش ندارم ولى دارمش ...خودش بيزارم كرد بى إعتمادم كرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار جمعه به دنیا آمده ام … دل به هر چه میبندم تعطیل است…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تلخ است همه فکر کنند سرت شلوغ است ... و تنها خودت بدانی که چه تنهایی "....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلم گرفته کسی خبر از دل دیوونم نداره چشمای خیسم بهونه ی دیدنشو داره"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بہ بَضیـــآ بـآیَــב گُـفت: بَضـــے وَقتـــآ بَـــב نے لَب بـآلــآییتـــُ بـآ لَب پــآیینِـت آشنـــآ ڪُـنےُ בَهَــن گِـرآمیتـــُ ببنــבے !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا صدای شکستنم گوش هفت آسمونت رو کر کرد تو هم شنیدی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بايد "درد" داشته باشد...تا دست بنويسد انچه را كه خواندنيست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پشه که وقتی میبینه تواوج تنهایی کسی دوروورت نیست میاد جلوی گوشت وزوز میکنه میگه غمت نباشه من هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم شیرین...از فرهاد چه خبر؟ گفت:اهسته تر...مجنون با من است....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که تا اسم عشقش میاد بی اراده دلش میلرزه و بغضش میگیره از دلتنگی ولی نمیتونه به کسی بگه، حتی به نزدیک ترین رفیقش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش مــــــــــــــــــن هم بيــــــــــــــــــــا......... غريبه كه نيستي ،كمي غصه هست  بـــــا هم ميخوريم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دل خودم که دلتنگ کسی شده بود که اصلا نمیدونست دل چیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیکار بودم... چشمانت کار دستم داد!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی . . . این همه اغوش برات بازه  اما تو همونو میخوای که بهت پشت کرده . . .