بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا با دیدن حال بعضیا آرزو میکنم که ای کاش هیچ زمانی عشق آفریده نمیشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میگفت جایت را خالی کردم... اری ... جایم را خالی میکرد تا با دیگری پرش کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ها هم بیرحم شدند... درست مثل تو... جای خاموش کردن اتشم نمک روی زخمم میپاشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دیر فهمیدم حرفه اون روزشو... وقتی میگفت گرونی ها زیاد شده...یعنی تو نمیتونی از پس خرج های من بر بیای... کاش میفهمید اگه با من میموند هیچ چیز براش کم نمیزاشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه هلاك عشقم..نه مرده ي رفاقت.. يه دل ميخوام رو قولش بمونه تا قيامت!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی…. این همه اغوش برات بازه اما تو همنو میخوای که بهت پشت کرده…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بردم " بردم " چون کسی و از دست دادم که دوستم نداشت تو " باختی " چون کسی و از دست دادی که دوستت داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بوي گلي رو دوست نداري حداقل شاخه اش را نشكن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو نفر از هم جدا میشن.... دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن؛ چون به قلب همدیگه زخم زدن! نمیتونن دشمن همدیگه باشن؛ چون زمانی همو دوست داشتن, تنها میتونن آشنا ترین غریبه برای همدیگه باشن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

املاء ِ غم این طور غلط است ... ، با این همه شدّت ... غم چرا تشدید ندارد ... ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی چشما تو ببندی عشقت رو تصور کنی و یه لبخند رولبت بشینه،ولی بعد حسابی احساس دلتنگی کنی و آرزو کنی کاش الان پیشت بود.امان از فاصله ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســـــت دارم بعــــضی وقـــتا بـه دلـــــم بـگم :  بـــس کــن جــونِ عزیــزت...منـــو نمی خــواد ,دوســتم نـداره ,دلـــش پیـــش کـــسِ دیــگه ست..حالــیته؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لابلای گل سرخ،درمیان کوچه سبزخیال.. شادیت حس قشنگیست ک من میطلبم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر از هم دور شده ایم که وقتی تو به شب میرسی من از سحر گذشته ام ..نمیبخشم زمین را که این گونه نامردانه میچرخد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه اس م اس نیس نوشتم این بغه گرفته منه که تو یه جمله خلاصه شده ساده رهام کردی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـلــــــــــی زود مـــی فــَـــهـــمــــــــــــــی..  "هـَـمــــه چــیـــز" را دَر آغـــوشِ مـَـن جـــا گـــُـذاشــتـــــــــی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا با دیدن حال بعضیا آرزو میکنم که ای کاش هیچ زمانی عشق آفریده نمیشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میگفت جایت را خالی کردم... اری ... جایم را خالی میکرد تا با دیگری پرش کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ها هم بیرحم شدند... درست مثل تو... جای خاموش کردن اتشم نمک روی زخمم میپاشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دیر فهمیدم حرفه اون روزشو... وقتی میگفت گرونی ها زیاد شده...یعنی تو نمیتونی از پس خرج های من بر بیای... کاش میفهمید اگه با من میموند هیچ چیز براش کم نمیزاشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه هلاك عشقم..نه مرده ي رفاقت.. يه دل ميخوام رو قولش بمونه تا قيامت!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی…. این همه اغوش برات بازه اما تو همنو میخوای که بهت پشت کرده…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بردم " بردم " چون کسی و از دست دادم که دوستم نداشت تو " باختی " چون کسی و از دست دادی که دوستت داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بوي گلي رو دوست نداري حداقل شاخه اش را نشكن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو نفر از هم جدا میشن.... دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن؛ چون به قلب همدیگه زخم زدن! نمیتونن دشمن همدیگه باشن؛ چون زمانی همو دوست داشتن, تنها میتونن آشنا ترین غریبه برای همدیگه باشن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

املاء ِ غم این طور غلط است ... ، با این همه شدّت ... غم چرا تشدید ندارد ... ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی چشما تو ببندی عشقت رو تصور کنی و یه لبخند رولبت بشینه،ولی بعد حسابی احساس دلتنگی کنی و آرزو کنی کاش الان پیشت بود.امان از فاصله ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســـــت دارم بعــــضی وقـــتا بـه دلـــــم بـگم :  بـــس کــن جــونِ عزیــزت...منـــو نمی خــواد ,دوســتم نـداره ,دلـــش پیـــش کـــسِ دیــگه ست..حالــیته؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لابلای گل سرخ،درمیان کوچه سبزخیال.. شادیت حس قشنگیست ک من میطلبم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر از هم دور شده ایم که وقتی تو به شب میرسی من از سحر گذشته ام ..نمیبخشم زمین را که این گونه نامردانه میچرخد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه اس م اس نیس نوشتم این بغه گرفته منه که تو یه جمله خلاصه شده ساده رهام کردی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـلــــــــــی زود مـــی فــَـــهـــمــــــــــــــی..  "هـَـمــــه چــیـــز" را دَر آغـــوشِ مـَـن جـــا گـــُـذاشــتـــــــــی...