بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی محدود شدن در بی نهایته یک نبودن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن تو یعنی دیگری تو را دارد. نمی دانم نداشتن تو سخت تر است.. یا تحمل اینکه دیگری تو را دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم را ب بازی گرفته بود فهمیده بودم اما همبازی بودن با او را دوست داشتم وگرنه... انقدر بازی داده ام ک بدانم بازیم میدهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس چوب های مصنوعیه شو مینه رو دارم میسوزم و تمام نمیشوم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران اما باگریه های بی بهانه!!  میریزد بر سقف قلبم یادم آید روز دیرین چرخش یک روز شیرین..... کاشکی میتوانستی بفهمی که بی تو تمام زندگیم باغم میگذرد نفسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اون . . . که عطر هر ناکسی یاد اورشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز اینه که . . . حالت یه کم خوب شده(البته داری به خودت تلقین میکنی که حالت خوبه)ولی یهو . . . میبینیش . . . تنهاس؟؟؟نـــــــــــــــه!!! با عشقِ جدیدشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا يادت ميكنم "باران" مي ايد... نميدانستم لمس خيالت هم،وضو ميخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بغض ها را فرو دادم و ... خندیدم که خدا هم باورش شد چیزی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی دلخوش کردن به تعداد لایکایی که همزمان با لایک تو زیاد میشه ودلخوش میکنی به اینکه چندنفر دیگه هم تو سایتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک عالمه فاصلـــه از خودم انتظــــار دارم به تو برسم ! از اول هم آرزوهـــــایم محــــال بودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سـرم را بالا میگیرم … چون بـه کسى باختم کــه با خیانت بـرده بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرزمین خانـه ی مادربزرگ جاییست کــه مــن دنبال ” چراغ جادو ” مـیگردم … خـدا را چـه دیـدی ؟؟ شایـد روزی یافتمـش آن وقت چـه لذتی دارد خواسـتن تـو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی یکی از بدترین حسای زندگی چیه؟؟؟ اینه که نمیدونی از اول این تو بودی که اشتباه کردی یا اونه که تغییر کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش توهم شازده کوچولو را خوانده بودی... که روباه میگفت:ادم ها در قبال چیزی که اهلی میکنند مسئولند.ایکاش تو هم مسئولیتت را به عهده میگرفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا وقتي پسرا كسيو نميخوان ميگن هنوز تكليفم با خودم مشخص نيست؟ مرد باش و بگو نمي خوامت!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی محدود شدن در بی نهایته یک نبودن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن تو یعنی دیگری تو را دارد. نمی دانم نداشتن تو سخت تر است.. یا تحمل اینکه دیگری تو را دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم را ب بازی گرفته بود فهمیده بودم اما همبازی بودن با او را دوست داشتم وگرنه... انقدر بازی داده ام ک بدانم بازیم میدهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس چوب های مصنوعیه شو مینه رو دارم میسوزم و تمام نمیشوم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران اما باگریه های بی بهانه!!  میریزد بر سقف قلبم یادم آید روز دیرین چرخش یک روز شیرین..... کاشکی میتوانستی بفهمی که بی تو تمام زندگیم باغم میگذرد نفسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اون . . . که عطر هر ناکسی یاد اورشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز اینه که . . . حالت یه کم خوب شده(البته داری به خودت تلقین میکنی که حالت خوبه)ولی یهو . . . میبینیش . . . تنهاس؟؟؟نـــــــــــــــه!!! با عشقِ جدیدشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا يادت ميكنم "باران" مي ايد... نميدانستم لمس خيالت هم،وضو ميخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بغض ها را فرو دادم و ... خندیدم که خدا هم باورش شد چیزی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی دلخوش کردن به تعداد لایکایی که همزمان با لایک تو زیاد میشه ودلخوش میکنی به اینکه چندنفر دیگه هم تو سایتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک عالمه فاصلـــه از خودم انتظــــار دارم به تو برسم ! از اول هم آرزوهـــــایم محــــال بودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سـرم را بالا میگیرم … چون بـه کسى باختم کــه با خیانت بـرده بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرزمین خانـه ی مادربزرگ جاییست کــه مــن دنبال ” چراغ جادو ” مـیگردم … خـدا را چـه دیـدی ؟؟ شایـد روزی یافتمـش آن وقت چـه لذتی دارد خواسـتن تـو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی یکی از بدترین حسای زندگی چیه؟؟؟ اینه که نمیدونی از اول این تو بودی که اشتباه کردی یا اونه که تغییر کرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش توهم شازده کوچولو را خوانده بودی... که روباه میگفت:ادم ها در قبال چیزی که اهلی میکنند مسئولند.ایکاش تو هم مسئولیتت را به عهده میگرفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا وقتي پسرا كسيو نميخوان ميگن هنوز تكليفم با خودم مشخص نيست؟ مرد باش و بگو نمي خوامت!