بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعـــــــــا مــی کــُـنــَــــم،  بـشــــی ایـــن کـه مـَـنـــَــــــــــم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن آزرده مشو ؛ ميروم ازخانه ي تو/قبل رفتن تو بدان عاشق و بي تقصيرم/تو اگرخسته اي ازدست دلم حرفي نيست/امركن تا كه بميرم ؛ بخدا ميميرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بوسه نمیخواهم ، این روزها بوسه ها فرق دارد ، به جای نزدیکی دوری میاورد ، این را به همه بگو تا هیچکس لبانت را نبوسد که باز تنها بمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيهارو بايد از تو رويات بکشي بيرون و محکم بغلش کني، بعد آروم در گوشش بگي : آخه تو چرا واقعي نيستي ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . این بود دنیایی که به خاطرش به شکم مادرمان لگد میزدیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر خداحافظی من نباش من هرکه را به خدا سپردم سر از آغوش دیگری در آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شب اضافه می آید وقتی تو نیستی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . ما برای تو تیپ میزنیم مگه غیر از اینه بگذار نپسندنمان  ما را چه به نگاه غیر . . . همین که بنده خوش تیپ تویئم همین رو بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت گرفته باشه...بارونم نم نم میباره...همین چند دقیقه پیشم دیدیش(البته اون تنها نبوده هاااااااا)... دیگه...... ادامه ندم بهتره...........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَســـت رو دِلــَــــــم نــَــــذار . . .پـــا گــُـــذاشــتـــــی کـــافــیــســــــت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی "میمانی" انگار صدا قطع و وصل شده بود... گفته بودی"میهمانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصير برگها نيست...ادمها همينند نفس ميدهي لهت ميكنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم مثل کسی که: ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩُ و ﻃﺮﻓﺶ ﻓﻘﻂ " ﺩﺳﺖ " ﺩﺍﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست تو رفته ای و تا هنوز از کوچه های دلم صدای گریه می آید ! دلی… که بر سر راهش گذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا گریه نمیکنن.. اما از چهرشون مشخصه که یه قطره اشک به سنگینیه یه سکوت،گوشه چشمشون به کمین نشسته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی...‏ من!زاده ی تنهاییم!! خدا تو را برای او نگاه داره........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعـــــــــا مــی کــُـنــَــــم،  بـشــــی ایـــن کـه مـَـنـــَــــــــــم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن آزرده مشو ؛ ميروم ازخانه ي تو/قبل رفتن تو بدان عاشق و بي تقصيرم/تو اگرخسته اي ازدست دلم حرفي نيست/امركن تا كه بميرم ؛ بخدا ميميرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بوسه نمیخواهم ، این روزها بوسه ها فرق دارد ، به جای نزدیکی دوری میاورد ، این را به همه بگو تا هیچکس لبانت را نبوسد که باز تنها بمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيهارو بايد از تو رويات بکشي بيرون و محکم بغلش کني، بعد آروم در گوشش بگي : آخه تو چرا واقعي نيستي ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . این بود دنیایی که به خاطرش به شکم مادرمان لگد میزدیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر خداحافظی من نباش من هرکه را به خدا سپردم سر از آغوش دیگری در آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شب اضافه می آید وقتی تو نیستی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . ما برای تو تیپ میزنیم مگه غیر از اینه بگذار نپسندنمان  ما را چه به نگاه غیر . . . همین که بنده خوش تیپ تویئم همین رو بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت گرفته باشه...بارونم نم نم میباره...همین چند دقیقه پیشم دیدیش(البته اون تنها نبوده هاااااااا)... دیگه...... ادامه ندم بهتره...........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَســـت رو دِلــَــــــم نــَــــذار . . .پـــا گــُـــذاشــتـــــی کـــافــیــســــــت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی "میمانی" انگار صدا قطع و وصل شده بود... گفته بودی"میهمانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصير برگها نيست...ادمها همينند نفس ميدهي لهت ميكنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم مثل کسی که: ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩُ و ﻃﺮﻓﺶ ﻓﻘﻂ " ﺩﺳﺖ " ﺩﺍﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست تو رفته ای و تا هنوز از کوچه های دلم صدای گریه می آید ! دلی… که بر سر راهش گذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا گریه نمیکنن.. اما از چهرشون مشخصه که یه قطره اشک به سنگینیه یه سکوت،گوشه چشمشون به کمین نشسته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی...‏ من!زاده ی تنهاییم!! خدا تو را برای او نگاه داره........